Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Sprawozdanie „Power the Future”: Dostosowywanie produkcyjnych technologii informacyjnych do potrzeb poszczególnych klientów

2015 luty 04, 08:55 CEST

„Smartfony i tablety odniosły wielki sukces na rynku konsumenckim. Za sprawą mobilności i mocy obliczeniowej inteligentne urządzenia cieszą się również nieustannie rosnącą popularnością jako narzędzia wykorzystywane w przemyśle wytwórczym. Ale to dopiero początek” – mówi Christoffer Malm, dyrektor zespołu SKF Connectivity Room.

Inteligentne urządzenia – smartfony i tablety – zapoczątkowały istną rewolucję na rynku konsumenckim. Gospodarstwa domowe pozbawione choćby jednego z nich stanowią w tym momencie odosobnione przypadki. Smartfony z powodzeniem pełnią funkcje osobistych odtwarzaczy muzyki i samochodowych modułów nawigacji satelitarnej, zaś tablety sprawdzają się jako konsole do gier i przenośne odtwarzacze wideo. Również w handlu tablety konsekwentnie wypierają laptopy – przede wszystkim z powodu przewagi pod względem zaangażowania klienta w procesie sprzedaży.

Jednocześnie inteligentne urządzenia znajdują coraz szersze zastosowanie w produkcji i inżynierii – także we wnętrzach fabrycznych hal. Producenci wykorzystują ich możliwości komunikacyjne, mobilność i moc obliczeniową. W rezultacie usprawniają procesy inżynieryjne i wywołują własną rewolucję.

SKF oczywiście przewodzi tym zmianom. Stworzyliśmy infrastrukturę, która umożliwia pracownikom przemysłu – zarówno umysłowym, jak i fizycznym – integrowanie inteligentnych urządzeń z realizowanymi procedurami pracy. Powiązane technologie pomagają przedsiębiorstwom wytwórczym w zwiększaniu wydajności personelu i zdolności produkcyjnej zakładów na szereg sposobów: między innymi za sprawą mobilnych rozwiązań utrzymania ruchu, przy bezpośrednim instruowaniu pracowników czy po prostu przez odsyłanie do lamusa papierowych wydruków.

Potencjalne korzyści są ogromne. Na przykład w przypadku personelu inżynieryjnego wyposażonego w tablety zaobserwowano dwunastoprocentowy wzrost wydajności pracy, wynikający z przyspieszenia szeregu zadań oraz zapewnienia łatwego dostępu do większej ilości informacji.

Studia przypadków

App Store firmy Apple oferuje już ponad trzydzieści aplikacji stworzonych przez SKF. W rozwoju każdej z nich uczestniczył Connectivity Room – nasz zespół odpowiedzialny za innowacyjne rozwiązania cyfrowe. Zrzeszeni w nim inżynierowie przekładają swoją biegłość i doświadczenie na aplikacje, które mogą wspierać zarówno pracowników naszej firmy, jak i wielu klientów SKF. Każda ze wspomnianych aplikacji jest oprogramowaniem bazującym na wiedzy SKF, wszechstronnych procesach analitycznych oraz informatycznych algorytmach przetwarzania danych. Inteligentne urządzenia stanowią kanał dostępu do tej fundamentalnej wiedzy.

Obsługujemy na przykład duże amerykańskie przedsiębiorstwo zajmujące się naprawą wielkogabarytowych maszyn przemysłowych, złożonych nierzadko z wielu tysięcy części. Prawo wymaga udokumentowania przebiegu każdego etapu procesu naprawy. Dotychczas dokonywano tego na papierze, a każda reklamacja rodziła konieczność ręcznego sporządzenia szeregu dokumentów. Opracowaliśmy jednak system gromadzenia danych, do którego dostęp uzyskuje się za pośrednictwem aplikacji przeznaczonej na telefon lub tablet. Przepastne fizyczne archiwum zostało zastąpione przez łatwo dostępną bazę danych, z której klient może w mgnieniu oka wydobyć potrzebne mu informacje.

Z uwagi na mnogość dostawców dane podzespołów wprowadza się ręcznie również do nowego systemu. Niektórym częściom przypisane są niepowtarzalne identyfikatory – innym nie. System ten znajduje się jednak we wczesnej fazie rozwoju. W przyszłości – w umożliwiających to zastosowaniach – podzespoły będą opatrzone kodami kreskowymi lub zdolne nadawać niepowtarzalny sygnał, co całkowicie wyeliminuje potrzebę ręcznego wprowadzania danych. Rejestrowanie pozycji technika w obrębie zakładu oraz charakteru i czasu wykonywania danej czynności związanej z utrzymaniem ruchu pozwoli inteligentnemu urządzeniu na automatyczne prowadzenie dzienników poszczególnych części.

