Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Sprawozdanie „Power the Future”: Technologie przyszłości

2015 luty 04, 09:05 CEST

Göteborg (Szwecja), 3 lutego 2015 roku: Ponad sto lat temu Sven Wingvist wynalazł łożysko kulkowe wahliwe i założył firmę SKF. Od tamtej pory znacząco przyczyniliśmy się do zmniejszenia tarcia występującego w układach mechanicznych, co przełożyło się na szybki rozwój naszego przedsiębiorstwa – także w wymiarze globalnym. W rezultacie zostaliśmy liderem branży. Dziś jesteśmy obecni w 130 krajach na całym świecie, zatrudniamy około 48 tysięcy pracowników i odnotowujemy roczne obroty w wysokości 71 miliarda koron szwedzkich. Wszystko to można przypisać po części determinacji do znajdowania nowatorskich rozwiązań, która przejawia się w ulepszaniu produktów i usług, pomaganiu pracownikom oraz nieprzerwanym dążeniu do przezwyciężania ograniczeń technologicznych.

Zasadą przyświecającą nam na każdym polu prowadzonej działalności jest dopilnowywanie, żeby wały maszyn i mechanizmy urządzeń zachowywały sprawność również po upływie teoretycznego okresu eksploatacji. W SKF nie ustajemy w usprawnianiu produktów i usług. Naszym celem jest stały wzrost konkurencyjności i oferowanej klientom wartości. Nacisk, jaki kładziemy na rozwój kompleksowych i innowacyjnych rozwiązań sprawia, że maszyny są coraz bardziej niezawodne i energooszczędne oraz mniej kosztowne w skali całego okresu eksploatacji. Istotny jest też fakt, iż wspieramy klientów w zarządzaniu cyklem życia zasobów na każdym etapie tego procesu: od wczesnej fazy projektu, przez regenerację i modernizację, po wymianę. Do obsługi prowadzonej po instalacji i w toku eksploatacji przywiązujemy w naszej działalności równie dużą wagę jak do projektu.

W istocie właśnie rzetelne zarządzanie cyklem życia zasobów zrodziło niektóre spośród naszych najbardziej przełomowych rozwiązań. Na przykład przed ponad trzydziestoma laty zapisaliśmy się złotymi zgłoskami, opracowując metodę obliczania trwałości zmęczeniowej podpowierzchniowej warstwy łożyska, która stała się później przemysłowym standardem ISO. Niemniej z biegiem czasu lepiej poznaliśmy naturę i przyczyny uszkodzeń łożysk, a zdobytą wiedzę i doświadczenie techniczne wykorzystaliśmy do udoskonalenia tego fundamentalnego modelu. Rezultaty zaprezentujemy podczas Targów Hanowerskich – jednej z najważniejszych na świecie wystaw poświęconych technologiom przemysłowym. Ciągły rozwój, którego dowiedzie ta demonstracja, wykaże również treść niniejszego sprawozdania.

Rosnące tempo technologicznego postępu w świecie techniki i w innych dziedzinach wymaga od przedsiębiorstw inżynierskich pokroju SKF uwzględniania wpływu tego zjawiska na oferowane produkty i usługi oraz stosowane modele biznesowe, a także na klientów – na każdym poziomie: z punktu widzenia zakładów produkcyjnych, maszyn i personelu.

W pracy nad wszystkimi nowymi produktami i usługami SKF wykorzystuje się szereg ważnych czynników, w tym bogate doświadczenie zgromadzone na przestrzeni wielu lat, oddany i gruntownie przeszkolony personel posiadający cenioną w branży wiedzę oraz jasno określone przeznaczenie danego produktu pod względem miejsca i sposobu jego zastosowania.

Dla obronienia wiodącej pozycji w branży zasadnicze znaczenie ma kultura perspektywicznego myślenia, którą się szczycimy. Dotyczy to w szczególności sektora technicznego, w przypadku którego jedna przełomowa idea może całkowicie zmienić obraz całego rynku określonego rodzaju produktów. Równie ważne dla pomyślnego rozwoju jest rozpoznawanie i uprzedzanie występujących w przemyśle tendencji – dlatego sporządziliśmy niniejsze sprawozdanie, w którym nakreśliliśmy własne wyobrażenie przyszłości obsługiwanych przez nas branż.

