Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

SKF wprowadza innowacyjne pakiety usług utrzymania ruchu

2017 czerwiec 12, 13:00 CEST

Nowe pakiety usług SKF pomogą producentom i użytkownikom maszyn wirujących osiągać doskonałość w swoich dziedzinach oraz integrować technologie z myślą o biznesowych sukcesach.

Göteborg (Szwecja), 12 czerwca 2017 roku: Firma SKF zajęła w swoim sektorze kolejną wiodącą pozycję, tworząc dwa nowe, innowacyjne pakiety usług, które stanowią odpowiedź na prędko zmieniające się potrzeby klientów borykających się z niedoborem umiejętności a mierzących się z wyzwaniami globalnej konkurencji oraz niepewności rynków, i zarazem wychodzą naprzeciw zapotrzebowaniu na wdrożenie nowych paradygmatów produkcyjnych, takich jak „Przemysł 4.0”.

Program SKF Premium pomaga nabywcom i posiadaczom łożyskowań marki SKF rozpoznawać potrzeby eksploatacyjne i utrzymaniowe, których zaspokojenie może przełożyć się na redukcję ponoszonych wydatków. SKF Premium pozwala owym klientom wdrażać wzorce postępowania w zakresie utrzymania ruchu zasobów o krytycznym znaczeniu, co przyczynia się do podnoszenia niezawodności i wydłużania czasu sprawności eksploatowanych maszyn.

Oferta podstawowa daje klientowi SKF nieodpłatną analizę potrzeb (CNA, Client Needs Analysis) oraz bezpłatny pakiet wstępny usług i technologii SKF z zakresu osiągów maszyn wirujących (REP, Rotating Equipment Performance), z którego skorzystanie podlega pewnym kryteriom kwalifikacji. Realizowany program można odpowiednio do zapotrzebowania uzupełniać o dalsze technologie i usługi SKF REP, oferowane za comiesięczną opłatą w stałej wysokości i eliminujące konieczność wnoszenia nakładów kapitałowych.

Program SKF Rotation For Life gwarantuje niezawodność i dostępność wybranych zasobów z kategorii maszyn wirujących o krytycznym znaczeniu, obniżając ponoszone przez klienta łączne koszty posiadania na przestrzeni uzgodnionego okresu obowiązywania kontraktu. Świadczony w zamian za stałą, uiszczaną co miesiąc opłatę, pakiet usług Rotation For Life koncentruje się na wyznaczonych wspólnie docelowych poziomach parametrów pracy, i może objąć przegląd strategii zarządzania zapasami części zamiennych oraz ocenę niezawodności wyselekcjonowanych krytycznych maszyn wirujących, a także dalekosiężne zaopatrzenie w łożyska.

W programie SKF Rotation For Life zawiera się szeroki zakres zdolności SKF, indywidualizowanych w obrębie unikalnego pakietu na szczególne potrzeby klienta, w którego skład wejść mogą: zaopatrzenie w łożyska; zarządzanie smarowaniem; uszczelnienia; produkty przeznaczone do monitorowania kondycji maszyn; usługi diagnostyki zdalnej; analiza przyczyn źródłowych awarii; kontrola jakości; obsługa mechaniczna (m.in. montaż i demontaż oraz regeneracja łożysk); przeszkolenie.

Zarówno SKF Premium, jak i SKF Rotation For Life wspomaga nabywców i posiadaczy łożyskowań marki SKF w rozwoju strategii zdigitalizowanych i wykorzystujących internet rzeczy, nie wymagając przy tym kosztownych inwestycji kapitałowych.

Tak nową ofertę skomentował Roberto Tommasi, Product Line Manager zajmujący się w SKF cyfryzacją przemysłu i powiązanymi rozwiązaniami: „Przedsiębiorstwa funkcjonują w warunkach zmian i niepewności. Restrykcyjne budżety inwestycyjne sprawiają, że krytyczne zasoby produkcyjne są trudno wymienne. Z tego względu zasadnicze znaczenie ma efektywność eksploatacji i utrzymania ruchu. Nowe programy z oferty SKF zostały pomyślane tak, by zapewnić nabywcom i posiadaczom naszych łożyskowań każdy aspekt wprawnie zakrojonej strategii utrzymania ruchu, w której to ramach specjalistyczne wsparcie dostępne jest na każdym etapie procesu.”

Aktiebolaget SKF
(publ)

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami:
dział relacji z mediami: Nia Kihlström. Numer telefonu: +46 706 67 28 97. Adres e-mail: nia.kihlstrom@skf.com

SKF jest wiodącym globalnym dostawcą łożysk, uszczelnień, rozwiązań z zakresu mechatroniki i systemów smarowania oraz świadczy usługi obejmujące wsparcie techniczne, utrzymanie ruchu i niezawodności, doradztwo techniczne i szkolenia. Grupa SKF jest reprezentowana w ponad 130 krajach i posiada około 17 000 punktów dystrybucji na całym świecie. W roku 2016 roczna sprzedaż osiągnęła poziom 72 787 milionów koron szwedzkich, a liczba pracowników wyniosła 44 868. www.skf.com

® SKF jest zastrzeżonym znakiem towarowym Grupy SKF.

SKF logo