Opracowaliśmy również szereg aplikacji przekształcających smartfony i tablety w przyrządy pomiarowe. Przechodzą one próby w jednej z naszych fabryk w Göteborgu, gdzie usprawniają procesy utrzymania ruchu. Z wykorzystaniem wewnętrznego systemu lokalizacji, stanowiącego swego rodzaju zakładowy GPS, aplikacja wykrywa rozmieszczenie członków personelu działu utrzymania ruchu w obrębie obiektu. Powstanie usterki skutkuje zaalarmowaniem przede wszystkim osoby przebywającej w najmniejszej odległości od danej maszyny, co przekłada się na ograniczenie czasu reakcji do minimum.

Inne aplikacje prowadzą personel odpowiedzialny za utrzymanie ruchu przez procedury monitorowania stanu maszyn. Do inteligentnych urządzeń często podłącza się czujniki czyniące z nich skuteczne przyrządy do pomiaru poziomów drgań, temperatury i innych ważnych parametrów. Nasi inżynierowie udoskonalili to rozwiązanie: stworzyli aplikację, która wspiera operatorów w pozycjonowaniu czujników w sposób gwarantujący uzyskiwanie najbardziej miarodajnych wskazań, a tym samym możliwie jak najlepszych rezultatów pracy.

Do usprawnienia procesu osiowania podobnie przyczynia się system o nazwie AliSensor ShaftLaser. Wyosiowanie na przykład elektrycznego silnika względem pompy lub wentylatora z reguły wymagało dotąd noszenia przez technika ciężkiego sprzętu. Dzięki inteligentnym urządzeniom i miniaturyzacji czujników niezbędne wyposażenie jest teraz o wiele lżejsze. Zapewniane przez aplikację wsparcie w postaci wizualizacji i instrukcji znacznie ograniczyło potrzeby w zakresie szkolenia oraz polepszyło zrozumienie charakteru niezbędnych czynności i zwiększyło świadomość właściwego czasu ich wykonywania. 

Twórcą systemu AliSensor ShaftLaser nie jest SKF, ale GLOi – szwedzka firma specjalizująca się w rozwoju technologii osiowania, przejęta przez Grupę SKF we wrześniu 2014 roku. Pracownicy GLOi stworzyli zintegrowane rozwiązanie osiowania wałów oparte na właściwej iPadom i iPhone'om platformie operacyjnej iOS. Wspomniane przejęcie, które nastąpiło w ramach realizowanej strategii biznesowej, jest wyrazem naszego zaangażowania w rozwój tej szczególnej dziedziny i związanych z nią technologii.

Zalety mobilności

Przez ponad rok pracowaliśmy nad systemem MOST (Mobile Operator Support Tool – narzędzie zapewniające mobilne wsparcie operatorom), który służy do wizualizowania zakładowej linii produkcyjnej i gromadzenia w czasie rzeczywistym danych pochodzących z maszyn. MOST zmienia sposób, w jaki operatorzy współdziałają z maszynami, dostarczając personelowi właściwych informacji we właściwym czasie i właściwym miejscu za pośrednictwem zindywidualizowanego urządzenia przenośnego, którym może być tablet lub smartfon.

Otrzymywanie wyczerpujących informacji w momencie zaistnienia potrzeby ich uzyskania przyniesie szereg korzyści: pozwoli operatorom na polepszanie wydajności produkcji oraz diagnozowanie usterek i podejmowanie decyzji u źródeł napotykanych problemów; zapewni stały dostęp do aktualnych danych procesów produkcyjnych, takich jak zużycie energii i zmienność produktów, i umożliwi skuteczne reagowanie na zachodzące zmiany.

Ogólnie rzecz biorąc, MOST pomoże operatorom przezwyciężać wiele codziennych kłopotów, co przełoży się na zwiększenie zakresu sprawowanej kontroli i wzrost satysfakcji płynącej z pracy.

