Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Zrównoważenie sprężarek, czyli sytuacja nieustalona

 • Artykuł

  2017 luty 13, 10:00 CEST

  O ile paryski szczyt trwale zapisuje się w historii kształtowania polityki ochrony klimatu, na sektor maszyn przepływowych z dużym prawdopodobieństwem silniej wpłynie dawniejsze prawodawstwo, a mianowicie Protokoły z Kioto i Montrealski – wyjaśnia Magnus Arvidsson, inżynier działalności w Grupie SKF.

  Zwołana w Paryżu Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu była doniosłym wydarzeniem, które wywrzeć powinno niebagatelny wpływ na kwestie zrównoważonego rozwoju: na kształcie przyszłego ustawodawstwa oraz wytycznych z dużym prawdopodobieństwem zaważą decyzje, jakie tam zapadły.

  Rob Jenkinson, dyrektor do spraw społecznej odpowiedzialności biznesu w SKF, upatruje w paryskim porozumieniu punktu wyjścia do koniecznego ustanowienia rozważnych i wymagających przepisów – do wdrożenia praktycznych środków, które ograniczą w przyszłości wzrosty temperatur do poziomów poniżej dwóch stopni Celsjusza.

  To jednak jeszcze nie sprawi, że „efekt Paryża” będzie się dało całkowicie odczuć. Jeśli chodzi bowiem o użytkowanie sprężarek chłodniczych, obecnie obowiązuje i wpływa na przemysł pewien dalece istotniejszy dokument prawodawczy: Protokół Montrealski. Wszedł on w życie w roku 1989 – tym samym, w którym runął mur berliński – a celem jego wprowadzenia było naprawienie szkód wyrządzonych powłoce ozonowej, poprzez stopniowe wycofywanie z użytku czynników chłodniczych z grup HFC and HCFC.

  Niektóre spośród ograniczeń przyjętych w Montrealu – oraz w ramach sukcesywnych posiedzeń – zaczynają obowiązywać właśnie teraz. Na przykład czynnik chłodniczy R134A zostanie w przyszłym roku objęty w niektórych regionach i branżach całkowitym zakazem, co rodzi konieczność znalezienia dlań alternatyw; do potencjalnych zamienników zalicza się aktualnie substancję znaną jako R-1234yf.

  Kto nie poczynił wcześniej przygotowań na wejście nowego ustawodawstwa w życie, ten znajduje się dziś pod silną presją czasu. Nowe zasady wpłyną na wszelkie chłodnicze zastosowania sprężarek: od samochodowych klimatyzatorów po szpitalne systemy chłodzenia.

  Większa sprawność
  Od systemów klimatyzacji będzie się zarazem oczekiwało wyższej sprawności energetycznej – i z myślą także o tym celu podejmuje się już stosowne działania.

  Jedno z rozwiązań, jakie firma SKF opracowała dla sprężarek odśrodkowych klimatyzacji, czyni je bezolejowymi; zastosowanie systemu magnetycznego eliminuje zapotrzebowanie na olej, a przy tym podnosi poziomy sprawności nawet o 10%.

  Głównej motywacji dostarczył w tym kontekście wiodący amerykański producent sprzętu oryginalnego do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, który poszukiwał akurat sposobu na zmniejszenie zużycia energii przy jednoczesnym podniesieniu sprawności produkowanych sprężarek odśrodkowych. Firma SKF dopomogła w osiągnięciu tego celu, zaopatrując przedsiębiorstwo w łożyska magnetyczne oraz w silnik i jednostkę sterującą.

  Wspomniany producent stanowi świetny przykład lidera branży przyspieszającego realizację agendy ochrony środowiska z własnych pobudek wydajnościowych. Przedsiębiorstwo to niedawno rozszerzyło swój asortyment odśrodkowych agregatów chłodniczych YMC2 na łożyskach magnetycznych o model odznaczający się tysiąctonową zdolnością chłodzenia, czyli mocą 3 500 kW.

  Konieczność stosowania oleju wyeliminować można też poprzez wykorzystanie samego czynnika chłodniczego w roli środka smarnego, co umożliwiają sprężarki „hermetyczne” z łożyskami SKF Pure smarowanymi czynnikiem chłodniczym, znajdujące zastosowanie w instalacjach klimatyzujących szpitale i inne duże obiekty. W takim układzie czynnik zarówno smaruje łożyska, jak i spełnia swoje zasadnicze, chłodnicze zadanie.

