Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Surowce i podzespoły

Około 85% materiałów kupowanych przez SKF stanowi stal, w postaci surowca lub podzespołów, a jakość ma zasadnicze znaczenie dla uzyskania wysokiej jakości produkowanych łożysk, będących sztandarowym produktem SKF. Produkcja stali jest procesem bardzo energochłonnym i jednym z kluczowych sektorów, w których należy wprowadzić zmiany prowadząc skuteczną walkę ze zmianami klimatycznymi.

Wobec rosnących cen energii i potrzebie zmniejszenia emisji dwutlenku węgla w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym poprawa sprawności energetycznej stanowi kluczowe zagadnienie zarówno z punktu widzenia ochrony środowiska, jak i ze względu na potrzeby biznesowe. Dlatego też w ramach strategii klimatycznej SKF przyjęliśmy ambitny cel promowania efektywnego zarządzania zużyciem energii u naszych dostawców wykorzystujących procesy o dużej energochłonności.

Cel

100% dostawców SKF o dużej energochłonności powinno uzyskać do roku 2016 świadectwo zgodności z normą ISO 50001 Standard Zarządzania Zużyciem Energii.

Cele związane ze zmianami klimatycznymi w całym łańcuchu wartości

SKF logo