Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Las SKF

Projekt zalesiania północno-wschodnich Chin

W 60. rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych między Szwecją i Chinami – w maju 2010 roku – firma SKF podpisała umowę ramową z chińską administracją lasów państwowych (SFA).

Zapoczątkowało to realizowany przez SKF pięcioletni projekt zalesiania kraju. Chiny dążą do przekroczenia 26-procentowego zalesienia kraju do roku 2050. We współpracy z SFA firma SKF wdrożyła pilotażowy projekt w północno-wschodniej części Chin, w powiecie Fuxin w prowincji Liaoning. Miejscem realizacji projektu są jałowe pagórki, często nawiedzane przez burze piaskowe z powodu bliskości pustyni Horqin.
SKF wierzy, że przedsięwzięcie to znacząco przyczyni się do lokalnego rozwoju zarówno pod względem społecznym, jak i w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Celem projektu jest także zapewnianie – w miarę jego postępów – stabilnego zatrudnienia miejscowej ludności, której obecnie często z trudem przychodzi zdobycie środków utrzymania.

Posadzone drzewa, gdy już wyrosną, powinny zatrzymać erozję gruntu powodowaną przez burze piaskowe i deszcze. Zalesione obszary odegrają też istotną rolę w usprawnianiu krążenia wody oraz dadzą schronienie lokalnej faunie i florze.

Ponadto, co równie ważne, projekt ma posłużyć za pole wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy leśnictwem szwedzkim i chińskim.

Dowiedz się więcej: Postępy w realizacji projektu
Projekt doprowadził do stworzenia w sezonie nasadzeń około 50 miejsc pracy w dwóch sąsiednich wioskach. To z kolei nie tylko przełożyło się na wzrost przychodów zatrudnionych osób, lecz także umożliwiło im podniesienie kwalifikacji w zakresie nowoczesnej, zrównoważonej gospodarki leśnej.

Sprawozdanie ze wspólnie przeprowadzonej inspekcji stwierdza, że projekty z lat 2010 i 2011 zakończyły się pomyślnie: zalesione rejony znajdują się w dobrej kondycji.

W latach 2010–2013 na powierzchni 676 hektarów rozsadzono ponad 3 miliony okazów, odnotowując przeżywalność powyżej 94%.

W roku 2013 rozpoczął się drugi etap przedsięwzięcia – w powiecie Xiuyan prowincji Liaoning, gdzie pustynnienie następuje na niepokojącą skalę, a różnorodność biologiczna wyraźnie maleje.


Na 180 hektarach ziemi rozsadzono tam 1 444 000 sosen czerwonych i modrzewi – z myślą o polepszeniu jakości oraz ekologicznego funkcjonowania lasu, zatrzymaniu pustynnienia lądu i zabezpieczeniu źródła wody dla miejscowej społeczności. 


Na rok 2014 planowano obsadzenie kolejnych 260 hektarów w powiecie Yiuyan.SKF logo