Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Let’s Talk: Inteligentna robotyka

Rewolucja w przemyśle

Specjaliści w dziedzinie teleinformatyki przewidują, że do 2025 roku trzecią część dzisiejszych miejsc pracy zajmą roboty, oprogramowanie i inteligentne maszyny. Wielu ekspertów uważa jednak, że stworzy to jednocześnie nowe możliwości zatrudnienia.

Obejrzyj wideo i posłuchaj dyskusji
– a potem podziel się własnymi spostrzeżeniami, opatrując je hashtagiem #LetsTalkSmartRobotics.

Let's Talk: Smart Robotics - revolutionising industry

Poruszane zagadnienia:

  • Robot zwykły a inteligentny – różnica z punktu widzenia automatyki w robotyce
  • Ewolucja inteligentnej robotyki – technologia, przemysłowe trendy, analiza rynku
  • Zalety i wady inteligentnej robotyki – korzyści oraz ewentualna redukcja zatrudnienia
  • Rozwój produktów i utrzymanie ruchu – jak automatyka w robotyce wpłynie na utrzymanie ruchu, rozwój produktów, kształcenie, kompetencje i umiejętności
  • Przyszłość z inteligentną robotyką – nowe modele biznesowe, produkcja komputerowo zintegrowana (CIM), fabryka przyszłości, prognozy

W produkcji przemysłowej na horyzoncie potężne zmiany

Automatykę inteligentnych robotów integruje się w zakładach produkcyjnych z myślą o uwalnianiu pracowników od zadań monotonnych, niebezpiecznych i wykonywanych w warunkach zanieczyszczenia (określanych w języku angielskim Dirty, Dull and Dangerous). Zaawansowane technologie pomiaru i wyczuwania pozwalają robotom produkcyjnym dostosowywać się do otoczenia, uczyć się i zyskiwać nowe umiejętności. Związany z technologią postęp w utrzymaniu ruchu przesuwa ciężar z wzorców postępowania na czynniki technologiczne, co przekłada się na znaczący wzrost wydajności procesów rozwoju produktu.

Let’s Talk: Inteligentna robotyka – Rewolucja w przemyśle

Poznaj ekspertów:

SKF logo