Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Wioska SOS w Ostuni

SKF Italy supports SOS Children’s Village in Ostuni


Partnerstwo między oddziałem SKF Italy i organizacją SOS Wioski Dziecięce trwa od 2014 roku. Misją Wiosek SOS jest niesienie pomocy dzieciom, zaspokajanie ich potrzeb i egzekwowanie praw przysługujących im i ich rodzinom. Działalność opiera się na zasadzie, zgodnie z którą zdrowemu rozwojowi najbardziej sprzyja rodzinna, przyjazna atmosfera. Zakres wsparcia obejmuje rewitalizację Wioski SOS w Ostuni na południu Włoch, niedaleko zakładu SKF w Bari.


„Jesteśmy niezmiernie wdzięczni oddziałowi SKF Italy za wsparcie zapewniane organizacji SOS Wioski Dziecięce i zaangażowanie w rewitalizację wioski w Ostuni. Za jego sprawą jesteśmy w stanie w dalszym ciągu odpowiadać na coraz pilniejsze potrzeby społeczności, oferując zakwaterowanie dzieciom pozbawionym opieki rodziny albo stojącym przed takim niebezpieczeństwem oraz pomagając dotkniętym, bezbronnym rodzinom. W obecnych trudnych czasach tego rodzaju relacje partnerskie są dla nas naprawdę cenne i fundamentalne. Dziękujemy” – mówi Alverio Camin, prezes włoskiego oddziału organizacji SOS Wioski Dziecięce.O organizacji SOS Wioski Dziecięce


SOS Wioski Dziecięce to międzynarodowe, prywatne, niepolityczne stowarzyszenie, które od sześćdziesięciu lat niesie pomoc dzieciom, zaspokaja ich potrzeby i egzekwuje prawa przysługujące im i ich rodzinom, kierując się zasadą, zgodnie z którą zdrowemu rozwojowi najbardziej sprzyja rodzinna, przyjazna atmosfera. Współpracując z instytucjami oraz lokalnymi społecznościami, stowarzyszenie dba o dzieci zagrożone utratą opieki rodziców: wspiera rodziny będące w potrzebie oraz oferuje rodzinną gościnę dzieciom i młodzieży pozbawionym właściwego wsparcia. Na terenie Włoch funkcjonuje ponad czterdzieści placówek organizacji: kwatery, przedszkola, żłobki i poradnie.

SKF logo