Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Inwestycja w młodą kadrę inwestycją w przyszłość

2014 październik 06, 09:25 CET

SKF Polska Spółka, fabryka w Poznaniu, odpowiada na potrzeby społecznej odpowiedzialności biznesu i jednocześnie tak planuje swoje działania w ramach współpracy z jednostkami realizującymi dzialalnośc edukacyjną, aby wspierać rozwój potencjalnych przyszłych kadr. Jest to niezwykle ważna część działalności, jeśli weźmie się pod uwagę zmianę pokoleniową, która rozpoczęła się w fabryce i potrwa przez najbliższe kilka lat.

 

W SKF Polska S.A., fabryka w Poznaniu bardzo cenimy współpracę z Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu. Od sześciu lat, tj. od września 2008, w ramach umowy podpisanej ze Starostą Poznańskim, w fabryce pod okiem instruktorów praktycznej nauki zawodu rozwijają swoje umiejętności praktyczne uczniowie trzech klas patronackich SKF, kształcących w zawodzie operatora obrabiarek skrawających.  Praktyki są dla uczniów niepowtarzalną szansą zdobycia wiedzy od specjalistów zatrudnionych w SKF, a tym samym - cennego doświadczenia w przyszłym zawodzie.

Praktyki w SKF Polska doceniają także uczniowie ze szkoły partnerskiej - STG w Szwecji, odwiedzający naszą firmę już od trzech lat. Młodzi Szwedzi zyskują szansę na zrealizowanie staży międzynarodowych na terenie fabryki oraz zapoznają się podczas trzymiesięcznego pobytu ze specyfiką pracy w zawodzie operatora w SKF w Polsce.

W ramach aktywnej współpracy z placówkami oświatowymi w roku 2012 postanowiliśmy w SKF podnieść poprzeczkę i sięgnąć dalej-jesienią 2012 zatwierdzono projekt o pozyskanie funduszy unijnych na rozwijanie kompetencji uczniów klas operatorów obrabiarek skrawających w ZS nr 1, pod patronatem SKF.

Tym sposobem we wrześniu 2013 r. i w marcu 2014 r., dzięki pozyskanym przez SKF Polska S.A środkom, dwudziestu dziewięciu uczniów wyjechało na dwutygodniowe praktyki zagraniczne w ramach projektu „Mobilności Operatorów Obrabiarek Skrawających”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Każdy wyjazd poprzedzały kilkumiesięczne przygotowania, w tym doskonalenie znajomości języka angielskiego.

Uczniowie wyjeżdżajacy do Goeteborga musieli wykazać się zaangażowaniem w naukę i odpowiednią frekwencją w trakcie kursów przygotowawczych oraz uzyskać wymagany poziom języka angielskiego. Ten wysiłek przełożył się na znaczny wzrost kompetencji  uczniów podczas praktyki w SKF Goteborg. Przyszli operatorzy dostali niepowtarzalną możliwość zdobycia dodatkowej wiedzy i rozwijania swoich umiejętności w zakresie np. sterowania technicznego, jakości, technologii obróbki skrawaniem, utrzymania ruchu. Przy okazji poznali kawałek Skandynawii.Projekt nie tylko przygotował dwudziestu dziewięciu uczniów do aktywnego uczestnictwa na krajowym i europejskim rynku pracy, ale także zacieśnił współpracę pomiędzy Centrum Kompetencji SKF (STG) a SKF Polska S.A. i jej partnerem w zakresie kształcenia zawodowego-Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu przez zapoznanie dwóch nauczycieli/opiekunów z metodami kształcenia zawodowego w Szwecji- tzw. benchmark dla zwiększenia efektywności procesu nauki zawodu, a przez to elastyczności i mobilności przyszłych kadr.

 

Dla SKF Polska, fabryka w Poznaniu, współpraca z edukacją oznacza także wykorzystanie niezwykłej przewagi, jaką niesie lokalizacja w Poznaniu- mieście akademckim.

Co roku przyjmujemy na praktyki letnie kilkunastu studentów, w szczególności Poznańskiego Uniwersytetu Technicznego (PUP).

Na przełomie I i II kwartału 2014 roku SKF Polska w Poznaniu podjęła kolejne wezwanie w zakresie współpracy ze szkolenictwem wyższym- stu dwudziestu studentów Uniwersytetu Technicznego  odbywało w fabryce laboratoria w obszarach: kuźni, obróbki tokarskiej i produkcji wałeczków. Zaangażowanie pracowników fabryki w przygotowanie laboratoriów, ich doświadczenie oraz chęć przekazania wiedzy młodym ludziom zostało docenione przez kadrę Uniwersytetu Technicznego oraz samych studentów. Świadczy o tym także fakt, że w tym roku akademickim ponownie zostaliśmy poproszeni przez uczelnię o pomoc w przygotowaniu zajęć praktycznych dla młodzieży.

SKF logo