Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Udziałowcy

SKF każdego dnia współpracuje ze swoimi udziałowcami – w toku regularnej działalności. Do głównych grup udziałowców należą klienci, inwestorzy, dostawcy, przedstawiciele pracowników oraz reprezentanci szerzej pojmowanego społeczeństwa. Staramy się, by wszystkim tym grupom służyć możliwie jak najlepiej. Pomagają nam w tym wnioski wyciągane z licznych formalnych i nieformalnych dialogów. Efektywna opieka nad klientami, kształtowanie stosunków z otoczeniem (PR), media społecznościowe i ankietowe badania pozwalają SKF lepiej rozumieć różne punkty widzenia i niepokoje poszczególnych udziałowców. Poniżej przedstawiamy przykładowe sposoby, jakimi SKF angażuje się wobec różnego rodzaju ważnych udziałowców.

Główne grupy udziałowców

  • Klienci
    Customer input is sought and received via the sales and marketing operations and activities which the Group carries out – from global discussions with key account managers to daily conversations between customer representatives and SKF’s local
    account managers. In addition, extensive customer perception surveys are carried out regularly, or as requested by SKF’s business areas. The input received helps the company to continually improve customer value.
  • Inwestorzy i analitycy
  • Pracownicy i organizacje związkowe
  • Społeczności
  • Dostawcy

Badania ankietowe i wywiady

Oprócz silnie ugruntowanych procesów, które opisano powyżej, przeprowadzamy wśród wybranych udziałowców szczególnego rodzaju ankiety i wywiady, kładąc nacisk na czynniki sprzyjające długookresowym sukcesom SKF.

W roku 2014 wybrane osoby reprezentowały największych, strategicznych klientów, pracowników zakładowych i zrzeszonych w związkach, inwestorów i analityków oraz przedstawicieli miejscowych społeczności. Proszono ich
o ilościowe i jakościowe opinie dotyczące szeregu potencjalnie istotnych kwestii. Informacje te gromadzono za pomocą specjalnych internetowych ankiet, w trakcie bezpośrednich spotkań z klientami oraz w ramach telefonicznego wywiadu dokonywanego przez firmę zewnętrzną. Informacje od dostawców uzyskiwano na przestrzeni roku poprzez audyty, szkolenia i inne wspólne aktywności wpisujące się w zakres regularnej działalności. W zestawieniu z priorytetami wyznaczonymi przez Grupę SKF zebrane wyniki stały się podstawą do prac nakierowanych na zrównoważony rozwój.
SKF logo