Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Strategia klimatyczna

Strategia klimatyczna SKF koncentruje się na emisji dwutlenku węgla (CO2), uznawanego za najbardziej znaczący spośród gazów cieplarnianych powstających w toku naszej działalności. Opiera się ona na modelu BeyondZero, nakazującego ograniczanie wpływu szkodliwego i wzmaganie korzystnego. 

Na podstawie ocen cyklu eksploatacyjnego szeregu naszych produktów i rozwiązań stwierdziliśmy, że na chwilę obecną największy wkład w łagodzenie zmian klimatycznych wnieść możemy w odniesieniu do fazy użytkowania. Niemniej – w myśl programu BeyondZero – twierdzimy, że naszym obowiązkiem jest wykorzystywanie posiadanej wiedzy, doświadczenia, wpływów i kreatywności do minimalizowania szkodliwego wpływu wywieranego na środowisko naturalne przez każde z ogniw łańcucha wartości.

Strategia klimatyczna SKF na lata 2012–2016 skoncentrowana jest na czterech obszarach, w których względnie wysokim poziomom emisji dwutlenku węgla towarzyszą zdolności SKF do wywoływania faktycznych zmian na lepsze. Choć cele wyznaczyliśmy sobie ambitne, potrafimy wykazać już istotną poprawę. 

Cele związane ze zmianami klimatycznymi w całym łańcuchu wartości

SKF’s climate strategy 2012-2016 focused on four areas, here’s what we have achieved...The targets focused on four areas where the carbon intensity is relatively high and SKF has the possibility to drive real, positive change. We set ourselves tough targets and we can show solid performance over time:


In our own manufacturing, SKF said we would decrease energy use (this closely correlates with CO2 emissions) to 5% less than our 2006 level. By the end of 2016 we were at 14% reduction. During this time SKF’s business grew by over 35%.  
We also targeted to reduce energy directly associated to production output by 5% every year. This has been trickier since the production rate has differed significantly over the years. We managed to make this from 2015-2016.
What’s next?

For goods transportation SKF said that we would reduce the CO2 intensity (CO2 emissions per tonne-kilometre) by 30% between 2012 and 2016. This was achieved by 2016 when the annual emissions were reduced by 31%.
What’s next?


On raw materials and purchased goods SKF said that all major suppliers that are energy intensive shall be certified to ISO 50001 energy management (as is SKF). By the end of 2016, 84% are certified and the rest are working towards certification.
What next?

With customer solutions SKF said we would help our customer to reduce their environmental impact and grow the revenue from the SKF BeyondZero portfolio from SEK 2.5 bn in 2011 to SEK 10 bn by year-end 2016. By the end of 2016, SKF BeyondZero customer solutions revenues amounted to nearly SEK 7 bn.

We saw already in 2013 that 10 billion was going to be too ambitious but chose not to change the target. One very positive sign is the 2015 to 2016 increase which is mostly related to organic sales increase. SKF will continue to measure and report both revenues and avoided emissions from the BeyondZero customer solutions. The growth will be supported by inclusions of new solutions as well as sales growth of existing ones.

Whats next?

SKF logo