Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Dotychczasowe osiągnięcia

Działając na rzecz ograniczenia wpływu na środowisko naturalne – podobnie jak w przypadku pozostałych aspektów – SKF postępuje w myśl zasady nakazującej „zacząć od własnego podwórka”. 


Liczne badania cyklu eksploatacyjnego wykazują przy tym, że jesteśmy w stanie stymulować czynną troskę o środowisko w skali całego łańcucha wartości – w ogniwach zarówno nas poprzedzających, jak i dalszych. 


Cele redukcji zużycia energii i ograniczenia emisji CO2 wyznaczyliśmy w Grupie dla czterech podstawowych obszarów:

  • dostawców,
  • operacji własnych SKF,
  • przewozu towarów,
  • rozwiązań indywidualizowanych.

Więcej informacji o działaniach SKF przeciw zmianom klimatycznym zawiera Biuletyn techniczny BeyondZero

Dokonania w latach 2002–2011

Osiągnięcia w zakresie ograniczenia emisji dwutlenku węgla w latach 2002–2011

Posiadanie zakładów na własność i samodzielne kierowanie nimi z jednej strony obarcza SKF pełną odpowiedzialnością, a z drugiej daje pełne uprawnienia do wdrażania środków mających na celu ograniczanie emisji dwutlenku węgla związanej z bezpośrednim zużyciem energii. Dlatego w 2002 roku Grupa wdrożyła w swoich obiektach systemy sprawozdawczości dotyczącej zużycia energii i emisji dwutlenku węgla oraz wyznaczyła konkretne cele w zakresie redukcji emisji do roku 2007.

Osiągnąwszy pierwsze docelowe poziomy już w 2005 roku, w 2006 przyjęliśmy szerzej zakrojoną, bardziej intensywną strategię i powiązane cele. Ustanowiliśmy bezwzględny – niezależny od wzrostu wielkości produkcji – wymóg zmniejszania emisji dwutlenku węgla związanej z bezpośrednim zużyciem energii w zakładach SKF o 5% w skali roku.

Rokrocznie osiągaliśmy ten cel za sprawą strategii skoncentrowanej na zmniejszaniu zarówno energochłonności charakteryzującej zakłady produkcyjne, jak i stosunku emisji do ilości zużywanej energii.


Wyniki tych uzgodnionych wysiłków podejmowanych we wszystkich zakładach SKF przedstawiono na poniższym wykresie w postaci wydajności energetycznej.

Na przestrzeni lat 2002–2011 bezwzględne roczne zapotrzebowanie na energię w całej Grupie spadło o ponad 10%, i to pomimo wzrostu sprzedaży netto Grupy w tym okresie o około 54%.




Zmiany klimatyczne

SKF logo