Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Zautomatyzowany system pilnowania zgodności z prawem SKF BlueMon rozbudowany pod kątem nadchodzących zmian w przepisach emisji zanieczyszczeń do mórz

 • Artykuł

  2017 maj 29, 10:00 CEST

  Zaktualizowany system odwzorowania kartograficznego i monitorowania parametrów środowiskowych SKF BlueMon pozwoli zaoszczędzić czas i uniknąć kar, automatyzując pilnowanie zgodności z planowymi wymogami Załącznika VI do konwencji MARPOL 73/78.

  Göteborg (Szwecja), 29 maja 2017 roku: Firma SKF rozbudowała swój system odwzorowania kartograficznego i monitorowania parametrów środowiskowych BlueMon z myślą o dopilnowaniu spełnienia wymagań dotyczących emisji zanieczyszczeń do mórz ustanowionych Załącznikiem VI do MARPOL 73/78, czyli międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczeniu morza przez statki.

  Wraz ze wzrostem liczby stref kontroli emisji (ECA, Emission Control Area) oraz surowości poziomów granicznych, utrzymywanie zgodności z obowiązującymi przepisami przysparza operatorom flot okrętowych coraz większych trudności i zabiera coraz więcej czasu. Zmiany w Załączniku VI do konwencji MARPOL 73/78, które wejdą w życie w styczniu 2020 roku, dostarczają przy tym kolejnych argumentów przemawiających za przyjęciem podejścia nastawionego na automatyzację, jakie oferuje system SKF BlueMon.

  Aktualna wersja SKF BlueMon koncentruje się na treści Załącznika I. Oprócz gromadzenia i analizowania informacji pochodzących z rozmaitych czujników, obejmuje ona aplikację dokonującą odwzorowania kartograficznego – graficznie odnoszącą wyniki pomiarów do geograficznego położenia danej jednostki w świetle pobliskich ECA przez cały czas. Z chwilą wpłynięcia do strefy, gdzie zmieniają się graniczne poziomy emisji, system zawiadamia o tym fakcie załogę, po czym przedstawia dowody zgodności odbywanego rejsu z przepisami, a nawet automatycznie reguluje emisję zanieczyszczeń poprzez przestawianie zaworów.

  Nowelizacja Załącznika VI do konwencji MARPOL poskutkuje zaostrzeniem do roku 2020 dwóch zapisów, o numerach 13 i 14. Pierwszy z nich, dotyczący wyznaczania granicznych poziomów emisji tlenków azotu (NOx), zrodzi potrzebę wypracowania nowych wytycznych dla pracy silników albo stworzenia nowych, przyjaźniejszych środowisku technologii. Drugi zaś nałoży wymóg stosowania paliw niskosiarkowych bądź oczyszczania spalin z tlenków siarki (SOx).

  W oczekiwaniu na owe zmiany zaktualizowano wchodzący w skład platformy SKF BlueMon moduł Information System – inteligentny „koncentrator” parametrów środowiskowych – w taki sposób, aby przyjmował on cyfrowe i analogowe dane wejściowe z czujników emisji w kontekście treści Załącznika VI, także za pośrednictwem sieciowego łącza MODBUS. System współpracuje z czujnikami różnych producentów, a zainstalowany może zostać przez klienta bądź przez specjalistów reprezentujących SKF.

  Dane są przechowywane na pokładzie przez okres co najmniej 24 miesięcy, i mogą być przenoszone do chmury – dla polepszenia dostępności z poziomu lądu oraz w celach jeszcze trwalszej archiwizacji. Zabezpieczony dostęp, również zdalny, można przyznawać użytkownikom o szczególnych uprawnieniach, takim jak właściciel jednostki, kierownik floty czy pokładowy inżynier, a także stronom trzecim: podmiotom świadczącym usługi diagnostyczne oraz straży przybrzeżnej.

  Za sprawą zintegrowanej, przyjaznej dla użytkownika, inteligentnej funkcjonalności system SKF BlueMon odciąża załogę, chroni przed pokaźnymi grzywnami oraz dowodzi poważnego stosunku klienta do kwestii przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

  Aktiebolaget SKF
  (publ)

  Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami:
  dział relacji z mediami: Nia Kihlström. Numer telefonu stacjonarnego: +46 31-337 2897. Numer telefonu komórkowego: +46 706 67 28 97. Adres e-mail: nia.kihlstrom@skf.com

  SKF jest wiodącym globalnym dostawcą łożysk, uszczelnień, rozwiązań z zakresu mechatroniki i systemów smarowania oraz świadczy usługi obejmujące wsparcie techniczne, utrzymanie ruchu i niezawodności, doradztwo techniczne i szkolenia. Grupa SKF jest reprezentowana w ponad 130 krajach i posiada około 17 000 punktów dystrybucji na całym świecie. W roku 2016 roczna sprzedaż osiągnęła poziom 72 787 milionów koron szwedzkich, a liczba pracowników wyniosła 44 868. www.skf.com

  ® SKF jest zastrzeżonym znakiem towarowym Grupy SKF.

 • Obraz

Pobierz pakiet prasowy

Pakiet prasowy (1.2 MB)

SKF logo