Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Sprawozdanie SKF z trzeciego kwartału 2017 roku

2017 październik 31, 13:00 CET

Göteborg, 31 października 2017 roku

Alrik Danielson, President and CEO:

„Trzeci kwartał cechował się dalszym wzrostem organicznym i postępującą poprawą marży operacyjnej.

Sprzedaż netto, na poziomie 18,6 miliarda koron szwedzkich, wzrosła organicznie o 8%. Wpływy z działalności na rynku przemysłowym wzrosły o 9,5%, przy czym silny wzrost odnotowano we wszystkich regionach. Wpływy z działalności na rynku motoryzacyjnym wzrosły o 4,9%.

Zadłużenie netto zmalało o 1,3 mld SEK, dzięki czemu udało nam się zejść poniżej docelowego, 80-procentowego stosunku zadłużenia netto do kapitału własnego.

Nasz skorygowany zysk z działalności operacyjnej wyniósł 2,2 mld SEK, czyli o 400 milionów więcej niż przed rokiem, a przełożyło się to na skorygowaną marżę operacyjną 11,9%.

Skorygowana marża operacyjna z rynku motoryzacyjnego w dalszym ciągu rosła, by wynieść 7,6%, a przyczyniły się do tego zwiększone wielkości sprzedaży i wzmożona kontrola ponoszonych kosztów.

Skorygowana marża operacyjna z rynku przemysłowego uległa znacznej poprawie, zatrzymując się z końcem kwartału na 13,8%, a przyczyniły się do tego zwiększone wielkości sprzedaży i podwyższone wskaźniki wykorzystania zdolności wytwórczych zakładów produkcyjnych.

Na przestrzeni kwartału dało się zaobserwować korzystny wpływ podwyżek cen w dystrybucji przemysłowej, zapowiadanych w pierwszej połowie roku. Gdziekolwiek pozwalały na to zapisy w obowiązujących kontraktach, podnieśliśmy także ceny dla producentów sprzętu oryginalnego (OEM).

Dnia 24 października zawiadomiliśmy o najświeższej decyzji zorientowanej na skonsolidowanie naszych struktur produkcyjnych. Rozbudowujemy istniejący zakład produkcji uszczelnień w Salt Lake City w stanie Utah, a jednocześnie zamykamy naszą fabrykę w mieście Seneca w stanie Kansas.

W göteborskiej fabryce powstała nowa gama łożysk baryłkowych dla sektora energetyki wiatrowej. Łożyska te są jednymi z pierwszych testowanych w Ośrodku Prób im. Svena Wingquista w niemieckim Schweinfurcie.

Nadal czynimy obiecujące postępy w rozwoju oferty zorientowanej na polepszanie osiągów eksploatacyjnych maszyn wirujących. Niedawnym tego przykładem jest system zdalnego monitorowania stanu IMx-8, wybrany przez jedno ze skandynawskich przedsiębiorstw żeglugowych z myślą o podniesieniu niezawodności w skali jego całej floty dziesięciu zbiornikowców i chemikaliowców. Ten kompaktowy system jest rozwiązaniem gotowym do użytku i zarazem kompatybilnym z systemem utrzymania ruchu wykorzystywanym dotąd przez przedsiębiorstwo. Jego czujniki badają części maszyn i przesyłają sygnały, za pośrednictwem sieci, do certyfikowanego Centrum Diagnostyki Zdalnej w Hamburgu (Niemcy), gdzie na ich podstawie specjaliści wykrywają wszelkie odchylenia od normy w pracy okrętowej maszynerii.

Z początkiem czwartego kwartału spodziewamy się dalszego wzrostu we wszystkich najważniejszych dla nas regionach, co odzwierciedla nasza prognoza dla rynków.”

Najważniejsze wskaźniki3. kwartał 20173. kwartał 2016styczeń–wrzesień 2017styczeń–wrzesień 2016
Sprzedaż netto* [mln SEK]18 62717 86258 45753 857
Skorygowany zysk z działalności operacyjnej** [mln SEK]2 2111 8117 0045 803
Skorygowana marża operacyjna** [%]11,910,112,010,8
Pozycje ograniczające porównywalność** [mln SEK]–246380–429138
Zysk z działalności operacyjnej [mln SEK]1 9652 1916 5755 941
Marża operacyjna [%]10,512,211,211,0
Skorygowany zysk przed opodatkowaniem** [mln SEK]1 9381 6696 3035 225
Zysk przed opodatkowaniem [mln SEK]1 6922 0495 8745 363
Przepływy pieniężne netto po inwestycjach i przed finansowaniem [mln SEK]6811 5543 0496 289

* Od dnia 1 stycznia 2017 roku skonta gotówkowe klasyfikuje się jako redukcje w sprzedaży netto. Opublikowane wcześniej dane zostały stosownie przeformułowane.
** Definicje zob. na stronie 15 sprawozdania.