W jakim celu przygotowaliśmy sprawozdanie? Na podstawie wieloletniego doświadczenia stworzyliśmy drobiazgową wizję branż wytwórczych, które naszym zdaniem przejdą w niedalekiej przyszłości szeroko zakrojone przemiany. Do współtworzenia publikacji zaprosiliśmy również starannie dobraną grupę niezależnych, obiektywnych specjalistów reprezentujących świat nauki, których wkład ma postać szeregu fascynujących artykułów.

Sprawozdanie to pozwoli czytelnikowi pogłębić wiedzę na temat trojakiego rodzaju kwestii, którym wróżymy największy wzrost znaczenia w świetle operacji wykonywanych każdego dnia w przemyśle, mianowicie dotyczących ewolucji fabryk, projektowania inteligentnych maszyn przyszłości oraz potęgi inżynierii wiedzy.

Temat ewolucji fabryk jest często poruszany w sektorze technicznym. Można już mówić o widocznym – aczkolwiek na niewielką skalę – wpływie postępu technologicznego na procesy zachodzące w zakładach produkcyjnych, uzewnętrzniającym się na przykład w wykorzystaniu inteligentnych urządzeń. W tym rozdziale przedstawiliśmy obraz fabryki przyszłości. Najwięcej miejsca poświęciliśmy jej wyglądowi i możliwościom oraz sposobom działania napędzających ją technologii.

Obok inteligentnych technologii największe zmiany od czasu wprowadzenia automatycznego sterowania maszynami spowoduje prawdopodobnie internet wszechrzeczy. Dlatego w drugim rozdziale zawarliśmy szczegółową wizję budowy inteligentnych maszyn przyszłości oraz omówiliśmy prognozowane rezultaty wdrożenia i rozpowszechnienia internetu wszechrzeczy i koncepcji takich jak Przemysł 4.0.

Trzeci rozdział dotyczy wpływu, jaki rosnąca zależność od technologii informacyjnej i powiązanych danych wynikowych wywiera na przedsiębiorstwa inżynierskie i ich pracowników. Omawiając sposoby rozpoznawania i tworzenia wartości, podkreślono w nim również niesłabnącą potrzebę rozwoju nowatorskich rozwiązań, które pozwolą nadążyć za nieustannie zmieniającym się przemysłem.

SKF utrzymuje pozycję wiodącego innowatora, stwarzając środowisko czynnie wspierające doskonalenie i rozwój za sprawą specjalnych procesów zarządzania i analizy. Wierzymy, że ożywiając działalność przemysłową i rozwój na tym polu, przyspieszymy nadejście przyszłości i wywołamy kolejną rewolucję przemysłową.

BIOGRAM

Bernd jest starszym wiceprezesem jednostki SKF ds. rozwoju technologii Grupy. Został zatrudniony w SKF w 1994 roku. Od tamtej pory przez blisko piętnaście lat kierował jednostkami organizacyjnymi SKF odpowiedzialnymi za branże przemysłową i motoryzacyjną, a w ostatnim czasie piastował stanowisko dyrektora jednostki Grupy ds. energetyki odnawialnej. Ma bogate doświadczenie na polu inżynierii oraz rozwoju produktów i procesów produkcyjnych. Zdobył wyższe wykształcenie w dziedzinie inżynierii mechanicznej na Uniwersytecie w Essen.

Bernd Stephan, starszy wiceprezes jednostki SKF ds. rozwoju technologii Grupy

Aktiebolaget SKF
(publ.)

SKF jest wiodącym globalnym dostawcą łożysk, uszczelnień, rozwiązań w zakresie mechatroniki i systemów smarowania oraz świadczy usługi obejmujące wsparcie techniczne, utrzymanie ruchu i niezawodności, doradztwo techniczne i szkolenia. Grupa SKF jest reprezentowana w ponad 130 krajach i posiada 15 000 dystrybutorów na całym świecie. W roku 2013 roczna sprzedaż wyniosła 63 597 milionów SEK, a liczba pracowników osiągnęła 48 401. www.skf.com

® SKF jest zastrzeżonym znakiem towarowym Grupy SKF.

™ BeyondZero jest znakiem towarowym Grupy SKF

SKF logo