Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Gospodarowanie odpadami i recykling

Wszystkie jednostki SKF dążą do zminimalizowania ilości odpadów i rozszerzenia zakresu recyklingu, kierując się przy tym względami zarówno środowiskowymi, jak i kosztowymi.

Typowym odpadem pochodzącym z procesów produkcji w SKF są opiłki szlifierskie. Firma SKF postawiła sobie za cel zwiększenie do roku 2012 wskaźnika odzysku opiłków szlifierskich do 80%.

Ostatecznie osiągnięto to w roku 2013 (80%); na przestrzeni kolejnego roku wskaźnik uległ dalszemu zwiększeniu: w roku 2014 wyniósł 83%.

Niemniej zmiany w regionalnych przepisach, zmienność cen złomu i inne okoliczności sprawiają, że utrzymanie takiego stanu rzeczy pozostaje dużym wyzwaniem, w związku z czym do roku 2016 poziomem docelowym pozostaje 80%.

Więcej informacji na temat produktów ubocznych naszych procesów produkcyjnych oraz powiązanych wskaźników odzysku znajdziesz w sekcji Monitorowanie i sprawozdawczość na polu osiągów.
SKF logo