Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Zarządzanie okrętowym utrzymaniem ruchu

 • Artykuł

  2016 czerwiec 09, 10:00 CEST

  W dziedzinie utrzymania ruchu sektora okrętowego czuć powiew wiatru: nowe technologie i przemiany w szerzej pojmowanej branży pociągają za sobą świeże podejście. Martin Johansmann, dyrektor jednostki SKF obsługującej przemysł okrętowy, przybliża niektóre spośród najistotniejszych tendencji wpływających na kształt procesów utrzymania ruchu i monitorowania stanu maszyn i urządzeń w sektorze okrętowym.

  Göteborg (Szwecja), 9 czerwca 2016 roku: Statki funkcjonowały niegdyś wyłącznie na morzu, a najpoważniejsze remonty przeprowadzano w portach. Ale technologie cyfrowe rozpętały w branży okrętowej wiatr zmian: koncepcja przeniesienia statku w sieciową przestrzeń wirtualną – udostępniania jego pokładowych danych ekspertom pracującym na lądzie – rozpowszechnia się w dużym tempie. Przeobrażenia te przyspiesza potrzeba poprawy w trzech krytycznych sferach: utrzymania ruchu, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa.

  Niech za przykład posłuży operator statków wycieczkowych Grupa Costa. Jej centrum obsługi floty, uruchomione niedawno w Hamburgu, stanowi scentralizowany węzeł informacyjny dla dwudziestu sześciu będących w ruchu jednostek. Czynne przez całą dobę, obsadzone jest czternastoma specjalistami, którzy otrzymują dane bezpośrednio z promów, by następnie poddawać je stosownej analizie.

  Chociaż inni operatorzy realizują podobne procesy, to właśnie centrum Grupy Costa jest najbardziej znane – i wysoce zaawansowane technologicznie. Tym samym znakomicie promuje ono świadomość wagi pokładowego monitorowania parametrów pracy.

  Systemy monitorowania stanu

  Monitorowanie stanu (CM) wiąże się z utrzymaniem ruchu i znajduje już szerokie zastosowanie w żegludze. Firma SKF wyposażyła w swoje systemy CM przeszło sześćset statków. Jednakże większość z nich wykorzystuje samodzielne, zainstalowane na pokładzie oprogramowanie, służące członkom załogi przykładowo do sprawdzania łożysk i w dalszej kolejności decydowania o ewentualnym podjęciu interwencji. W takich okolicznościach dane gromadzi się zwykle za pomocą podręcznych, przenośnych urządzeń. I choć zaokrętowani fachowcy pozostają do dyspozycji, system tego rodzaju nie jest „zintegrowany”.

  Jego odpowiednik skonstruowany w oparciu o internetową chmurę monitoruje maszyny z wykorzystaniem stałych czujników. Sygnały tychże przesyłane są bezprzewodowo do centralnego, lądowego obiektu, takiego jak ten Grupy Costa, z poziomu którego eksperci mogą wspomagać poradą utrzymywanie podzespołów i maszyn w możliwie jak najlepszym stanie.

  Ogólnie rzecz biorąc, „zintegrowane” systemy CM zadomawiały się w tej branży powoli. Za jedną z przyczyn poczytać można pewien dyskomfort załóg, obawiających się, że kierownictwo „zaglądałoby im przez ramię”. Właścicieli mniejszych statków zniechęcać mogła natomiast zwiększona złożoność kwestii zarządzania powiązanymi operacjami.

  Nastały jednak warunki dla zmian. Jednym z takich czynników jest problem kosztów. Transport morski znajduje się obecnie pod silną presją redukcji nakładów – a naprawy dokonywane w suchych dokach generują znaczną ich część. Zręcznie wdrożone utrzymanie ruchu uzależnione od stanu faktycznego (CBM) w połączeniu z nowoczesnymi procesami CM może przyczyniać się do zmniejszania wymaganej częstotliwości tych kosztownych remontów. Do użytku dopuszczono już instytucjonalnie oferowany przez SKF system monitorowania pędnika sterującego, który to wydłuża okres między kolejnymi naprawami tego elementu o połowę, z pięciu do aż siedmiu i pół roku.

