Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Turbulo BlueMon – nowy system monitorowania emisji produkcji SKF Blohm + Voss Industries

 • Artykuł

  2014 czerwiec 03, 16:00 CEST

  SKF Blohm + Voss Industries prezentuje system monitorowania wpływu na środowisko naturalne, który wiąże poziomy emisji statku z danymi GPS, ułatwiając tym samym przestrzeganie stosownych przepisów MARPOL.


  Göteborg (Szwecja), 3 czerwca 2014 roku: SKF Blohm + Voss Industries wprowadza na rynek system monitorowania emisji Turbulo BlueMon, który rejestruje na pokładzie statku wszystkie stosowne poziomy emisji. Ponadto Turbulo BlueMon wiąże te wartości z danymi o lokalizacji jednostki, gromadzonymi na podstawie sygnałów GPS. Połączenie to – zupełnie nowe na rynku – ułatwia przestrzeganie obowiązujących przepisów i przyczynia się do znacznego usprawnienia procesów kontroli i weryfikacji poziomów emisji ze statków.

   

  Zasady ochrony środowiska w sektorze transportu morskiego są określone w sześciu załącznikach do międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczeniu morza przez statki (MARPOL 73/78). Turbulo BlueMon rejestruje poziomy wszelkiego rodzaju emisji ze statku, którym w powiązanych załącznikach odpowiadają określone wartości graniczne.

   

  W systemie zapisane są również informacje dotyczące akwenów morskich podlegających innym przepisom, takim jak VGP 2013 (obowiązujące w odniesieniu do wód przybrzeżnych USA). Dzięki połączeniu z GPS wiadomo, gdzie i kiedy następują poszczególne emisje. Dane są przechowywane przez okres co najmniej 24 miesięcy, co umożliwia retrospektywną weryfikację przestrzegania wszystkich granicznych poziomów emisji.

   

  Połączenie z GPS ułatwia również przestrzeganie przepisów: gdy statek zbliża się do akwenu podlegającego szczególnym przepisom dotyczącym emisji, system przekazuje na mostek stosowne ostrzeżenie. Pozwala to z odpowiednim wyprzedzeniem sprawdzać bieżące poziomy emisji i w razie potrzeby dostosowywać je do zmiennych poziomów granicznych. Turbulo BlueMon może również kontrolować spust wody zęzowej za pośrednictwem własnego zaworu burtowego, odpowiednio do poziomów granicznych zaprogramowanych przez załogę.

   

  Modułowa budowa systemu 

  Turbulo BlueMon ma modułową budowę i może zostać skonfigurowany odpowiednio do indywidualnych potrzeb. Standardowa specyfikacja systemu obejmuje centralny rejestrator danych, który łączy się z komputerem. Zależnie od wymagań klienta dostarczone mogą zostać pakiety oprogramowania odpowiadające poszczególnym załącznikom do przepisów MARPOL, przeznaczone do monitorowania powiązanych granicznych poziomów emisji. W razie potrzeby SKF Blohm + Voss Industries może dostarczyć również wymagane podzespoły techniczne.

   

  Przejrzysty interfejs użytkownika 

  Wszystkie istotne dane mogą być prezentowane dla potrzeb podglądu na ekranie systemowego monitora. Użytkownik może przełączać widok między mapami z zaznaczonymi strefami ograniczonej emisji i aktualną lokalizacją statku a uporządkowanym przeglądem bieżących poziomów emisji. W tym drugim widoku na jednym ekranie prezentowane są poziomy emisji ustanowione w Załączniku 1 do przepisów MARPOL (przepisy o zapobieganiu zanieczyszczeniu morza olejami) oraz graficzna wizualizacja układu wody zęzowej; Poziomy emisji ustanowione w Załącznikach od 2 do 6 zgromadzono na kolejnym ekranie.

   

  Silny partner dla przemysłu okrętowego 

  Na początku 2013 roku spółka SKF przejęła firmę Blohm + Voss Industries (BVI) – niemieckiego producenta części do statków. Przejęcie to ma na celu rozszerzenie oferty SKF skierowanej do producentów przemysłu okrętowego. Ponadto przyczyni się ono do zwiększenia dostępu SKF do rynku – za sprawą wiodącej w świecie sieci sprzedaży i partnerów serwisowych BVI. W rezultacie klienci będą mogli korzystać z doświadczenia SKF – jako przedsiębiorstwa zajmującego się inżynierią wiedzy – połączonego z praktyczną wiedzą BVI na temat budowy i obsługi statków. Dostarczając krytyczne części do budowy statków, świadcząc usługi w krótkim czasie i w niezawodny sposób oraz opracowując nowe rozwiązania i zastosowania z myślą o przyszłych wyzwaniach związanych z szybko zachodzącymi zmianami w tej specyficznej branży, nowa organizacja będzie jeszcze lepszym partnerem dla przemysłu okrętowego.

   

  www.skf.com/marine

  www.bv-industries.com

   

  Aktiebolaget SKF

   (publ)


  Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami:

  Dział relacji z mediami:Nia Kihlström. Telefon: +46 31-337 2897, +46 706 67 28 97. Adres e-mail: nia.kihlstrom@skf.com

  SKF Blohm + Voss Industries GmbH, dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej:
  Malte Blombach. Telefon: +49 40 3011-1133, +49 174 3132649. Adres e-mail: malte.blombach@bv-industries.com

   

  SKF jest wiodącym globalnym dostawcą łożysk, uszczelnień, rozwiązań w zakresie mechatroniki i systemów smarowania oraz świadczy usługi obejmujące wsparcie techniczne, utrzymanie ruchu i niezawodności, doradztwo techniczne i szkolenia. Grupa SKF jest reprezentowana w ponad 130 krajach i posiada 15 000 dystrybutorów na całym świecie. W roku 2013 roczna sprzedaż wyniosła 63 597 milionów SEK, a liczba pracowników osiągnęła 48 401. www.skf.com

   

  ® SKF jest zastrzeżonym znakiem towarowym Grupy SKF.

  ™ BeyondZero jest znakiem towarowym Grupy SKF.

 • Obraz

Pobierz pakiet prasowy

Pakiet prasowy (7.4 MB)

SKF logo