Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Technologia inteligentnych łożysk SKF Insight testowana w kolejnictwie i energetyce wiatrowej

 • Artykuł

  2015 kwiecień 13, 16:00 CEST

  Na Targach Hanowerskich firma SKF zademonstruje sposoby, w jakie przełomowa technologia SKF Insight przyczynia się do usprawnienia zarządzania sprawnością łożysk w kolejnictwie i w sektorze energetyki wiatrowej.

  Göteborg, Szwecja, 13 kwietnia 2015 roku: Firma SKF przystąpiła do wdrażania SKF Insight – przełomowej technologii zarządzania sprawnością łożysk – w szeregu zaawansowanych technologicznie gałęzi przemysłu.

  Technologia ta, polegająca na stosowaniu w łożyskach SKF inteligentnych czujników bezprzewodowych z własnym zasilaniem, które bezzwłocznie przesyłają za pośrednictwem internetu dane dotyczące monitorowania stanu maszyn i części, przechodzi obecnie próby w wymagających projektach w kolejnictwie i w turbinach wiatrowych.

  Przetwarzanie pochodzących z SKF Insight danych z wykorzystaniem opracowanych przez SKF algorytmów zarządzania sprawnością łożysk pozwala realizować „adaptacyjne” podejście do kwestii utrzymania ruchu. Konwencjonalne rozwiązania monitorowania stanu wykrywają jedynie powstałe już uszkodzenia łożysk. SKF Insight rozpoznaje nieprawidłowe warunki przyczyniające się do pogorszenia stanu łożysk i umożliwia podejmowanie działań zapobiegających powstaniu uszkodzeń.

  „Za sprawą poszerzonego asortymentu zabudowywanych czujników możliwości wykraczają poza zakres aktualnych technologii pomiaru w łożyskowaniu. Ponadto zastosowano samoczynne zasilanie i inteligentną łączność bezprzewodową” – mówi Ronnie Spolidoro, kierownik ds. rozwoju technologii SKF Insight. „Łożyska te utrzymują łączność z usługą SKF Cloud, co zapewnia klientom dostęp do szeregu świadczonych przez SKF usług diagnostyki i wsparcia. Wszystko to przekłada się na kompleksowe zarządzanie sprawnością łożysk.”

  SKF Insight monitoruje parametry dynamiczne – w tym poziom drgań, temperaturę, stan nasmarowania i obciążenie – i powiadamia użytkownika o każdej sytuacji, w której nieprawidłowe warunki grożą uszkodzeniem łożyska. W momencie prezentacji na Targach Hanowerskich w 2013 roku technologia SKF Insight miała charakter koncepcji: była to metoda, jaką technicy utrzymania ruchu mogliby usprawniać procesy monitorowania stanu maszyn za sprawą stałego kontrolowania sprawności łożysk. W ciągu dwóch lat przekształciła się ona w funkcjonalne rozwiązanie stosowane w pilotażowych przedsięwzięciach klientów, pozwalające na przesyłanie danych bezpośrednio do centrów diagnostycznych – za pośrednictwem usługi SKF Cloud, z wykorzystaniem oprogramowania SKF @ptitude – dla potrzeb drobiazgowego monitorowania stanu maszyn. Centrum diagnostyczne może dostarczać wyniki i sprawozdania operatorom instalacji, producentom maszyn, pracownikom SKF lub dowolnym innym osobom upoważnionym do otrzymywania takich materiałów i pozostającym w zasięgu łączności internetowej.

  Dane można również przeglądać za pomocą urządzeń mobilnych, na przykład iPadów – w ten właśnie sposób rozwiązanie SKF Insight zostanie zaprezentowane na poświęconej faktycznemu zastosowaniu wystawie w ramach Targów Hanowerskich.

