Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Strategia klimatyczna

Strategia klimatyczna SKF koncentruje się na emisji dwutlenku węgla (CO2), uznawanego za najbardziej znaczący spośród gazów cieplarnianych powstających w toku naszej działalności. Opiera się ona na modelu BeyondZero, nakazującego ograniczanie wpływu szkodliwego i wzmaganie korzystnego. 

Na podstawie ocen cyklu eksploatacyjnego szeregu naszych produktów i rozwiązań stwierdziliśmy, że na chwilę obecną największy wkład w łagodzenie zmian klimatycznych wnieść możemy w odniesieniu do fazy użytkowania. Niemniej – w myśl programu BeyondZero – twierdzimy, że naszym obowiązkiem jest wykorzystywanie posiadanej wiedzy, doświadczenia, wpływów i kreatywności do minimalizowania szkodliwego wpływu wywieranego na środowisko naturalne przez każde z ogniw łańcucha wartości.

Strategia klimatyczna SKF na lata 2012–2016 skoncentrowana jest na czterech obszarach, w których względnie wysokim poziomom emisji dwutlenku węgla towarzyszą zdolności SKF do wywoływania faktycznych zmian na lepsze. Choć cele wyznaczyliśmy sobie ambitne, potrafimy wykazać już istotną poprawę. 

Cele związane ze zmianami klimatycznymi w całym łańcuchu wartości

Status year-end 2017

 • SKF's own operations

  -6% CO2 emissions per tonne sold bearings and units
 • Goods transportation

  +4% CO2 emissions per tonne
 • Suppliers ISO 50001

  73% certified Major energy intensive suppliers certified at year end 2017
 • Customer solutions

  4.5 billion SEK Support customer in reducing CO2 emissions by SKFs' products and services

Previous achievements

The targets focused on four areas where the carbon intensity is relatively high and SKF has the possibility to drive real, positive change. We set ourselves tough targets and we can show solid performance over time:


In our own manufacturing, since 2006, we increased our business (net sales) by 40% and at the same time reduced absolute energy demand energy. But we need to do more.
But we need to do more...

For goods transportation SKF said that we would reduce the CO2 intensity (CO2 emissions per tonne-kilometre) by 30% between 2012 and 2016. This was achieved by 2016 when the annual emissions were reduced by 31%.
Now we focus on the next phase...


On raw materials and purchased goods, SKF said that all major suppliers that are energy intensive shall be certified to ISO 50001 energy management (as is SKF). By the end of 2016, 84% are certified and the rest are working towards certification.
In 2017, we increased the scope of suppliers and continue to support energy management in the supply chain...

With customer solutions we reported aggregated avoided emissions (Scope 4) 2012-2016. From 2017, SKF will not provide such aggregated data. In the objectives for 2025, we have selected four key areas of our business that stick out as highly relevant to reduce emissions - renewable energy, electric vehicles, recycling industry and bearing remanufacturing...

SKF logo