Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Fundacja Garrahana

Recykling makulatury i darowizny pieniężne na rzecz dzieci przebywających w Państwowym Szpitalu Pediatrycznym

Aby odegrać bardziej znaczącą rolę w lokalnej społeczności, mając równocześnie na uwadze ochronę zasobów naturalnych i środowiska, odział SKF Argentina w Tortuguitas wraz z innymi firmami i instytucjami uczestniczy w programie recyklingu papieru organizowanym przez Fundację Garrahana.

Fundacja dostarcza do przedsiębiorstw, szkół i gospodarstw domowych kartonowe pudła służące do zbierania makulatury, która jest następnie odsprzedawana firmom zajmującym się recyklingiem. Pieniądze zbierane w ramach programu są następnie przekazywane Państwowemu Szpitalowi Pediatrycznemu im. prof. dr. Juana P. Garrahana, przeznaczonemu dla dzieci cierpiących na schorzenia onkologiczne i choroby układu sercowo-naczyniowego oraz dzieci oczekujące na transplantacje.

Zebrane pieniądze pozwalają szpitalowi na zakup sprzętu medycznego, umożliwiają przebudowę infrastruktury, zatrudnienie profesjonalnych pielęgniarek i lekarzy oraz wspierają konserwację instalacji. Oprócz troski o środowisko naturalne SKF może za pośrednictwem programu zapewnić pomoc dzieciom znajdującym się w potrzebie.

Dowiedz się więcej: Inne działania wspierane przez SKF Argentina
  • SKF sponsoruje również sypialnię w Domu Fundacji Garrahana, co umożliwia pobyt w szpitalu rodziców dzieci poddawanych długotrwałemu leczeniu.
  • Co miesiąc SKF przekazuje żywność, mleko, odzież, przybory szkolne na rzecz państwowej szkoły nr 6 im. Martina de Guemesa, do której obecnie uczęszcza około 1 300 dzieci z grup społecznie upośledzonych.
  • Prezenty z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz stypendia są również fundowane dla dzieci z centrum społecznego Carita de Angelna na południu Buenos Aires.
SKF logo