  Ochrona środowiska

  Podobne systemy są dostępne na potrzeby monitorowania krytycznych danych dotyczących wpływu na środowisko naturalne. Na przykład SKF BlueMon pomaga załogom poprawnie reagować na szybko wprowadzane w życie zmiany w przepisach dotyczących ochrony środowiska. Prawo obowiązujące na Atlantyku różni się od bałtyckiego, dlatego żeglowanie pomiędzy tymi akwenami rodzi konieczność wprowadzania we właściwym czasie zmian w przestrzeganych procedurach. Dobrym tego przykładem jest woda zęzowa. Jej spust do Morza Bałtyckiego podlega ściślejszej kontroli niż w przypadku Oceanu Atlantyckiego. W tego typu sytuacjach system zintegrowany pokroju BlueMon zapobiega „nielegalnym” wyrzutom.

  Tym sposobem BlueMon, nie onieśmielając sceptyków, wspiera personel w wywiązywaniu się ze swoich obowiązków. Rozwiązanie to sprawia, że na prezentowanej przez GPS mapie świata widnieją szczegółowe wskazania informujące o najnowszych wymogach lokalnych przepisów, odpowiednio do których następować może nawet samoczynne blokowanie zaworu wylotowego wody zęzowej.

  System online jest przy tym źródłem korzyści nierzucających się bezpośrednio w oczy. Jedna z jego pożytecznych funkcji polega na dostosowywaniu prędkości do znanego systemowi harmonogramu dostępności doków. Dzięki niej statek może zwolnić – i oszczędnie ograniczyć zużycie paliwa – zamiast pruć prosto do portu tylko po to, by tam spędzić potem kilka jałowych godzin w oczekiwaniu na zwolnienie doku.

  Przyszłe trendy

  W ciągu najbliższej dekady prawdopodobnie każdy z największych operatorów transportu będzie używał „globalny” system sieciowy takiego czy innego rodzaju. Prowadząc działalność na skalę uzasadniającą wysiłek niezbędny do zarządzania tymi systemami, będą oni jednocześnie czerpać z takich rozwiązań znaczące korzyści, płynące choćby z przekładania na ogół floty obserwowanych jednostkowych oszczędności paliwa. Natomiast większość mniejszych przedsiębiorstw tego sektora będzie z dużym prawdopodobieństwem wybierać systemy na bazie chmury i korzystać z podręcznego sprzętu gromadzącego dane.

  Rynek sieciowych systemów CM dla sektora okrętowego jest wciąż w powijakach, w związku z czym SKF nie posiada jeszcze dedykowanej statkom „dyspozytorni”. Niemniej mamy taki obiekt stworzony z myślą o morskich turbinach wiatrowych. Mieści się on w Hamburgu, a obsługuje go pięć osób, doglądających stu czterdziestu rozsianych po świecie turbin.

  Między turbinami a statkami istnieją przede wszystkim dwie różnice: po pierwsze, ponieważ turbiny są nieruchome, dane mogą być w ich przypadku przesyłane przewodowo, bez użycia łączności satelitarnej; po drugie, warunki eksploatacji panujące na pokładach statków bywają znacznie bardziej złożone – zależnie od liczby monitorowanych zespołów oraz ich parametrów pracy.

  Pomimo tego, za sprawą inteligentnego systemu wstępnej pokładowej oceny danych dokonywanej w dostępnym oprogramowaniu i wynikającego z niej ograniczenia do minimum ilości danych wymagających uwagi właścicieli floty oraz obniżenia kosztów potrzebnej łączności satelitarnej, w ostatecznym rozrachunku systemy diagnostyki zdalnej nadzorujące morskie farmy wiatrowe nie różnią się tak naprawdę – technicznie ani kosztowo – od tych przeznaczonych do przemierzających morza jednostek.

  SKF planuje uruchomić własne centrum obsługi flot, dbające o sprawność krytycznego wyposażenia statków, kiedy tylko sieciowe systemy CBM upowszechnią się wśród przewoźników morskich w odpowiednim stopniu.

  Aktiebolaget SKF
  (publ)

  Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami:
  dział relacji z mediami: Nia Kihlström. Numer telefonu: +46 31-337 2897, +46 706 67 28 97. Adres e-mail: nia.kihlstrom@skf.com

  SKF jest wiodącym globalnym dostawcą łożysk, uszczelnień, rozwiązań z zakresu mechatroniki i systemów smarowania oraz świadczy usługi obejmujące wsparcie techniczne, utrzymanie ruchu i niezawodności, doradztwo techniczne i szkolenia. Grupa SKF jest reprezentowana w ponad 130 krajach i posiada około 17 000 dystrybutorów na całym świecie. W roku 2015 roczna sprzedaż wyniosła 75 997 milionów SEK, a liczba pracowników osiągnęła 46 635. www.skf.com

  ® SKF jest zastrzeżonym znakiem towarowym Grupy SKF.

 • Obraz

Pobierz pakiet prasowy

SKF logo