Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

SKF dochodzi do porozumienia z Komisją Europejską

2014 marzec 19, 12:00 CET

Göteborg (Szwecja), 19 marca 2014 roku: Grupa SKF doszła do porozumienia z Komisją Europejską i doprowadziła tym samym do końca dochodzenie w sprawie dostaw łożysk na europejski rynek producentów przemysłu motoryzacyjnego. Firma zgodziła się zapłacić kwotę 315 109 000 EUR (około 2,8 miliarda SEK) – zostanie ona pokryta rezerwą wydzieloną wcześniej przez SKF w wynikach za czwarty kwartał 2013 roku.

„To niezwykle smutny dzień dla wszystkich pracowników Grupy SKF. Jest mi niezmiernie przykro, że do tego doszło” – powiedział Tom Johnstone, prezes i dyrektor generalny SKF. „Głęboko wierzymy, że żaden z naszych partnerów biznesowych nie poniósł szkód. Nie zmienia to jednak faktu, że stwierdzone postępowanie było wyraźnie sprzeczne zarówno z przyświecającymi nam wartościami, jak i z kodeksem postępowania SKF. W toku postępowania firma SKF wykazała pełną gotowość do współpracy z władzami. Jednocześnie wzmożono realizowane w Grupie SKF programy szkoleń i zapewniania zgodności z przepisami. To, co się wydarzyło, było niedopuszczalne i nie może się powtórzyć.”

Dzisiejsza decyzja Komisji Europejskiej została podjęta w związku z naruszeniem zasad konkurencyjności w Europie w ramach sprzedaży łożysk na europejski rynek producentów przemysłu motoryzacyjnego. Firma SKF była jednym z sześciu producentów łożysk zaangażowanych w dochodzenie. W związku z podjęciem decyzji o ugodzie nie stwierdzono zaangażowania kierownictwa SKF wyższego szczebla w nielegalne postępowanie ani posiadania przez nie wiedzy o nim.

Aktiebolaget SKF
(publ)


Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami:
Dział komunikacji Grupy: Ingalill Östman. Telefon: +46 31-337 3260, +46 706-973 260. Adres e-mail: ingalill.ostman@skf.com
Dział relacji z inwestorami: Marita Björk. Telefon: +46 31-337 1994, +46 705-181 994. Adres e-mail: marita.bjork@skf.com


AB SKF ma obowiązek ujawniania informacji zawartych w niniejszym dokumencie zgodnie z ustawą o rynkach papierów wartościowych (Securities Markets Act) lub ustawą o obrocie instrumentami finansowymi (Financial Instruments Trading Act). Informacje przesłano do publikacji o godzinie 12:00 dnia 19 marca 2014 roku.


SKF jest wiodącym globalnym dostawcą łożysk, uszczelnień, rozwiązań mechatronicznych i systemów smarowania oraz świadczy usługi obejmujące wsparcie techniczne, utrzymanie ruchu i niezawodności, doradztwo techniczne i szkolenia. Grupa SKF jest reprezentowana w ponad 130 krajach i posiada 15 000 dystrybutorów na całym świecie. W roku 2013 roczna sprzedaż wyniosła 63 597 milionów SEK, a liczba pracowników osiągnęła 48 401. www.skf.com

® SKF jest zastrzeżonym znakiem towarowym Grupy SKF.

SKF logo