Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Zawiadomienie o zmianie w ogólnej liczbie głosów w spółce AB SKF

2013 listopad 29, 11:00 CET

Göteborg, 29 listopada 2013 r.: Ze względu na konwersje akcji z serii A na serię B, zgodnie ze statutem spółki, AB SKF potwierdza, co następuje. Na dzień 29 listopada, wysokość kapitału zakładowego spółki wynosiła 1 138 377 670 SEK, a całkowita liczba akcji serii A: 38 758 266 i akcji serii B: 416 592 802. Liczba głosów w spółce wynosi 80 417 546. AB SKF nie posiada akcji własnych.

Aktiebolaget SKF
(publ)


W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt:
Infolinia dla mediów: +46 31 337 2400
Relacje z mediami: Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
Relacje z inwestorami: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com


AB SKF ma obowiązek ujawnienia informacji tu zawartych zgodnie z Ustawą o Rynku Papierów Wartościowych lub Ustawą o Obrocie Instrumentami Finansowymi. Informacje zamieszczono do publikacji o godz. 11:00 dnia 29 listopada 2013.


SKF jest wiodącym globalnym dostawcą łożysk, uszczelnień, mechatroniki, systemów smarowania i usług obejmujących wsparcie techniczne, usługi utrzymania ruchu i zapewnienia niezawodności, konsultacje techniczne i szkolenia. Grupa SKF jest reprezentowana w ponad 130 krajach i posiada 15 000 dystrybutorów na całym świecie. Roczna sprzedaż w roku 2012 wyniosła 64 575 milionów SEK, a liczba pracowników osiągnęła 46 775. www.skf.com

® SKF jest zastrzeżonym znakiem towarowym Grupy SKF.
™ BeyondZero jest znakiem towarowym Grupy SKF.


SKF logo