  Zmienne korzyści
  Istotnym konceptem, którego wciąż do końca nie zrozumiano – aczkolwiek wzrost cen energii niewątpliwie kieruje uwagę przedsiębiorców na właściwy tor – są łączne koszty posiadania (TCO, total cost of ownership).

  Do poprawy sprawności energetycznej w całym przemyśle – także w sektorze maszyn przepływowych – znacznie przyczyniły się napędy bezstopniowe (VSD, variable speed drive). Napędzanie silnika odpowiednio do bieżących potrzeb procesu pozwala użytkownikowi obniżyć ponoszone koszty energii o nawet 30%. To spory ułamek – zwłaszcza zważywszy na fakt, że zużycie energii składa się na 80% łącznych kosztów eksploatacji sprężarki w całym okresie jej trwałości.

  Stosowanie VSD ma wszakże drobną wadę: otóż elektryczne wyjście napędu może powodować wyładowania łukowe, zdolne w krótkim czasie zniszczyć łożysko. Odpowiedzią na taką groźbę jest unowocześnienie układu przez zamontowanie łożysk z izolacją, opierających się wyładowaniom łukowym.

  Ogromny potencjał pod względem podnoszenia sprawności energetycznej, i to wobec rozmaitych branż, tkwi również w silnikach z magnesem trwałym (PMM, permanent magnet motor). W sektorze oczyszczania ścieków, przykładowo, przy użyciu dmuchaw napowietrza się wodę, co wspomaga bakterie w sprawnym rozkładaniu materii organicznej. W pewnej francuskiej oczyszczalni ścieków wykorzystywano do tego cztery konwencjonalne dmuchawy Rootsa – odpowiadały one za około połowę łącznego zużycia energii przez obiekt.

  Zakład zastąpił swoje cztery dmuchawy o mocy 80 kW dwiema 160-kilowatowymi dmuchawami napowietrzającymi w technologii PMM, z czynnymi łożyskami magnetycznymi, systemem sterowania od SKF oraz VSD. W rezultacie nie tylko zmalał hałas, ale i zużycie energii spadło o 500 000 kWh, zaś emisja dwutlenku węgla uległa zmniejszeniu o 375 ton, co przełożyło się na oszczędność 54 000 euro. Inwestycja zwróciła się w ciągu zaledwie jednego roku.

  Technologia stojąca u podstaw dmuchawy napowietrzającej, którą to jest wysokoobrotowy PMM produkcji SKF, wpisuje się w asortyment produktów BeyondZero – przynoszących faktyczne korzyści na polu zrównoważonego rozwoju. Innymi rozwiązaniami z tej gamy leżącymi w zakresie zainteresowań owego sektora są łożyska smarowane czynnikiem chłodniczym oraz wysokoobrotowe łożyska smarowane olejem.

  Opisaliśmy tu tylko kilka spośród praktycznych środków przyczyniających się do zrównoważenia eksploatacji sprężarek i innych maszyn przepływowych – pomagających klientom pilnować zgodności z wymogami przepisów ochrony środowiska lub wręcz spełniać je z nawiązką.

  W tej chwili – przynajmniej z punktu widzenia sektora sprężarkowego – o priorytetach zrównoważonego rozwoju decyduje przede wszystkim Protokół Montrealski. Jednego możemy być niemniej pewni: że przyszłe ustawodawstwo, jakie zrodzi się z paryskiej Konferencji Narodów Zjednoczonych, będzie potrzebowało do zaowocowania realnymi efektami o wiele mniej czasu.

  Aktiebolaget SKF
  (publ)

  Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami:
  dział relacji z mediami: Nia Kihlström. Numer telefonu: +46 31-337 2897, +46 706 67 28 97. Adres e-mail: nia.kihlstrom@skf.com

  SKF jest wiodącym globalnym dostawcą łożysk, uszczelnień, rozwiązań z zakresu mechatroniki i systemów smarowania oraz świadczy usługi obejmujące wsparcie techniczne, utrzymanie ruchu i niezawodności, doradztwo techniczne i szkolenia. Grupa SKF jest reprezentowana w ponad 130 krajach i posiada około 17 000 dystrybutorów na całym świecie. W roku 2015 roczna sprzedaż osiągnęła poziom 75 997 milionów SEK, a liczba pracowników wyniosła 46 635. www.skf.com

  ® SKF jest zastrzeżonym znakiem towarowym Grupy SKF.
  ™ BeyondZero jest znakiem towarowym Grupy SKF.

 • Obraz

Pobierz pakiet prasowy

Pakiet prasowy (3.3 MB)

SKF logo