Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Transformacja SKF w kierunku inteligentnej produkcji

 • Artykuł

  2017 czerwiec 20, 10:00 CEST

  Technologie cyfrowe pomagają firmie SKF zrewolucjonizować tempo i elastyczność prowadzonej działalności produkcyjnej. Dla klientów oznacza to krótkie czasy realizacji zamówień, możliwość zredukowania utrzymywanych zapasów i obniżenie ponoszonych kosztów.

  Göteborg (Szwecja), 20 czerwca 2017 roku: Doskonałość w produkcji zawsze była zasadniczym aspektem oferty kierowanej przez SKF do swoich klientów. Parametry użytkowe i trwałość produktów SKF zależą od doboru odpowiednich materiałów, precyzyjnej geometrii oraz dokładnego montażu. Mając owe cele na uwadze, przedsiębiorstwo nieprzerwanie udoskonala i wzbogaca swoje procesy i zdolności produkcyjne.

  Światowej klasy produkcja nie sprowadza się wszakże do samej precyzji – wymaga też wielkiej elastyczności. Do zapewniania klientom możliwie jak najwyższego poziomu obsługi przy jednoczesnym utrzymywaniu kosztów pod kontrolą producentom potrzebne są zwinne, adaptowalne systemy produkcyjne, wykonujące niewielkie partie i pozwalające osiągać krótki czas realizacji dostaw.

  Podobnie jak wiele innych wiodących przedsiębiorstw wytwórczych, firma SKF przyjęła zasady produkcji oszczędnej, z jej nieugiętym naciskiem na eliminowanie błędów, opóźnień oraz innego rodzaju strat. Obecnie w przedsiębiorstwie powstaje nowa generacja systemów produkcyjnych, wykorzystujących potęgę dzisiejszych technologii cyfrowych dla dalszego podwyższenia szybkości, wydajności i elastyczności.

  „Produkcja na światowym poziomie polega w SKF na stwarzaniu innowacyjnych źródeł wartości dla klienta optymalnym kosztem” – wyjaśnia Roberto Napione, kierownik centrów doskonałości i standaryzacji maszyn SKF. „W aktualnych warunkach nie możemy już stosować ustalonych sekwencji produkcji, skoro chcemy uwzględniać bieżące zapotrzebowanie ze strony klientów i wytwarzać konkretne, potrzebne im wyroby w pożądanych przez nich ilościach.”

  Taka zdolność ma potencjał stworzenia niebywałej wartości z punktu widzenia klientów SKF, tłumaczy. Wielu z nich poświęca dziś niemało czasu i trudu na prognozowanie przyszłego popytu; w dalszej kolejności uwiązują oni cenne zapasy kapitałowe, by ów popyt zaspokoić. W przyszłości klienci będą mogli zamawiać to, czego potrzebują, wtedy, kiedy będzie im to potrzebne – mając pewność, że otrzymają właściwe wyroby we właściwym czasie.

  Idea ta jest urzekająco prosta, jednak dla jej urzeczywistnienia niezbędne są skomplikowane zmiany za kulisami. „Cyfrowa transformacja działalności produkcyjnej pociąga za sobą wzrost elastyczności na skutek całościowego ujęcia naszych procesów produkcyjnych. Chodzi o wytwarzanie partii wyrobów składających się z naprawdę niewielkich ilości sztuk” – mówi Napione.

  Ową elastyczność uzyskuje się dwojako, kontynuuje. Po pierwsze, mówić można o elastyczności „pionowej”, cechującej maszyny zdolne przestawiać się z jednego produktu na inny samoczynnie – bez potrzeby wstrzymywania produkcji celem ręcznego zmieniania narzędzi, dokonywania regulacji i przeprowadzania kontroli. Wiąże się to z wysokim stopniem automatyzacji – na przykład wykorzystaniem robotów do celów zmian narzędzi i innych części.

  Po drugie, wyróżnia się elastyczność „poziomą”, czyli zorientowaną na niczym niezakłóconą łączność w obrębie organizacji. „W tym przypadku przedmiotem dążeń jest dopilnowanie, żeby procesy stosowane w każdym segmencie organizacji – łańcuchu dostaw, zaopatrzeniu, samej produkcji – były globalnie zintegrowane, i tym samym funkcjonowały jako system, obsługiwane z poziomu pojedynczej platformy komunikacyjnej” – objaśnia Napione.

  A zatem kilka warstw i jeden cel.
  W kontekście operacji produkcyjnych, wyłuszcza Napione, SKF koncentruje się na podnoszeniu wydajności, polepszaniu elastyczności oraz skracaniu czasów realizacji zamówień najniższym możliwym kosztem. W aspekcie wydajności – bądź sprawności – oznacza to efektywność utrzymania ruchu, zachowującego niezawodność i dokładność pracy maszyn w możliwie jak najdłuższym okresie. Z myślą o sprawności eksploatacyjnej, pragniemy maksymalizować produkcyjne osiągi przy równoczesnym ograniczaniu powiązanych kosztów do minimum. Z myślą o sprawności informacyjnej, musimy pilnować, by odpowiednie informacje można było pozyskiwać – z maszyn, z innych sfer działalności, a także od klientów – i brać za podstawę do podejmowania decyzji we właściwym czasie. Z myślą o sprawności energetycznej, optymalizujemy zużycie energii i redukujemy generowane ilości odpadów jak tylko się da. „Energia odgrywa istotną rolę z perspektywy kosztowej, przy czym osiągnięcie wysokiego stopnia zrównoważenia rozwoju i unikanie marnowania energii stanowi zarazem, w każdej organizacji, aspekt społecznej odpowiedzialności biznesu” – zauważa.