Zasadniczym zadaniem stawianym przed systemem MOST jest ułatwianie – w możliwie jak największym stopniu – podejmowania optymalnych działań. Oprócz danych technologicznych system będzie wysyłał bezpośrednio do operatorów różnorodne instrukcje, dotyczące między innymi sposobów nastawiania maszyn i urządzeń oraz procedur zapobiegawczego utrzymania ruchu. Wszystkie te zasoby będą pozostawały w zasięgu ręki operatora – zamiast w zapodzianym gdzieś podręczniku.

Możliwe będzie szybkie zdobywanie nawet niezapisanych nigdzie informacji, którymi dysponują inni pracownicy, bowiem w systemie MOST przewidziano funkcjonalność komunikatora dla potrzeb zorientowanej na rozwiązywanie problemów wymiany wiadomości tekstowych między operatorami i kierownikami. Prowadzone w Göteborgu próby fabryczne potwierdzają nadzwyczajną skuteczność tej funkcji.

Z czysto przedsiębiorczego punktu widzenia łączność realizowana z wykorzystaniem smartfonów i tabletów pozwoli skrócić o wiele godzin czas trwania różnych czynności. Przekazaliśmy pracownikom i klientom już ponad 3500 tabletów, a przeprowadzone w dalszej kolejności badania wykazały, że w rezultacie ich użytkownicy zaoszczędzili w każdym tygodniu około 12% czasu pracy.

Jedną z wielkich zalet inteligentnych urządzeń jest upraszczanie prezentacji danych poprzez ich klarowne wizualizowanie. Umożliwia to nie tylko natychmiastowe interpretowanie dużych zbiorów danych, ale i wydawanie operatorom prostych instrukcji prowadzących ich przez określone procedury, co zaimplementowano już w szeregu aplikacji SKF (m.in w systemie osiowania wałów AliSensor ShaftLaser).

MOST potrafi również śledzić rozmieszczenie pracowników w obrębie zakładu. Sprawdza się to na przykład na dziale obróbki cieplnej naszego göteborskiego zakładu, który ma powierzchnię 8500 metrów kwadratowych i jest obsługiwany przez zaledwie kilku członków personelu działu utrzymania ruchu. Inteligentne urządzenia nie tylko polepszają tam wydajność pracy przez przyporządkowywanie do poszczególnych maszyn najmniej oddalonych od nich techników, ale także pełnią funkcje alarmowe: w razie braku odpowiedzi na pytanie „Gdzie jesteś?”, wynikającego na przykład z utraty przytomności, w krótkim czasie można ustalić miejsce przebywania każdego z operatorów.

Przestrogi 

Mimo że zastosowania inteligentnych urządzeń w inżynierii mają szereg oczywistych zalet, niezbędna jest odpowiednia doza ostrożności. Jak w przypadku każdej nowej technologii, na drodze do całkowitego zaakceptowania pewnych rozwiązań stoi szereg przeszkód, jakimi są otwarte wciąż kwestie oraz uprzedzenia.

Urządzenia będą wymieniały bardzo duże ilości informacji za pośrednictwem sieci WiFi lub 3G. Usprawnienie łączności rodzi jednak poważne obawy co do bezpieczeństwa transmisji danych. Uruchomienie dodatkowych usług chmury poza zaporą stworzy potencjalnie słabe punkty, podczas gdy przedsiębiorstwom wielce zależy na dopilnowaniu poufności wewnętrznych danych.

Uzyskiwanie dostępu do tych usług będzie możliwe na szereg sposobów: na przykład z wykorzystaniem HTTP, HTTPS lub nowych standardów. Kluczowa będzie ochrona dostępu hasłem. Jednak dla zagwarantowania przydatności tych usług konieczne będzie zrównoważenie niezawodnych zabezpieczeń względem bezpośredniości dostępu. Skonstruowanie systemu na podobieństwo twierdzy zniechęci do niego użytkowników; z kolei obwarowanie go pojedynczym hasłem zagrozi bezpieczeństwu danych. Krótko mówiąc, sprostanie temu wyzwaniu będzie wymagało ostrożnego pogodzenia dwóch skrajności.

Wprowadzenie technologii w przedsiębiorstwie lub wśród klientów – niezależnie od jej typu – samo w sobie nie spowoduje zmiany w sposobie pracy ani poprawy wydajności określonego zastosowania. Pomyślne wdrożenie nowej technologii w każdym przypadku wymaga zharmonizowania jej z ludźmi i procesami. Dla faktycznie skutecznego stworzenia wartości dodanej w celu zmiany sposobu pracy lub przebiegu pewnego procesu niezbędne jest jednoznaczne sformułowanie oczekiwań wobec roli, jaką mają w tym odegrać inteligentne urządzenia – dopiero wówczas możliwość integracji i wizualizowania danych za pomocą tych urządzeń zyskuje status prawdziwej innowacji. Zadanie to wymaga długiego namysłu i dużej wytrwałości.

