Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Surowce i podzespoły

Około 85% kupowanych przez SKF materiałów stanowi stal – w postaci surowca lub gotowych elementów stalowych. Jej gatunek ma zasadnicze znaczenie dla dotrzymania najwyższej jakości produkowanych łożysk – sztandarowego produktu SKF. Produkcja stali jest procesem wysoce energochłonnym, a zarazem jednym z sektorów przemysłu najistotniejszych z punktu widzenia przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

Wobec rosnących cen energii oraz potrzeby redukowania emisji dwutlenku węgla z myślą o przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym poprawa sprawności energetycznej jest zagadnieniem kluczowym zarówno z punktu widzenia ochrony środowiska, jak i ze względu na potrzeby biznesowe. Dlatego też w ramach strategii klimatycznej SKF przyjęliśmy ambitny cel promowania wydajnego zarządzania zużyciem energii u dostawców wykorzystujących procesy o dużej energochłonności.

Cel

poświadczenie do 2016 roku zgodności z wymaganiami normy ISO 50001 dotyczącej zarządzania energią u wszystkich dostawców SKF prowadzących działalność energochłonną

Cele związane ze zmianami klimatycznymi w całym łańcuchu wartości

SKF logo