Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Sprawozdanie SKF za pierwszy kwartał roku 2017

2017 kwiecień 27, 08:00 CEST

Göteborg, 27 kwietnia 2017 roku:

Alrik Danielson, prezes i dyrektor generalny:

„W pierwszym kwartale roku dało się zaobserwować dalszy wzrost, poprawę marży operacyjnej i redukcję zadłużenia.

Na przestrzeni kwartału popyt stopniowo nasilał się. Sprzedaż netto, o wartości 19,6 miliarda, wzrosła o 11% w porównaniu z pierwszym kwartałem ubiegłego roku, do czego przyczyniły się przede wszystkim rynki północnoamerykańskie oraz azjatyckie. W stosunku do poprzedniego kwartału sprzedaż wzrosła o 4%, na co złożyła się szeroko zakrojona poprawa we wszystkich regionach i zarazem w większości branż klientów.

W ciągu kwartału udało nam się w opłacalny sposób zwiększyć produkcję, co w połączeniu ze sprawnym zarządzaniem kosztami stałymi przełożyło się na odnotowanie skorygowanego zysku z działalności operacyjnej o wartości 2 357 milionów (o 385 mln większego niż w zeszłym roku) i skorygowanej marży operacyjnej na poziomie 12%.

Nasza jednostka obsługująca przemysł uzyskała skorygowaną marżę operacyjną 14,2%. Dalszej poprawie uległa rentowność jednostki motoryzacyjnej, ze skorygowaną marżą operacyjną 7,2%.

Pierwsze uruchomienie na dużą skalę naszego nowego systemu ERP [planowania zasobów przedsiębiorstwa], które miało miejsce w styczniu, przebiegło pomyślnie. Przez cały kwartał wyczerpujące materiały pomocnicze wspierały użytkowników w przyswojeniu nowego trybu pracy i osiągnięciu normalnej wydajności. Wdrożenie programu Unite przebiega zgodnie z zapowiedzianym wcześniej planem i budżetem.

Wygenerowane przepływy pieniężne osiągnęły wartość 64 mln, na co wpłynęło powiększenie kapitału obrotowego związane z postępującym w kwartale wzrostem. W dalszym ciągu wzmacnialiśmy bilans: nasze zadłużenie netto spadło przez kwartał o 892 mln, sprowadzając stosunek zadłużenia netto do kapitału własnego do zakładanego poziomu poniżej 80%.

W ramach dnia rynków kapitałowych, zorganizowanego na początku kwietnia w Göteborgu, zademonstrowaliśmy nasz nowy, zautomatyzowany kanał produkcji łożysk baryłkowych. Intensyfikacja jego wykorzystania postępuje zgodnie z planem: klientom dostarczono już ponad 200 000 wyprodukowanych w nim łożysk. Zaprezentowaliśmy ponadto szereg nowych produktów skoncentrowanych na nieustającej cyfryzacji przemysłu, a także rozwiązań z zakresu łożyskowania przeznaczonych do szczególnych zastosowań.

W drugim kwartale roku 2017 oczekujemy popytu na produkty i usługi SKF większego niż w tym samym okresie ubiegłego roku oraz nieznacznie większego w porównaniu z pierwszym kwartałem 2017.”

Najważniejsze wskaźniki1. kwartał 20171. kwartał 2016
Sprzedaż netto* [mln SEK]19 60117 676
Skorygowany zysk z działalności operacyjnej** [mln SEK]2 3571 972
Skorygowana marża operacyjna** [%]12,011,2
Pozycje ograniczające porównywalność** [mln SEK]–62–97
Zysk z działalności operacyjnej [mln SEK]2 2951 875
Marża operacyjna [%]11,710,6
Skorygowany zysk przed opodatkowaniem** [mln SEK]2 1871 755
Zysk przed opodatkowaniem [mln SEK]2 1251 658
Przepływy pieniężne netto po inwestycjach i przed finansowaniem [mln SEK]64510

* Od dnia 1 stycznia 2017 roku skonta gotówkowe klasyfikuje się jako redukcje w sprzedaży netto. Opublikowane wcześniej dane zostały stosownie przeformułowane.
** Pełne definicje zob. na stronie 15 sprawozdania za pierwszy kwartał roku 2017. 


