Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Sąsiedzi Przeciw AIDS (NAA)

Walka z HIV i AIDS

Inicjatywę NAA podjęto w sektorze prywatnym przed dziesięcioma laty. Firma SKF była już wówczas członkiem stowarzyszenia, które ostatecznie połączyło siły ze spółkami publicznymi (częściowo lub całkowicie kontrolowanymi przez rząd) w celu wdrożenia w miejscach pracy programu zapobiegania HIV i AIDS. Głównym celem inicjatywy było ograniczenie rozprzestrzeniania się choroby oraz zaoferowanie wsparcia osobom zarażonym i chorym.

W pierwszych trzech latach od zapoczątkowania inicjatywy w 2002 roku jej program koncentrował się przede wszystkim na promowaniu świadomości w zakresie HIV i AIDS wśród pracowników i ich rodzin. Zakres działalności stopniowo się rozszerzał, obejmując wsparcie dla lokalnych społeczności – na przykład dożywianie czterdziestu rodzin zamieszkujących slumsy nieopodal siedziby SKF.

W Centrum Promocji Mukuru utworzono niedawno obóz medyczny, dokąd po poradę i leczenie z zakresu medycyny ogólnej zgłosiło się dotąd 410 osób. Wykrywane przypadki poważniejszych chorób kierowano natychmiast do szpitali.

Do udziału w przedsięwzięciu zaproszono także Szpital Kobiecy w Nairobi, który w odpowiedzi zorganizował w obozie jednodniową akcję uświadamiającą w zakresie raka piersi. W sukces wydarzenia swój czas i pieniądze wnieśli nie tylko liczni wolontariusze – lekarze, pielęgniarki i farmaceuci – lecz także szereg firm farmaceutycznych.

Partnerzy inicjatywy NAA organizowali podobne obozy medyczne na innych obszarach, takich jak slumsy Lunga Lunga, których populacja liczy blisko tysiąc osób.

SKF Kenya jest również członkiem szwedzkiego programu promowania w miejscach pracy świadomości w zakresie HIV i AIDS (SWHAP).

SKF logo