Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Sprawozdanie SKF z dziewięciu miesięcy roku 2013

2013 październik 15, 12:00 CEST

Tom Johnstone, prezes i dyrektor generalny:

Przepływy środków gotówkowych były dobre w kwartale. W dalszym ciągu kontynuowaliśmy ulepszanie naszej marży operacyjnej pomimo negatywnych warunków i mocniejszej niż spodziewano się waluty. Pokazuje to, że wysiłki, które podjęliśmy w celu poprawy naszej oferty produktów, inwestowania w działalność gospodarczą i redukcji kosztów przynoszą wyniki.

Przychody ze sprzedaży w kwartale okazały się dobre w branży samochodowej, ale nieco niższe niż się spodziewano w branży przemysłowej. W ramach przemysłu dostrzegamy pozytywne trendy w przemyśle lotniczym, odnawialnej energii i kolejnictwie. Jednakże dostrzegamy brak siły napędowej w wielu innych branżach, w których można zauważyć pewną stagnację. Branża samochodowa skorzystała z lepszego popytu i lepszej sprzedaży, w szczególności w obszarze pojazdów ciężarowych, jak również na rynku serwisowania pojazdów, co w połączeniu z wysiłkami podejmowanymi przez nas, pozytywnie wpłynęło na ich marże.

W trakcie kwartału uczyniliśmy kolejny ważny krok w celu wzmocnienia pozycji SKF poprzez ogłoszenie umowy przejęcia spółki Kaydon Corporation. Spółka Kaydon stanowi pod wieloma względami doskonałe uzupełnienie dla SKF, a samo przejęcie umożliwi nam świadczyć lepsze usługi dla naszych klientów i dystrybutorów. Oferta przetargowa na zakup akcji kończy się dzisiaj i mamy nadzieję na szybkie sfinalizowanie procesu przejęcia.
Odnośnie czwartego kwartału, spodziewamy się utrzymać naszą sprzedaż i produkcję na takim samym poziomie.Key figures

Q3 2013

Q3 2012

YTD 2013

YTD 2012

Przychody netto ze sprzedaży, SEKm

15 623

15 486

47 167

49 591

Zysk z działalności operacyjnej, SEKm

1 923

1 908

5 240

6 093

Marża operacyjna, %

12,3

12,3

11,1

12,3

Marża operacyjna bez kosztów jednorazowych, %

12,9

12,3

12,2

12,6

Zysk przed opodatkowaniem, SEKm

1 717

1 709

4 581

5 439

Zysk netto, SEKm

1 165

1 251

3 087

3 821

Podstawowy zysk na akcję, SEK

2,47

2,67

6,57

8,11Na zysk operacyjny miały wpływ koszty jednorazowe w trzecim kwartale na kwotę około 85 milionów SEK, które zostały odpisane i rezerwa na udzielone kredyty niestanowiąca wcześniej ogłoszonego programu restrukturyzacji. Na zysk operacyjny w pierwszych dziewięciu miesiącach miały wpływ jednorazowe koszty na kwotę około 525 milionów SEK (140).

Przychody netto ze sprzedaży zmieniają się z roku na rok, w SEK,

i związane są z:

Wielkością

Ceną /
ustalaniem cen

Budową

Różnicami
kursowymi

Razem

Kwartał 3 2013 r.

2,2%

-0,2%

1,1%

-2,2%

0,9%

Od początku 2013 roku

-3,0%

0,0%

1,8%

-3,7%

-4,9%
Sprzedaż w trzecim kwartale w walutach lokalnych i wyłączając strukturę wzrosła o 1% w Europie, o 9% w Ameryce Łacińskiej, o 5% w Azji oraz o 8% na Bliskim Wschodzie i w Afryce. W Ameryce Północnej spadła o 2%.
Produkcja w trzecim kwartale roku była nieco wyższa w porównaniu do ubiegłego roku.
Sprzedaż w pierwszych dziewięciu miesiącach w walutach lokalnych i wyłączając strukturę spadła o 4% w Europie i Ameryce Północnej, spadła o 3% w Azji i utrzymała się na stosunkowo niezmienionym poziomie na Bliskim Wschodzie i w Afryce. W Ameryce Łacińskiej wzrosła o 10%.
Produkcja w pierwszych dziewięciu miesiącach pozostała stosunkowo niezmieniona w porównaniu do ubiegłego roku.

Perspektywy na czwarty kwartał 2013 roku

Popyt w porównaniu do czwartego kwartału 2012 roku
Oczekuje się, ze popyt na produkty i usługi SKF będzie nieco wyższy dla Azji i Europy, natomiast pozostanie niezmieniony dla Ameryki Północnej i Ameryki Łacińskiej. Oczekuje się, że będzie nieznacznie wyższy dla jednostek gospodarczych "Strategic Industries" i "Regional Sales and Service" i wyższy dla jednostki gospodarczej "Automotive".

Popyt w porównaniu do trzeciego kwartału 2013 roku
Zakłada się, że popyt na produkty i usługi SKF pozostanie stosunkowo niezmieniony dla Europy, Ameryki Północnej i Ameryki Łacińskiej, a także dla wszystkich obszarów biznesowych. Oczekuje się, że będzie nieco wyższy dla Azji.

Produkcja
Oczekuje się, że produkcja rok do roku będzie wyższa i stosunkowo bez zmian w porównaniu do trzeciego kwartału.

Göteborg, 15 października 2013

Aktiebolaget SKF
(publ)


Telekonferencja odbędzie się w dniu 15 października o godzinie 13:00 CEST, 12.00 (UK), 07.00 (USA):
Szwecja: +46 (0)8 506 307 79
Wielka Brytania: +44 (0)844 571 8957
USA: +1 866 682 8490

Wszystkie informacje dotyczące wyników SKF za pierwsze dziewięć miesięcy 2013 roku znajdują się na
stronie:

investors.skf.com/quarterlyreporting


AB SKF ma obowiązek ujawnienia informacji tu zawartych zgodnie z Ustawą o Rynku Papierów Wartościowych lub Ustawą o Obrocie Instrumentami Finansowymi. Informacje zamieszczono do publikacji około godz. 12:00 dnia 15 października 2013 r.


W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt:
Relacje z mediami: Ingalill Östman, +46 31-337 3260; +46 706-97 32 60; ingalill.ostman@skf.com
Relacje z inwestorami: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-18 19 94; marita.bjork@skf.com


SKF jest wiodącym globalnym dostawcą łożysk, uszczelnień, mechatroniki, systemów smarowania i usług obejmujących wsparcie techniczne, usługi utrzymania ruchu i zapewnienia niezawodności, konsultacje techniczne i szkolenia. Grupa SKF jest reprezentowana w ponad 130 krajach i posiada 15 000 dystrybutorów na całym świecie. Roczna sprzedaż w roku 2012 wyniosła 64 575 milionów SEK, a liczba pracowników osiągnęła 46 775. www.skf.com

® SKF jest zastrzeżonym znakiem towarowym Grupy SKF.
™ BeyondZero jest znakiem towarowym Grupy SKF.
Pobierz pakiet prasowy

Pakiet prasowy (1.0 MB)

SKF logo