Koniecznością jest także uwzględnienie zachowania osób bezpośrednio zaangażowanych w usprawnianie procesów i w związku z tym będących potencjalnymi użytkownikami inteligentnych urządzeń. Jak inteligentne technologie wpływają na ich postępowanie? Jakie zmiany powodują one w sposobie wykonywania przez nich rutynowych zadań i czynności natury ogólnej? W jakim stopniu opanowali oni obsługę inteligentnych urządzeń? Odpowiedzi na te pytania mają niebagatelne znaczenie z punktu widzenia łatwości przyswojenia jakiejkolwiek nowej technologii oraz możliwości czynnego wyperswadowania ewentualnego oporu wobec jej wdrożenia. W niektórych przypadkach konieczne może być zatroszczenie się o te kwestie na znacznie wyższym poziomie struktury organizacji, ponieważ zarówno obowiązujące w niej wartości i kultura, jak i ogólne nastawienie do technologii na szczeblu korporacyjnym wpływa na sposób wykorzystania technologii i skalę czerpanych z niej korzyści w równie istotnej mierze jak zwyczaje pracowników zakładów produkcyjnych.

Rada na nadmiar informacji

Dla działania takich systemów jak MOST kluczowe jest interpretowanie danych. Jednak generowanie informacji to tylko jeden z szeregu jego aspektów funkcjonalnych; całkiem odrębną kwestią jest zarządzanie danymi. Pełne wykorzystanie potencjału nowego, ogromnego zbioru danych wymaga ich filtrowania i klarownej prezentacji. Pomimo dysponowania najwyższej klasy sprzętem, inteligentnymi urządzeniami, aplikacjami gromadzącymi dane i tablicami wskaźników poświęcimy wiele uwagi utrzymaniu baz i pilnowaniu jakości danych oraz wypracowaniu miarodajnych sposobów ich interpretowania.

Musimy uprościć metody wizualizacji danych, tak aby technicy i członkowie personelu odpowiedzialnego za utrzymanie ruchu nie mieli najmniejszych wątpliwości co do znaczenia złożonych informacji i mogli niezwłocznie podejmować na ich podstawie właściwe decyzje i działania. Interfejs musi z jednej strony cechować się prostotą, a z drugiej umożliwiać wszechstronną analizę danych.

Poradzenie sobie z niewątpliwym nadmiarem informacji będzie miało zasadnicze znaczenie. W ciągu najbliższych trzech lat musimy uporać się z kwestiami zarządzania bezprzewodowymi punktami dostępu (AP – Access Point) – by posłużyć się nomenklaturą z dziedziny IT – i stworzyć interfejs umożliwiający sprzęgnięcie szeregu zróżnicowanych strumieni danych.

Cel jest prosty: prezentować niezbędne informacje przejrzyście, w czasie rzeczywistym, pozwalając ich odbiorcom na podejmowanie koniecznych interwencji w krótkim czasie.

Firma SKF może się już poszczycić niebagatelnymi osiągnięciami na polu zastosowań technologii mobilnych. Mając na uwadze tempo postępu technologicznego, trudno powątpiewać, iż w stosunkowo niedalekiej przyszłości stopień zaawansowania będzie jeszcze wyższy.

Inteligentne urządzenia będą odgrywały coraz ważniejszą rolę jako środki przesyłu informacji. Obecnie związane z tym funkcje pełnią standardowe, ogólnodostępne modele produktów takich jak iPhone i iPad, wyposażane w wytrzymałe futerały w celu nadawania im fizycznej odporności zgodnej z wymaganiami dla stopnia ochrony IP68. W przyszłości zostaną one zastąpione przez urządzenia przeznaczone w szczególności do tych celów: cieńsze, solidniejsze, oferujące nowe funkcje.

Inteligentne urządzenia sprawdziły się już na wymagającym rynku konsumenckim. Trudno przy tym wyobrazić sobie wzrost wydajności pracy, jakiego doświadczymy, jeżeli przemysł wytwórczy przyjmie technologie mobilne z równie wielkim entuzjazmem.

SKF logo