Zmiana w sprzedaży netto z roku na rok [%]organicznastrukturalnawalutowałączna
3. kwartał 20178,0–0,7–3,04,3
styczeń–wrzesień 20178,2–2,02,38,5


Organiczna zmiana w sprzedaży wyrażonej w walutach lokalnych – z roku na rok, według regionu [%]EuropaAmeryka PółnocnaAmeryka ŁacińskaAzjaBliski Wschód i Afryka
3. kwartał 20176,33,314,111,823,3
styczeń–wrzesień 20174,78,711,912,215,3


Prognoza na czwarty kwartał 2017 roku

Popyt w porównaniu z czwartym kwartałem 2016 roku
Przewiduje się, że popyt na produkty i usługi SKF będzie większy w skali Grupy, na rynku zarówno przemysłowym (Industrial), jak i motoryzacyjnym (Automotive). W ujęciu geograficznym, oczekuje się wzrostu popytu w Europie, Ameryce Północnej i Azji oraz znacznego wzrostu popytu w Ameryce Łacińskiej.

Popyt w porównaniu z trzecim kwartałem 2017 roku
Przewiduje się, że popyt na produkty i usługi SKF pozostanie względnie niezmieniony w skali Grupy, jak i na rynku przemysłowym (Industrial) oraz motoryzacyjnym (Automotive). W ujęciu geograficznym, oczekuje się nieznacznego wzrostu popytu w Europie oraz względnie niezmienionego popytu w Ameryce Północnej, Azji i Ameryce Łacińskiej.

Telekonferencja odbędzie się dnia 31 października 2017 roku o godzinie 14:00 czasu środkowoeuropejskiego (CET).
Szwecja: +46 (0)8 5065 3936

Wielka Brytania: +44 (0)20 3427 1904
Stany Zjednoczone: +1 212 444 0896

Wszystkie informacje dotyczące sprawozdania SKF za trzeci kwartał 2017 roku zamieszczono na stronie internetowej IR Grupy.

Aktiebolaget SKF
(publ)

AB SKF ma obowiązek ujawniania informacji zawartych w niniejszym komunikacie prasowym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku [Market Abuse Regulation]. Informacje zostały przesłane do publikacji przez wskazane wyżej osoby dnia 31 października 2017 roku o godzinie 8:00 czasu środkowoeuropejskiego (CET).

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami:
DZIAŁ RELACJI Z MEDIAMI: Theo Kjellberg, Director, Press Relations (kierownik działu relacji z mediami)

Numer telefonu stacjonarnego: 46 31 337 6576. Numer telefonu komórkowego: 46 725-776576. Adres e-mail: theo.kjellberg@skf.com

DZIAŁ RELACJI Z INWESTORAMI: Patrik Stenberg, Head of Investor Relations (kierownik działu relacji z inwestorami)
Numer telefonu stacjonarnego: 46 31-337 2104. Numer telefonu komórkowego: 46 705-472 104. Adres e-mail: patrik.stenberg@skf.com

SKF jest wiodącym globalnym dostawcą łożysk, uszczelnień, rozwiązań z zakresu mechatroniki i systemów smarowania oraz świadczy usługi obejmujące wsparcie techniczne, utrzymanie ruchu i niezawodności, doradztwo techniczne i szkolenia. Grupa SKF jest reprezentowana w ponad 130 krajach i posiada około 17 000 dystrybutorów na całym świecie. W roku 2016 roczna sprzedaż osiągnęła poziom 72 787 milionów koron szwedzkich, a liczba pracowników wyniosła 44 868. www.skf.com

® SKF jest zastrzeżonym znakiem towarowym Grupy SKF.

Pobierz pakiet prasowy

całość komunikatu (PDF) (1.3 MB)

SKF logo