Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Miesiąc Rodziny w programie ochrony środowiska i BHP w Meksyku

Uczymy młodą generację troszczyć się o świat

Ochrona środowiska oraz bezpieczeństwo i higiena pracy znajdują się w centrum działań SKF z zakresu zrównoważonego rozwoju w naszych fabrykach. Dzięki różnorodnym działaniom w naszych zakładach i instalacjach byliśmy w stanie zredukować liczbę wypadków, zmniejszyć ilość odpadów i wdrożyć globalny system zarządzania (ISO 14001 OHSAS 18001) w celu stałego usprawniania naszej pracy w środowisku naturalnym oraz zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy.

SKF Puebla w Meksyku rozpoczęła w 2006 roku program mający na celu współpracę w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy z rodzinami pracowników, ich przyjaciółmi i szeroko pojętym społeczeństwem, zapraszając ich do udziału w Miesiącu ochrony środowiska i BHP organizowanym przez SKF.

Cele programu obejmują:

  • organizację działań, podczas których dzieci mogą uczyć się na temat bezpieczeństwa i dobrych praktyk w zakresie ochrony środowiska;
  • promować właściwe procedury bezpieczeństwa i prowadzenia domu wśród robotników, tak, aby mogli zademonstrować dobre praktyki w tym zakresie swoim rodzinom podczas wycieczki na teren zakładu;
  • dzielenie się naszym przywiązaniem do zagadnień ochrony środowiska, BHP i zrównoważonego rozwoju;
W roku 2011 głównymi tematami imprezy były ślad ekologiczny i zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego. Warsztaty trwały 12 dni, w tym czasie SKF odwiedziło około 180 osób. Za wydarzenia podczas poszczególnych dni trwania imprezy odpowiadały różne służby i działy firmy.


Dowiedz się więcej: Program z poprzednich lat
Corocznie podczas Miesiąca zajmujemy się innym tematem, poniżej zamieszczono tematy imprez organizowanych w poprzednich latach:

  • 2006: Zasady bezpieczeństwa w SKF - jak troszczyć się o siebie podczas wakacji oraz globalne ocieplenie
  • 2007: Jak używać gaśnicy oraz zanieczyszczenie środowiska
  • 2008: Bezpieczne wakacje: Zagrożenia bezpieczeństwa w domu, oszczędzanie zasobów naturalnych i ważna rola drzew (CO2)
  • 2009: Pierwsza pomoc i procedury awaryjne w domu, zanieczyszczenie środowiska tworzywami sztucznymi (zasady 3R) torby wielokrotnego użytku
  • 2010: 5' w domu oraz oszczędność wody
  • 2011: Ślad ekologiczny i zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym
SKF logo