Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Projekt Siirt

Haydi Kizlar Okula! (Chodźmy do szkoły, dziewczęta!)
W roku 2002 w całym regionie uczęszczało do szkół jedynie 66 dziewcząt, obecnie jest ich 550, co stanowi dumę SKF jako sponsora, który ponad 70% tych dziewcząt pomaga uzyskać edukację. Jest to jeden z projektów, za które w roku 2007 firma SKF uzyskała Nagrodę Doskonałości (Excellence Award).

Od roku 2003 SKF aktywnie uczestniczy we wspieraniu kampanii UNICEF i tureckiego Ministerstwa Edukacji Narodowej (MONE) - Projektu Siirt. Projekt - Haydi Kizlar Okula! (Chodźmy do szkoły, dziewczęta!), jest kampanią rozpoczętą w celu identyfikacji i usuwania przeszkód w edukacji dziewcząt, a tym samym w uzyskaniu równego uczestnictwa obu płci w edukacji na poziomie podstawowym.

Wskaźnik analfabetyzmu stanowi w Turcji najbardziej znaczący wskaźnik nierówności płci. Pomimo ostrego spadku ogólnego wskaźnika analfabetyzmu, jedna trzecia kobiet w Turcji pozostaje analfabetkami, a około 1 miliona dziewcząt w wieku szkolnym w kraju nadal nie uzyskuje edukacji na poziomie podstawowym. 40% spośród tych dziewcząt żyje we wschodnich i południowo-wschodnich prowincjach kraju.

Prowincja Siirt, położona w południowo-wschodniej części Turcji, jest jedną z 53 prowincji wybranych do przeprowadzenia kampanii. Działania przeprowadzone przez SKF w celu eliminacji przeszkód w edukacji dziewcząt obejmują:

  • wprowadzenie systemu monitorowania tych dziewcząt, które nie zostały zapisane i nie uczęszczają do szkoły
  • stałe monitorowanie statystyk opisujących liczbę dziewcząt i chłopców zapisanych do szkół, a także wskaźnika skolaryzacji dziewcząt i chłopców
  • współpraca z przywódcami religijnymi w zakresie wyjaśniania, jak ważną sprawą jest edukacja dziewcząt
  • rozmowy z rodzinami w celu wyjaśniania, jak ważną sprawą jest edukacja dziewcząt
  • tworzenie stypendiów dla dziewcząt z funduszy pochodzących od SKF Turcja, jej pracowników, dystrybutorów, klientów i dostawców
  • mentorstwo dla dziewcząt

Miarą sukcesu kampanii w prowincji Siirt był procent dziewcząt zapisanych do szkoły, który wzrósł z 57 do 90 procent, podczas gdy dla chłopców wskaźnik ten wynosił 99 procent.

Na początku projektu na tym obszarze do szkoły średniej zapisane były tylko 3 dziewczęta, obecnie (2011) jest ich ponad 110. 9 dziewcząt kontynuuje studia na uniwersytecie. Stanowi to kontynuację początkowego zakresu projektu, aby ją umożliwić, SKF Turcja korzysta ze wsparcia zarówno swoich pracowników, aktywnie angażujących się w realizację projektu, jak i dystrybutorów, którzy są współsponsorami działań.


SKF logo