Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Gospodarka odpadami i recykling

Wszystkie jednostki SKF dążą do zminimalizowania ilości odpadów oraz zwiększenia zasięgu recyklingu, zarówno ze względu na ochronę środowiska, jak i na koszty.

Odpady powstające w procesie produkcji w SKF mają często postać opiłek szlifierskich. SKF dąży do osiągnięcia co najmniej 80% udziału recyklingu opiłek szlifierskich do roku 2012.

W roku 2012 odsetek opiłek szlifierskich poddawanych recyklingowi w całej Grupie osiągnął 76%.

Odsetek odpadów poddawanych recyklingowi w 2012 roku utrzymywał się na poziomie około 85%, jednak jeden z partnerów biznesowych w Ameryce Południowej nie był w stanie kontynuować recyklingu opiłek szlifierskich, zatem na koniec 2012 roku uzyskano wynik tylko 76%. Termin na osiągnięcie 80% celu recyklingu został wydłużony do 2014 roku.

Odwiedź sekcję Monitorowanie wydajności i raporty aby uzyskać więcej informacji na temat odpadów wytwarzanych w naszych procesach produkcyjnych i stopnia ich recyklingu.
SKF logo