Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Zużycie i odprowadzanie wody

Ponieważ większość zakładów produkcyjnych SKF jest zlokalizowanych w strefach przemysłowych, woda jest w znacznym stopniu dostarczana za pośrednictwem sieci komunalnych. Z tego powodu SKF monitoruje całkowite zużycie wody w poszczególnych jednostkach eksploatacyjnych, a nie zużycie z podziałem na źródła zaopatrzenia.

Ważną korzyścią z wprowadzenia przez SKF globalnego systemu zarządzania ochroną środowiska ISO 14001 jest zapewnienie zgodności wszystkich jednostek eksploatacyjnych SKF z lokalnie obowiązującymi przepisami. Obejmuje to również gospodarkę ściekami. Wiele jednostek wprowadziło także zamknięte obiegi wody lub uruchomiło instalacje oczyszczania ścieków.

Posługując się programem narzędziowym "Global Water Tool" opracowanym przez Światową Radę Biznesu d/s Zrównoważonego Rozwoju, zidentyfikowaliśmy te operacje, które przebiegają w obszarach ubogich w wodę. Od zakładów tych wymagamy wdrożenia planów zmniejszenia zużycia wody, a osiąganie przez nie założonych celów w zakresie redukcji zużycia wody jest monitorowane. Dane na temat łącznego zużycia wody przez nasze zakłady można znaleźć odwiedzając sekcję Monitorowanie wydajności i raporty.
SKF logo