Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Monitorowanie wydajności i raporty

Dla organizacji, która z aktywnych działań czyni podstawę swoich wysiłków na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, monitorowanie wydajności i osiągów w tym zakresie oraz przedstawianie raportów na ten temat jest sprawą bardzo istotną. Stanowi to wskaźnik osiąganych celów i prezentuje dowody na to, że nasza strategia jest skuteczna. Zdefiniowane przez nas cele – wiele spośród nich dotyczy działań w skali globalnej – obejmują zużycie wody i metali oraz użytkowanie przez nas lotnych substancji organicznych.

Gromadzenie danych:

Dowiedz się więcej
Wszystkie dane na temat wydajności w zakresie ochrony środowiska są relacjonowane przez lokalne jednostki eksploatacyjne, a następnie agregowane na poziomie zakładu, kraju/Działu oraz na poziomie Grupy. Dane dotyczące zużycia energii oraz emisji CO2 są zbierane kwartalnie, natomiast pozostałe dane, obejmujące zużycie materiałów, wody, tworzonych produktów ubocznych oraz recyklingu są kompletowane raz w roku.

Raporty dotyczące emisji gazów cieplarnianych przygotowywane są zgodnie z protokołem na temat raportowania emisji gazów cieplarnianych (Greenhouse Gas Reporting - GHG) opublikowanym wspólnie przez World Business Council on Sustainable Development i World Resource Institute.

Zakres raportów obejmuje wszystkie zakłady produkcyjne SKF, centra techniczne i logistyczne. Jednostki sprzedaży są uwzględniane jeżeli są zlokalizowane przy zakładach produkcyjnych lub centrach logistycznych. Odrębne biura sprzedaży są wykluczone ze względu na ich niewielki wpływ na środowisko naturalne. Zakłady typu Joint venture są uwzględniane jeżeli SKF posiada kontrolę nad ich zarządzaniem.

Weryfikacja danych jest przeprowadzana na każdym poziomie, przed przedłożeniem raportu zewnętrznym audytorom do recenzji, w ramach weryfikacji "Raportu SKF na temat zrównoważonego rozwoju". Zarząd Grupy SKF otrzymuje także regularne uaktualnienia danych na temat wydajności poszczególnych jednostek w zakresie ochrony środowiska.

Dane dotyczące ochrony środowiska:

Czy wiecie, że...?

SKF logo