Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Achievements so far

As with other aspects of our environmental impact, when acting to reduce environmental impact, SKF follows the principle of "starting in our own back yard”. 


Numerous life cycle studies show however, that we have significant opportunities to improve our environmental work, both up and down our value chain. 


We have set Group targets to reduce energy and CO2 in four main areas:

  • Suppliers
  • SKF’s own operations
  • Goods transportation
  • Customer solutions

Please read more on SKF's climate work in the BeyondZero whitepaper

Progress 2014


Target 2016    
Status 2014

Suppliers
Raw material and components
(Scope 3)

All SKF’s energy-intensive major suppliers certified according to ISO
50001 Energy management Standard by 2016.
6 certified,
25 started implementation
SKF
operations

Manufacturing and other relevant aspects
(Scope 1 and 2)
i) Reduce the total annual energy use of the SKF Group by 5% below 2006’s level by 2016.
ii) Reduce the energy use per production output by 5% year-on-year.
i) 1,638 GWh. Absolute energy use 16% below 2006 level.
ii) Relative energy use reduced 10% from 2013 to 2014
Transport and distribution
Goods transportation
(Scope 3)
Reduce CO2 emissions per tonne-kilometre for all transport managed by SKF Logistics Services by 30% below 2011’s level, by the end of 2016.15% reduction since 2011.
Customer solutions
Development of the SKF BeyondZero portfolio
(Scope 4)
Increase the revenue from the SKF BeyondZero portfolio from SEK 2.5 billion in 2011 to SEK 10 billion by 2016.

Revenues 2014: 

SEK 5,493 million.

Dotychczasowe osiągnięcia

Osiągnięcia w latach 2002–2011 w zakresie ograniczenia emisji dwutlenku węgla

Działając na rzecz ograniczenia globalnej emisji dwutlenku węgla – podobnie jak w przypadku pozostałych aspektów wpływu przemysłu na środowisko naturalne – SKF postępuje w myśl zasady nakazującej „zacząć od własnego podwórka”.

Posiadanie zakładów na własność i samodzielne kierowanie nimi z jednej strony obarcza SKF pełną odpowiedzialnością, a z drugiej daje pełne uprawnienia do wdrażania środków mających na celu ograniczanie emisji dwutlenku węgla związanej z bezpośrednim zużyciem energii. Dlatego w 2002 roku Grupa wdrożyła w swoich obiektach systemy sprawozdawczości dotyczącej zużycia energii i emisji dwutlenku węgla oraz wyznaczyła konkretne cele w zakresie redukcji emisji do roku 2007.

Osiągnąwszy pierwsze docelowe poziomy już w 2005 roku, w 2006 przyjęliśmy szerzej zakrojoną, bardziej intensywną strategię i powiązane cele. Ustanowiliśmy bezwzględny – niezależny od wzrostu wielkości produkcji – wymóg zmniejszania emisji dwutlenku węgla związanej z bezpośrednim zużyciem energii w zakładach SKF o 5% w skali roku.

Rokrocznie osiągaliśmy ten cel za sprawą strategii skoncentrowanej na zmniejszaniu zarówno energochłonności charakteryzującej zakłady produkcyjne, jak i stosunku emisji do ilości zużywanej energii.


Wyniki tych uzgodnionych wysiłków podejmowanych we wszystkich zakładach SKF przedstawiono na poniższym wykresie w postaci wydajności energetycznej.

Na przestrzeni lat 2002–2011 bezwzględne roczne zapotrzebowanie na energię w całej Grupie spadło o ponad 10%, i to pomimo wzrostu sprzedaży netto Grupy w tym okresie o około 54%.




Zmiany klimatyczne

SKF logo