Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Sprawozdanie SKF z pierwszego kwartału roku 2014

2014 kwiecień 15, 08:00 CEST

Tom Johnstone, prezes i dyrektor generalny:
„W pierwszym kwartale sprzedaż kształtowała się na poziomie korzystnym w porównaniu ze słabym pierwszym kwartałem ubiegłego roku oraz pozostała względnie niezmieniona w porównaniu z czwartym kwartałem zeszłego roku. Asortyment sprzedaży wciąż był niekorzystny; wzrost postępował szybciej w branży samochodowej oraz w przypadku producentów OEM dla przemysłu w Azji. Przedsprzedaż poprzedzająca podwyżkę cen na rynkach części i akcesoriów w Europie i Ameryce Północnej okazała się mniejsza niż oczekiwana.
Na przestrzeni kwartału otrzymaliśmy szereg nagród, a pozycja SKF uległa dalszemu wzmocnieniu za sprawą pozyskania nowych klientów, wprowadzenia na rynek nowych produktów oraz poczynienia postępów w realizacji naszego programu redukcji kosztów.
Spółka Kaydon odnotowała korzystny pierwszy kwartał i rozwija się pomyślnie. Integracja przebiega zgodnie z planem, z naciskiem zarówno na sprzedaż, jak i na synergię kosztów.
W omawianym okresie osiągnięto porozumienie z Komisją Europejską w sprawie prowadzonego przez nią
dochodzenia; poniesione koszty nie przekroczyły kwoty przeznaczonej na ten cel w czwartym kwartale ubiegłego roku.
Grzywna zostanie zapłacona w czerwcu, co wpłynie na wielkość przepływów pieniężnych w drugim kwartale. 
Wybiegając myślą w przyszłość, oczekujemy wzrostu popytu zarówno z kwartału na kwartał, jak i w porównaniu
z drugim kwartałem zeszłego roku. Produkcja wzrośnie w porównaniu z całym zeszłym rokiem oraz
nieznacznie wzrośnie w porównaniu z pierwszym kwartałem ubiegłego roku.”Podstawowe dane

 

 

Pierwszy kwartał 2014 roku

Pierwszy kwartał 2013 roku

Przychody netto ze sprzedaży [mln SEK]

 

 

16 734

15 152

Zysk z działalności operacyjnej [mln SEK]

 

 

2 024

1 480

Marża operacyjna [%]

 

 

12,1

9,8

Marża operacyjna z pominięciem kosztów jednorazowych [%]

 

 

11,4

11,4

Zysk przed opodatkowaniem [mln SEK]

 

 

1 787

1 237

Zysk netto [mln SEK]

 

 

1 275

818

Podstawowy zysk na akcję [SEK]

 

 

2,72

1,74Zysk z działalności operacyjnej za pierwszy kwartał uwzględnia korzystny wpływ netto pozycji jednorazowych o łącznej wartości około 120 milionów SEK. W wyniku porozumienia z Komisją Europejską rozwiązano rezerwę 150 milionów SEK utworzoną w czwartym kwartale 2013 roku. W rozliczeniu kwartału uwzględniono również jednorazowe pozycje o wartości w przybliżeniu 30 milionów SEK, związane z restrukturyzacją, a także niekorzystny wpływ rewaloryzacji związanej z dewaluacją peso argentyńskiego.

Przychody netto ze sprzedaży (wyrażone w SEK) zmieniają się z roku na rok

i zależą od następujących czynników:

Wielkość sprzedaży

Ceny
i asortyment

Struktura

Wahania
kursów walut

Łącznie

Pierwszy kwartał 2014 roku

6,2%

-0,4%

4,7%

-0,1%

10,4%W pierwszym kwartale wartość sprzedaży wyrażona w walutach lokalnych bez uwzględnienia struktury wzrosła o 4,4% w Europie, o 2,9% w Ameryce Północnej, o 4,1% w Ameryce Łacińskiej, o 10,6% w Azji oraz o 21,4% na Bliskim Wschodzie i w Afryce.
Produkcja w pierwszym kwartale była większa niż w ubiegłym roku.


Prognoza na drugi kwartał 2014 roku

Popyt w porównaniu z drugim kwartałem 2013 roku

Oczekuje się nieznacznego wzrostu popytu na produkty i usługi Grupy SKF w Ameryce Północnej i Azji. Oczekuje się stosunkowo niezmienionego poziomu w Europie oraz nieznacznie niższego w Ameryce Łacińskiej. Przewiduje się, że popyt nieznacznie wzrośnie w przypadku jednostek Strategic Industries (branże strategiczne) i Automotive (motoryzacja) oraz pozostanie względnie niezmieniony w przypadku jednostki Regional Sales and Service (sprzedaż i usługi regionalne).

Popyt w porównaniu z pierwszym kwartałem 2014 roku
Oczekuje się nieznacznego wzrostu popytu na produkty i usługi Grupy SKF w Ameryce Północnej i Azji. Oczekuje się stosunkowo niezmienionego poziomu w Ameryce Łacińskiej. Przewiduje się, że popyt nieznacznie wzrośnie w przypadku jednostek Strategic Industries (branże strategiczne) i Automotive (motoryzacja) oraz pozostanie względnie niezmieniony w przypadku jednostki Regional Sales and Service (sprzedaż i usługi regionalne).

Produkcja
Przewiduje się, że produkcja wzrośnie w porównaniu z całym zeszłym rokiem oraz nieznacznie wzrośnie w porównaniu z pierwszym kwartałem ubiegłego roku.

Göteborg, 15 kwietnia 2014 roku

Aktiebolaget SKF
(publ)


Telekonferencja odbędzie się w dniu 15 kwietnia o godzinie 9:00 czasu środkowoeuropejskiego letniego (CEST) – o 8:00 w Wielkiej Brytanii:
Szwecja: +46 (0)8 505 564 74
Wielka Brytania: +44 (0)203 364 5374

Wszystkie informacje dotyczące wyników SKF za pierwszy kwartał 2014
 roku zamieszczono na następującej stronie internetowej:

investors.skf.com/quarterlyreportingAby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami:
Dział relacji z mediami: Ingalill Östman. Telefon: +46 31-337 3260, +46 706-97 32 60. Adres e-mail: ingalill.ostman@skf.com
Dział relacji z inwestorami: Marita Björk. Telefon: +46 31-337 1994, +46 705-18 19 94. Adres e-mail: marita.bjork@skf.com


AB SKF ma obowiązek ujawniania informacji zawartych w niniejszym dokumencie zgodnie z ustawą o rynkach papierów wartościowych (Securities Markets Act) lub ustawą o obrocie instrumentami finansowymi (Financial Instruments Trading Act). Informacje przesłano do publikacji około godziny 8:00 dnia 15 kwietnia 2014 roku.SKF jest wiodącym globalnym dostawcą łożysk, uszczelnień, rozwiązań mechatronicznych i systemów smarowania oraz świadczy usługi obejmujące wsparcie techniczne, utrzymanie ruchu i niezawodności, doradztwo techniczne i szkolenia. Grupa SKF jest reprezentowana w ponad 130 krajach i posiada około 15 000 dystrybutorów na całym świecie. W roku 2013 roczna sprzedaż wyniosła 63 597 milionów SEK, a liczba pracowników osiągnęła 48 401. www.skf.com

® SKF jest zastrzeżonym znakiem towarowym Grupy SKF.
™ BeyondZero jest znakiem towarowym Grupy SKF.

Pobierz pakiet prasowy

Pakiet prasowy (209 KB)

SKF logo