  Celom tym służą w przedsiębiorstwie różnorodne narzędzia i technologie. W niedalekiej przyszłości działalność rozwojowa wzbogaci się o metodykę „cyfrowego bliźniaka”, pozwalającą firmie SKF na symulowanie w środowisku cyfrowym produktów, procesów wytwórczych, a nawet zużycia energii. Przełoży się to na możliwość udoskonalania projektów i optymalizowania technologicznych przepływów pracy jeszcze przed nastawieniem choćby jednej maszyny czy przetworzeniem w czasie rzeczywistym choćby jednego elementu. Korzystające z niej maszyny fabryczne będą wysoce zautomatyzowane, tak aby mogły same się regulować odpowiednio do różnych specyfikacji. Będą one również najeżone czujnikami, umożliwiającymi im monitorowanie własnych osiągów i kondycji, dokonywanie korekt i regulacji w locie bądź zawiadamianie zespołów utrzymaniowych o narastających problemach. Systemy automatycznej identyfikacji pozwolą na śledzenie produktów na przestrzeni procesu wytwórczego oraz dostarczą maszynom informacji potrzebnych tymże do podejmowania właściwych działań w stosunku do poszczególnych otrzymywanych części. Wreszcie zapis danych w chmurze i systemy komunikacyjne zepną cały scyfryzowany proces produkcji i udostępnią owe istotne horyzontalne łącza szerzej pojmowanej organizacji.

  Transformacja w toku
  Scalenie wszystkich tych elementów jest sprawą mocno skomplikowaną, wymagającą ogromnych umiejętności i dużej pomysłowości, mówi Napione. Z tego względu, pełna transformacja cyfrowa operacji produkcyjnych SKF nie nastąpi z dnia na dzień.

  Dotychczasowe doświadczenia firmy dają niemniej przekonanie o wartościowości takiego podejścia. Zakład produkcji łożysk SKF w Göteborgu służy za rzeczywistą platformę prób dla światowej klasy produkcji scyfryzowanej. W obiekcie tym wdrożono szereg innowacji, w tym kompletną cyfrową sieć informacyjną i zaawansowane rozwiązania z zakresu automatyki. „Używamy robotów do automatyzacji wielu procesów dotąd ręcznych, z automatycznie prowadzonymi pojazdami przemieszczającymi części między stanowiskami produkcyjnymi” – opisuje Napione. „Ponadto uprościliśmy proces nastawiania i regulowania maszyn, dzięki czemu przełączanie ich z jednego produktu na inny zajmuje teraz mniej czasu niż kiedykolwiek wcześniej. W niektórych przypadkach udało nam się nawet skrócić czasy przestawienia niemalże do zera, czyniąc wszystkie operacje maszyny automatycznymi.” Wszystkie te zmiany te sprawiły, iż czas przejścia pojedynczego łożyska przez cały proces produkcji uległ już skróceniu na tyle, że liczy się go w godzinach zamiast w dniach.

  Dalsze postępy trwają. SKF nieustannie inwestuje w nowe maszyny i możliwości oraz ocenia alternatywne narzędzia i procesy produkcyjne pod kątem dodatkowej elastyczności, jaką mogłyby wnieść w prowadzoną działalność. Przedsiębiorstwo konstruuje też własne technologie. Na przykład na polu montażu łożysk SKF eksperymentuje z prototypowymi układami, które zastąpiłyby stosowane dzisiaj ciężkie oprzyrządowanie stalowe lekkimi narzędziami wytwarzanymi w technice druku trójwymiarowego, o masie liczonej w gramach zamiast w kilogramach. Takie unowocześnienie, konkluduje Napione, pozwoliłoby używać robotów ładujących do maszyn pierścienie łożyskowe także do zmieniania narzędzi według bieżących potrzeb, i w efekcie wyeliminować proces zmiany narzędzia, który kiedyś zajmował kilka godzin.

  Aktiebolaget SKF
  (publ)

  Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami:
  dział relacji z mediami: Nia Kihlström. Numer telefonu stacjonarnego: +46 31-337 2897. Numer telefonu komórkowego: +46 706 67 28 97. Adres e-mail: nia.kihlstrom@skf.com

  SKF jest wiodącym globalnym dostawcą łożysk, uszczelnień, rozwiązań z zakresu mechatroniki i systemów smarowania oraz świadczy usługi obejmujące wsparcie techniczne, utrzymanie ruchu i niezawodności, doradztwo techniczne i szkolenia. Grupa SKF jest reprezentowana w ponad 130 krajach i posiada około 17 000 punktów dystrybucji na całym świecie. W roku 2016 roczna sprzedaż osiągnęła poziom 72 787 milionów koron szwedzkich, a liczba pracowników wyniosła 44 868. www.skf.com

  ® SKF jest zastrzeżonym znakiem towarowym Grupy SKF.

 • Obraz

Pobierz pakiet prasowy

Pakiet prasowy (6.2 MB)

SKF logo