Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Sprawozdanie SKF za pierwsze półrocze 2016

2016 lipiec 21, 08:00 CEST

Göteborg, 21 lipca 2016 roku:

Alrik Danielson, President and CEO:

„Wartość netto sprzedaży w drugim kwartale wyniosła 18,4 miliarda koron szwedzkich. Sprzedaż własna kształtowała się według oczekiwań – wzrosła o 4% względem poprzedniego kwartału oraz zmalała o 4% rok do roku.

Mimo że warunki rynkowe pozostają trudne, nasze inicjatywy zmierzające do redukcji kosztów – w tym program podniesienia zyskowności jednostki obsługującej przemysł motoryzacyjny [Automotive] – materializują się zgodnie z planem. Przełożyło się to na odnotowanie marży operacyjnej z pominięciem pozycji jednorazowych na poziomie 11%. Wygenerowano solidne przepływy pieniężne: 1,2 miliarda koron szwedzkich (z pominięciem zbyć i przejęć), czyli w przybliżeniu o 500 milionów SEK więcej niż w ubiegłym roku. Utrzymujące się tak prężne wyniki dowodzą, że znajdujemy się na właściwej drodze do uczynienia SKF przedsiębiorstwem oszczędniejszym, silniej skoncentrowanym na kliencie i bardziej konkurencyjnym.

9 czerwca zapowiedziano konsolidację trzech północnoamerykańskich fabryk, obejmującą zainwestowanie 150 milionów SEK w unowocześnienia produkcyjne. Jest to najmłodsze z przedsięwzięć składających się na nieustający program inwestycji w poprawę elastyczności produkcji, jej konkurencyjności oraz zdolności do skutecznego zaspokajania potrzeb klientów.

30 czerwca sfinalizowano zbycie spółki specjalizującej się w elektronicznych systemach sterowania statkami powietrznymi [fly-by-wire] oraz zajmującego się sterowaniem prędkością przedsiębiorstwa Kaydon. W rezultacie otrzymaliśmy 3 125 milionów SEK, co pozytywnie wpłynęło na bilans przepływów pieniężnych w kwartale. Wpływ na zysk netto wyniósł –380 mln SEK – na tę kwotę złożyły się głównie podatki, jakich uiszczenia spodziewamy się w najbliższych kwartałach. Dywestycje spółek pozbawionych dla Grupy strategicznego znaczenia przyniosły na przestrzeni minionych dwunastu miesięcy już ponad 4 miliardy koron szwedzkich.

Wybiegając myślą w przyszłość, dostrzegamy oznaki stabilizacji rynku. Wraz z wejściem w trzeci kwartał oczekujemy popytu na produkty i usługi SKF względnie niezmienionego w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Spodziewamy się przy tym spadku popytu z kwartału na kwartał, co odpowiada zwykłym wahaniom sezonowym.”

Key figures, SEKmQ2 2016Q2 2015YTD 2016YTD 2015
Sprzedaż netto [mln SEK]18 37019 96136 09039 415
Zysk z działalności operacyjnej z pominięciem pozycji jednorazowych [mln SEK]2 0202 5773 9924 953
Marża operacyjna z pominięciem pozycji jednorazowych [%]11,012,911,112,6
Pozycje jednorazowe w rozliczeniu zysku z działalności operacyjnej [mln SEK]–145–194–242–849
Zysk z działalności operacyjnej [mln SEK]1 8752 3833 7504 104
Marża operacyjna [%]10,211,910,410,4
Zysk przed opodatkowaniem, z pominięciem operacyjnych i finansowych pozycji jednorazowych [mln SEK]1 8012 4353 5564 602
Zysk przed opodatkowaniem [mln SEK]1 6562 2413 3143 833
Przepływy pieniężne netto po inwestycjach i przed finansowaniem [mln SEK]4 2251 6544 7352 642
Zmiana w sprzedaży netto z roku na rok [%]:organicznastrukturalnawalutowałączna
2. kwartał 2016–4,4–0,6–3,0–8,0
od początku roku–5,3–0,7–2,4–8,4
Organiczna zmiana w sprzedaży wyrażonej w walutach lokalnych – z roku na rok, według regionu [%]:EuropaAmerykaPółnocnaAmeryka ŁacińskaAzjaBliski Wschód i Afryka
2. kwartał 20161,8–13,1–2,1–5,91,8
od początku roku–0,1–12,1–2,8–7,51,4

