Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Projekt Siirt

Haydi Kizlar Okula! (Chodźmy do szkoły, dziewczęta!)
W roku 2002 w całym regionie uczęszczało do szkół jedynie 66 dziewcząt, a obecnie jest ich 550, co stanowi powód do dumy dla SKF jako sponsora, który ponad 70% tych dziewcząt pomaga uzyskać edukację. Jest to jeden z projektów, za które w roku 2007 firma SKF zdobyła nagrodę w uznaniu doskonałości (Excellence Award).

Od roku 2003 SKF aktywnie uczestniczy we wspieraniu kampanii UNICEF i tureckiego Ministerstwa Edukacji Narodowej (MONE) – projektu Siirt. Projekt „Haydi Kizlar Okula!” (Chodźmy do szkoły, dziewczęta!) jest kampanią rozpoczętą w celu identyfikacji i usuwania przeszkód w edukacji dziewcząt, a tym samym w uzyskaniu równego uczestnictwa obu płci w edukacji na poziomie podstawowym.

Wskaźnik analfabetyzmu stanowi w Turcji najbardziej znaczący wskaźnik nierówności płci. Pomimo ostrego spadku ogólnego wskaźnika analfabetyzmu jedna trzecia kobiet w Turcji pozostaje analfabetkami, a około 1 miliona dziewcząt w wieku szkolnym w kraju nadal nie uzyskuje edukacji na poziomie podstawowym. 40% spośród tych dziewcząt żyje we wschodnich i południowo-wschodnich prowincjach kraju.

Prowincja Siirt, położona w południowo-wschodniej części Turcji, jest jedną z 53 prowincji wybranych do przeprowadzenia kampanii. Działania przeprowadzone przez SKF w celu eliminacji przeszkód w edukacji dziewcząt obejmują:

  • wprowadzenie systemu monitorowania tych dziewcząt, które nie zostały zapisane i nie uczęszczają do szkoły,
  • stałe monitorowanie statystyk opisujących liczbę dziewcząt i chłopców zapisanych do szkół, a także wskaźnika skolaryzacji dziewcząt i chłopców,
  • współpraca z przywódcami religijnymi w zakresie wyjaśniania, jak ważną sprawą jest edukacja dziewcząt,
  • rozmowy z rodzinami w celu wyjaśniania, jak ważną sprawą jest edukacja dziewcząt,
  • tworzenie stypendiów dla dziewcząt z funduszy pochodzących od oddziału SKF Turkey, jego pracowników, dystrybutorów, klientów i dostawców,
  • mentorstwo dla dziewcząt.

Miarą sukcesu kampanii w prowincji Siirt był procent dziewcząt zapisanych do szkoły, który wzrósł z 57 do 90, podczas gdy dla chłopców wskaźnik ten wynosił 99 procent.

Na początku projektu na tym obszarze do szkoły średniej zapisane były tylko 3 dziewczęta, obecnie (2014) jest ich ponad 110. 9 dziewcząt kontynuuje studia na uniwersytecie. Stanowi to kontynuację początkowego zakresu projektu, i aby ją kontynuować, SKF Turkey korzysta ze wsparcia zarówno swoich pracowników, aktywnie angażujących się w realizację projektu, jak i dystrybutorów, którzy są współsponsorami działań.


SKF logo