Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

SKF Peru i Tierra de Niños

Budowa nowej sali szkolnej dla społeczności Huarirumi w Anchonga była jednym z kilku elementów Programu Opieki Społecznej realizowanego przez SKF Peru.

Huarirumi to obszar, w którym odsetek osób dotkniętych ubóstwem i analfabetyzmem jest wysoki.

"Wioska ucierpiała z powodu trzęsienia ziemi w roku 2007 i poprzednia sala szkolna została wówczas zniszczona. Upewniliśmy się, że byliby w stanie zbudować nową salę," mówi Lorena Perez, lider projektu.

Wioska, w której zbudowano szkołę znajduje się wysoko w Andach - 3300 metrów nad poziomem morza. Większość ludności na tym terenie utrzymuje się z rolnictwa i hodowli owiec. Uprawiają wiele ziemniaków, które następnie wymieniają na inne potrzebne im dobra.

SKF Peru współpracowała przy budowie nowej szkoły z lokalną organizacją pomocową, Tierra de Niños. Budowa była wspierana i finansowana przez SKF, szkoła była gotowa i rozpoczęła pracę w marcu 2009 roku. Nowy budynek służy 32 dzieciom w wieku od 8 do 12 lat i został zbudowany tak, aby był odporny na trzęsienia ziemi. Rodzice i lokalni mieszkańcy pomagali w budowie, a inżynierowie nadzorowali prace aby zapewnić bezpieczeństwo.

Kolejny etap
Oprócz sponsorowania prac budowlanych pracownicy SKF rozprowadzali wśród swoich kolegów kalendarze, a za uzyskane pieniądze zakupiono długopisy i papier dla dzieci. SKF Peru brało także udział w finansowaniu zestawów przyborów szkolnych.

Dodatkowym pozytywnym rezultatem tego projektu był także fakt, że od tego czasu wzrosła liczba dziewcząt uczęszczających do szkoły.

Dowiedz się więcej: Informacje podstawowe
Anchonga
Anchonga jest jednym z najbiedniejszych rejonów Peru, liczy około 1 800 mieszkańców żyjących na terenach wiejskich. Rodziny utrzymują się z prymitywnego rolnictwa i wypasu zwierząt. Ze względu na nierównomierne opady w tym rejonie, dostęp do wody stanowi często poważny problem lokalnych mieszkańców. Wielu spośród nich, szczególnie dzieci, cierpi z powodu niezrównoważonej diety, która w długich okresach prowadzi do niedożywienia. Aby pomóc rodzinom dzieci często muszą już w bardzo młodym wieku pracować w gospodarstwach rolnych i bardzo nieliczne spośród nich uzyskują wykształcenie na poziomie wyższym niż podstawowy.

Tierra de Niños
Tierra de Niños (tdn) jest organizacją pozarządową, której misją jest promowanie i umacnianie niezależności i pozycji społecznej dzieci i młodzieży na obszarach Peru silnie dotkniętych biedą. Organizacja realizuje projekty w zakresie edukacji, zdrowia, relacji pomiędzy władzą a obywatelami.


Ameryka Południowa

SKF logo