Prognoza na trzeci kwartał 2016 roku

Popyt w porównaniu z trzecim kwartałem 2015 roku
Oczekuje się względnie niezmienionego popytu na produkty i usługi SKF w skali Grupy – w tym w jednostkach motoryzacyjnej (Automotive) i przemysłowej (Industrial). W ujęciu geograficznym oczekuje się nieznacznego wzrostu popytu w Europie, względnie niezmienionego popytu w Ameryce Łacińskiej, nieznacznego spadku popytu w Azji oraz znacznego spadku popytu w Ameryce Północnej.

Popyt w porównaniu z drugim kwartałem 2016 roku
Przewiduje się, że popyt na produkty i usługi SKF zmaleje w skali Grupy. Z punktu widzenia obszaru działalności oczekuje się nieznacznego spadku popytu na rynku przemysłowym (Industrial) oraz spadku popytu na rynku motoryzacyjnym (Automotive). W ujęciu geograficznym oczekuje się względnie niezmienionego popytu w Ameryce Łacińskiej, nieznacznego spadku popytu w Azji i Ameryce Północnej oraz spadku popytu w Europie.

Telekonferencja odbędzie się w dniu 21 lipca o godzinie 9:00 czasu środkowoeuropejskiego letniego(CEST).
Szwecja: +46 8 5065 3936
Wielka Brytania: +44 20 3427 1914
Stany Zjednoczone: +1 212 444 0895

Wszystkie informacje dotyczące sprawozdania SKF za pierwsze półrocze 2016 zamieszczono na stronie internetowej IR Grupy.

Aktiebolaget SKF
(publ)

AB SKF ma obowiązek ujawniania informacji zawartych w niniejszym komunikacie prasowym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku [Market Abuse Regulation] oraz ustawą o rynkach papierów wartościowych [Securities Markets Act]. Informacje zostały przesłane do publikacji przez wskazane wyżej kontakty o godzinie 8:00 (CEST) dnia 21 lipca 2016 roku.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami:
DZIAŁ RELACJI Z MEDIAMI: Theo Kjellberg, kierownik działu relacji z mediami
Numer telefonu stacjonarnego: +46 31 337 6576. Numer telefonu komórkowego: +46 725-776576. Adres e-mail: theo.kjellberg@skf.com

DZIAŁ RELACJI Z INWESTORAMI: Patrik Stenberg, kierownik działu relacji z inwestorami
Numer telefonu stacjonarnego: +46 31-337 2104. Numer telefonu komórkowego: +46 705-472 104. Adres e-mail: patrik.stenberg@skf.com

SKF jest wiodącym globalnym dostawcą łożysk, uszczelnień, rozwiązań z zakresu mechatroniki i systemów smarowania oraz świadczy usługi obejmujące wsparcie techniczne, utrzymanie ruchu i niezawodności, doradztwo techniczne i szkolenia. Grupa SKF jest reprezentowana w ponad 130 krajach i posiada około 17 000 dystrybutorów na całym świecie. W roku 2015 roczna sprzedaż osiągnęła poziom 75 997 milionów SEK, a liczba pracowników wyniosła 46 635. www.skf.com 

® SKF jest zastrzeżonym znakiem towarowym Grupy SKF.

Pobierz pakiet prasowy

Sprawozdanie SKF za pierwsze półrocze 2016 (1.6 MB)

SKF logo