Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Odporne na korozję łożyska SKF – pełne zaspokojenie potrzeb niezawodności oraz bezpieczeństwa żywności

 • Artykuł

  2016 wrzesień 12, 14:00 CET

  Wzmożona uwaga poświęcana kwestiom przeciwdziałania zanieczyszczeniu skłania przedsiębiorstwa produkcji żywności i napojów do rewidowania sprzętowych specyfikacji oraz praktyk na polu utrzymania ruchu. W odpowiedzi na rosnące potrzeby tej gałęzi przemysłu firma SKF stworzyła pierwszą w zupełności wyczerpującą gamę odpornych na korozję łożysk zgodnych z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa.

  Göteborg (Szwecja), 12 września 2016 roku: Z myślą o zaspokojeniu zmiennych potrzeb branży spożywczo-napojowej w SKF opracowano kompleksowy asortyment łożysk spełniających wymogi dotyczące bezpieczeństwa i przyczyniających się do ograniczenia zakresu wymaganego utrzymania ruchu oraz polepszenia trwałości eksploatacyjnej w różnorodnych środowiskach produkcyjnych.

  Bezpieczeństwo żywności jest kwestią traktowaną równie priorytetowo przez producentów i konsumentów żywności i napojów oraz powiązane organy nadzorcze. Najnowsze branżowe normy, takie jak amerykańska ustawa o modernizacji bezpieczeństwa żywności (FSMA) czy standard ISO 22000, nakładają na wytwórców obowiązek zwiększania nacisku kładzionego na stosowanie sprzętu i procesów immanentnie przeciwdziałających zanieczyszczaniu wyrobów w trakcie produkcji.

  Łożyska pracujące w maszynach sektora spożywczego stają w tym kontekście przed szeregiem wyzwań. Typowe w przypadku wytwórstwa żywności znaczne wahania temperatury, wysokie poziomy wilgotności i obecność czynników chemicznie agresywnych mogą przyspieszać korozję i zużycie. Sprostanie takim warunkom utrudniają dodatkowo realizowane procedury mycia maszyn, zakładające posługiwanie się strumieniami wody pod wysokim ciśnieniem i chemicznymi środkami czyszczącymi. Także czynności utrzymania ruchu i wymiany łożysk stwarzają niebezpieczeństwo zanieczyszczenia – ze strony upadających części lub rozlewanych środków smarnych.

  Fundamentem oferty SKF jest gama łożysk kulkowych zwykłych Food Line, wyposażonych w będące branżowym standardem pierścienie łożyskowe, elementy toczne, koszyki i płytki oporowe uszczelnień wykonane bez wyjątku ze stali nierdzewnej. Do najbardziej wymagających zastosowań dostępna jest opierająca się korozji gama MRC Ultra – z prawnie zastrzeżonymi pierścieniami wykonanymi z odpornej na korozję wysokoazotowej stali nierdzewnej (HNCR) oraz ceramicznymi elementami tocznymi, zapewniającymi znaczącą poprawę trwałości zmęczeniowej.

  Łożyska obydwu tych rodzajów są standardowo smarowane fabrycznie smarem plastycznym kategorii NSF H1, odpowiednim do okazjonalnego kontaktu z żywnością w środowisku produkcji spożywczej. W myśl zaleceń amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA) w łożyskach tych wykorzystuje się uszczelnienia z syntetycznego kauczuku barwione na niebiesko dla zagwarantowania wzrokowej wykrywalności. Uszczelnienia łożysk kulkowych zwykłych SKF Food Line ze stali nierdzewnej zostały ponadto dopuszczone do użytku przez Wspólnotę Europejską.

  Alternatywę wobec konwencjonalnego smarowania smarem plastycznym stanowi technologia SKF Solid Oil, czyli polimerowe podłoże nasycone olejem smarowym dla przemysłu spożywczego, który trzyma zanieczyszczenia na dystans oraz nie ulega emulgacji w kontakcie z używanymi do zmywania maszyn chemikaliami i wodą. Solid Oil całkowicie wypełnia wolną przestrzeń wewnątrz łożyska, obudowując koszyk i elementy toczne. Uzyskany tym sposobem brak wewnętrznych luk eliminuje dotykające tradycyjnych łożysk zjawisko „oddychania”, polegające na wciąganiu wilgoci w następstwie zmian temperatury pomiędzy cyklami pracy a czyszczenia i prowadzące tym samym do korozji. Podłoże Solid Oil zawiera przy tym co najmniej dwukrotnie – a niekiedy nawet czterokrotnie – więcej oleju niż łożyska smarowane metodami tradycyjnymi, co przekłada się na zwiększenie trwałości środka smarnego i na ograniczenie potrzeb w zakresie rutynowego utrzymania ruchu, pożyteczne zwłaszcza w trudno dostępnych obszarach.

  Bogate doświadczenie w obsłudze produkcji żywności i napojów pozwala firmie SKF konstruować indywidualne rozwiązania na szczególne potrzeby najtrudniejszych zastosowań. Przykładem służy jeden z wiodących producentów lodów, który to swego czasu borykał się z przedwczesnymi awariami łożysk w swoim zakładowym tunelu utwardzającym, wynikającymi z korozji powodowanej przez wnikanie wilgoci do wnętrza łożyskowań. Problem wzmagało wspomniane tu już zjawisko oddychania, towarzyszące w cyklach czyszczenia prędkiemu wzrostowi temperatury z –45 do +25°C.

  Inżynierowie SKF zastąpili stosowane w trzydziestu dwóch piastach maszyny łożyska konwencjonalne zespołami MRC HNCR z wypełnieniem Solid Oil klasy spożywczej, zabezpieczonymi dodatkowo specjalnie obrobionymi uszczelnieniami pomocniczymi o wzrokowej wykrywalności zgodnej z wymogami FDA. Nowa konstrukcja wydłużyła szacowany okres eksploatacji łożysk w zastosowaniu klienta z jednego roku do sześciu lat1 oraz wyeliminowała potrzebę okresowego dosmarowywania ich smarem plastycznym, istotnie zmniejszając zarazem niebezpieczeństwo zanieczyszczania produktu i przynosząc dalsze korzyści z punktu widzenia zdolności produkcyjnej.

  Dowiedz się więcej na temat odpornych na korozję łożysk SKF dla przemysłu spożywczo-napojowego – odwiedź stronę http://www.skf.com/group/industry-solutions/food-and-beverage/product-news.

  Aktiebolaget SKF
  (publ)

  1 Prognozę sformułowano na podstawie wyników analizy przeprowadzonej po upływie roku eksploatacji.

  Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami:
  dział relacji z mediami: Sabine Hergenröder. Numer telefonu: +46 31 337 6418, +46 705 77 6418. Adres e-mail: sabine.hergenroder@skf.com

  SKF jest wiodącym globalnym dostawcą łożysk, uszczelnień, rozwiązań z zakresu mechatroniki i systemów smarowania oraz świadczy usługi obejmujące wsparcie techniczne, utrzymanie ruchu i niezawodności, doradztwo techniczne i szkolenia. Grupa SKF jest reprezentowana w ponad 130 krajach i posiada około 17 000 dystrybutorów na całym świecie. W roku 2015 roczna sprzedaż osiągnęła poziom 75 997 milionów SEK, a liczba pracowników wyniosła 46 635. www.skf.com

  ® SKF i MRC są zastrzeżonymi znakami towarowymi Grupy SKF.

 • Obraz

Pobierz pakiet prasowy

Pakiet prasowy (770 KB)

SKF logo