Zmiana w sprzedaży netto z roku na rok [%]organicznastrukturalnawalutowałączna
1. kwartał 20178,0–2,04,910,9


Organiczna zmiana w sprzedaży wyrażonej w walutach lokalnych – z roku na rok, według regionu [%]EuropaAmeryka PółnocnaAmeryka ŁacińskaAzjaBliski Wschód i Afryka
1. kwartał 20175,07,811,412,89,5


Prognoza na drugi kwartał 2017 roku

Popyt w porównaniu z drugim kwartałem 2016 roku
Przewiduje się, że popyt na produkty i usługi SKF wzrośnie w skali Grupy oraz na rynku przemysłowym (Industrial). Oczekuje się znacznego wzrostu popytu na rynku motoryzacyjnym (Automotive). W ujęciu geograficznym, oczekuje się nieznacznego wzrostu popytu w Europie, znacznego wzrostu popytu w Ameryce Północnej i Azji oraz wzrostu popytu w Ameryce Łacińskiej.

Popyt w porównaniu z pierwszym kwartałem 2017 roku
Przewiduje się, że popyt na produkty i usługi SKF będzie nieznacznie większy w skali Grupy, na rynku zarówno przemysłowym (Industrial), jak i motoryzacyjnym (Automotive). W ujęciu geograficznym, oczekuje się względnie niezmienionego popytu w Europie i Ameryce Łacińskiej, nieznacznego wzrostu popytu w Ameryce Północnej oraz wzrostu popytu w Azji.

Telekonferencja odbędzie się dnia 27 kwietnia o godzinie 09:00 czasu środkowoeuropejskiego (CET).
Szwecja: +46 (0)8 5876 9445
Wielka Brytania: +44 (0)20 3427 1914
Stany Zjednoczone: +1 212 444 0481

Wszystkie informacje dotyczące sprawozdania SKF za pierwszy kwartał roku 2017 zamieszczono na stronie internetowej IR.

Aktiebolaget SKF
(publ)

AB SKF ma obowiązek ujawniania informacji zawartych w niniejszym komunikacie prasowym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku [Market Abuse Regulation]. Informacje zostały przesłane do publikacji przez wskazane wyżej osoby dnia 27 kwietnia 2017 roku o godzinie 08:00 czasu środkowoeuropejskiego (CET).

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z odpowiednim działem:
DZIAŁ RELACJI Z MEDIAMI: Theo Kjellberg, kierownik działu relacji z mediami
Numer telefonu stacjonarnego: +46 31 337 6576. Numer telefonu komórkowego: +46 725-776576. Adres e-mail: theo.kjellberg@skf.com

DZIAŁ RELACJI Z INWESTORAMI: Patrik Stenberg, kierownik działu relacji z inwestorami
Numer telefonu stacjonarnego: 46 31-337 2104. Numer telefonu komórkowego: +46 705-472 104. Adres e-mail: patrik.stenberg@skf.com

SKF jest wiodącym globalnym dostawcą łożysk, uszczelnień, rozwiązań z zakresu mechatroniki i systemów smarowania oraz świadczy usługi obejmujące wsparcie techniczne, utrzymanie ruchu i niezawodności, doradztwo techniczne i szkolenia. Grupa SKF jest reprezentowana w ponad 130 krajach i posiada około 17 000 punktów dystrybucji na całym świecie. W roku 2016 roczna sprzedaż osiągnęła poziom 72 787 milionów koron szwedzkich, a liczba pracowników wyniosła 44 868. www.skf.com 

® SKF jest zastrzeżonym znakiem towarowym Grupy SKF.

Pobierz pakiet prasowy

SKF Q1 2017 PL (3.2 MB)

SKF logo