Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Zużycie chemikaliów i zgodność z wymaganiami prawa

SKF od lat aktywnie pracuje nad zmniejszeniem zużycia w procesach produkcyjnych szkodliwych chemikaliów. Chemikalia nie tylko wywierają szkodliwy wpływ na środowisko, gdy przy złej gospodarce produkt je zawierający jest wyrzucany, stosowanie chemikaliów w procesach produkcyjnych może również wywierać szkodliwy wpływ na zdrowie pracowników, jak ma to miejsce w przypadku oparów lotnych substancji organicznych.

SKF stwierdziła jasno, że wszelkie niebezpieczne substancje wymienione na liście Global Automotive Declarable Substance List (GADSL), substancje wzbudzające duże obawy z listy REACH oraz z listy SIN, o stężeniach przekraczających 0,1 % (wagowo), nie powinny być stosowane w produktach SKF. Istotnie, koncepcja SKF Projektowanie z uwzględnieniem ochrony środowiska stanowi proces, w którym staramy się włączyć kluczowe zagadnienia z zakresu ochrony środowiska, takie, jak możliwość recyklingu produktu, wymagania prawne czy biodegradowalność w przebieg procesu projektowania i opracowywania naszych nowych produktów.

Jak rozwiązujemy problemy związane z użytkowaniem chemikaliów?

 • Rozpuszczalniki i lotne substancje organiczne
  Zużycie rozpuszczalników - 50% redukcja bezwzględnego zużycia do roku 2012 (w porównaniu z poziomem zużycia z roku 2007)

  Po osiągnięciu poprzedniego celu: redukcji zużycia rozpuszczalników o 25% w roku 2007 w porównaniu z poziomem z roku 2002, Grupa SKF przyjęła nowy cel, a mianowicie 50% redukcję bezwzględnego zużycia do roku 2012 (w porównaniu z poziomem z roku 2007).

  Choć poczyniono znaczne postępy (redukcja o około 700 ton od roku 2007) zużycie LSO w roku 2012 wyniosło 966 ton, co oznacza redukcję tylko o 40%. Cel redukcji o 50% został przedłużony do 2014 roku.

  Raporty prezentujące nasze osiągnięcia w tym zakresie można znaleźć w sekcji - Monitorowanie wydajności i raporty.
 • Polichlorowane bifenyle (PCB)
 • Inne substancje niebezpieczne (ODS)
 • REACH
SKF logo