  Obecnie, za sprawą dynamicznych danych łożysk dostarczanych przez SKF Insight, proces zarządzania sprawnością łożysk stanowi nowatorskie, udoskonalane wciąż podejście do kwestii rozpoznawania wpływu warunków eksploatacji na stan łożysk i określania działań zapobiegawczych – polegających na przykład na automatycznym uzupełnianiu środka smarnego lub modyfikowaniu warunków pracy maszyny – niezbędnych do eliminowania usterek. Przekłada się to na przeciwdziałanie uszkadzaniu łożysk i maksymalizowanie ich trwałości użytecznej.

  Jednym z najbardziej obiecujących obszarów zastosowań SKF Insight jest monitorowanie stanu turbin wiatrowych – decydują o tym olbrzymie koszty utrzymania ruchu w tym sektorze. Koszt wymiany łożyska wału głównego turbiny wiatrowej bywa niekiedy na tyle duży, by podać w wątpliwość opłacalność budowy turbiny. W takich zastosowaniach SKF Insight może na bieżąco monitorować poziomy obciążeń i warunki smarowania, stwarzając tym samym możliwość odpowiednio wczesnego podjęcia koniecznej interwencji i zahamowania rozwoju szkodliwych warunków technologicznych.

  Nawiązaliśmy już współpracę z klientem z branży energetyki wiatrowej zorientowaną na stworzenie systemu o takiej funkcjonalności. Przedsięwzięcie to jest realizowane z myślą o umożliwieniu badania dynamiki łożyska w jego faktycznym stanie roboczym oraz bezprzewodowego przesyłania gromadzonych informacji do zdalnych centrów diagnostycznych lub miejscowych zespołów ds. utrzymania ruchu. Opracowywane rozwiązanie ma służyć do monitorowania prędkości , poziomu drgań, temperatury i warunków smarowania łożyska. Niebagatelne znaczenie ma przewidziana możliwość wdrożenia systemu również w ramach prac modernizacyjnych, zwiększająca potencjał eksploatacyjny wielu tysięcy uruchomionych już turbin rozsianych po całym świecie.

  W fazie rozwoju jest również podobne rozwiązanie przeznaczone dla branży kolejowej, do kół i łożysk – krytycznych podzespołów, które z reguły wymienia się z ustaloną częstotliwością, bez względu na ich stan. Stosowanie technologii SKF Insight stanowi nadzwyczaj opłacalną metodę monitorowania i gromadzenia danych dotyczących stanu maszyn, umożliwiającą ustalanie okresu eksploatacji i wymaganej częstotliwości wymiany łożysk na podstawie faktycznych warunków pracy.

  Technologia SKF Insight i proces zarządzania sprawnością łożysk znajdą się wśród innowacji prezentowanych przez SKF na tegorocznych Targach Hanowerskich, odbywających się w dniach od 13 do 17 kwietnia. Więcej informacji będzie można uzyskać przy stoisku B12 w hali 22 oraz na stronie internetowej www.skfpowerthefuture.com.

  Aktiebolaget SKF
  (publ)

  Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami:
  Dział relacji z mediami: Nia Kihlström. Numer telefonu: +46 31-337 2897, +46 706-67 2897. Adres e-mail: nia.kihlstrom@skf.com

  SKF jest wiodącym globalnym dostawcą łożysk, uszczelnień, rozwiązań w zakresie mechatroniki i systemów smarowania oraz świadczy usługi obejmujące wsparcie techniczne, utrzymanie ruchu i niezawodności, doradztwo techniczne i szkolenia. Grupa SKF jest reprezentowana w ponad 130 krajach i posiada około 15 000 dystrybutorów na całym świecie.
  W roku 2014 roczna sprzedaż wyniosła 70 975 milionów SEK, a liczba pracowników osiągnęła 48 593. www.skf.com

  ® SKF i SKF Insight są zastrzeżonymi znakami towarowymi Grupy SKF.

 • Obraz

Pobierz pakiet prasowy

Pakiet prasowy (2.4 MB)

SKF logo