Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Zasady i karty zobowiązań

Program ONZ „Global Compact”

SKF popiera zarówno program „Global Compact”, jak i Powszechną Deklarację Praw Człowieka. „Global Compact” to dobrowolne międzynarodowe przedsięwzięcie powołane przez Organizację Narodów Zjednoczonych z myślą o urzeczywistnieniu wizji bardziej inkluzywnej i zrównoważonej gospodarki globalnej. W jego ramach zachęca się organizacje z sektorów publicznego i prywatnego do współpracy zorientowanej na rozpoznawanie i wdrażanie rozwiązań sprzyjających stawaniu na wysokości wyzwań związanych z globalizacją. 

Firma SKF uczestniczy w inicjatywie „Global Compact” od września 2006 roku. Jako przedsiębiorstwo uczestniczące SKF nie tylko zobowiązuje się do przestrzegania dziesięciu zasad dotyczących praw człowieka, poszanowania pracy, ochrony środowiska naturalnego i przeciwdziałania korupcji, lecz także prezentuje postępy na tych polach – w sposób odpowiedzialny i transparentny, poprzez publikowanie

„Karta zobowiązań przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju” ogłoszona przez Międzynarodową Izbę Handlową

Przeszło dwie dekady temu Międzynarodowa Izba Handlowa (ICC) opracowała „Kartę zobowiązań przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju”. Zadaniem „Karty zobowiązań przedsiębiorstw…” było nakłonienie organizacji handlowych i przedsiębiorstw do podejmowania działań przeciw narastaniu deficytu zasobów naturalnych i dewastacji środowiska naturalnego.

Ustanowiono przy jej pomocy szesnaście zasad zarządzania wpływem na środowisko naturalne. Przedsiębiorstwa popierające „Kartę zobowiązań przedsiębiorstw…” ICC są zobowiązane do przestrzegania owych zasad.

Informacje na temat szesnastu zasad ustanowionych „Kartą zobowiązań przedsiębiorstw…” Międzynarodowej Izby Handlowej

Do chwili obecnej „Kartę zobowiązań przedsiębiorstw…” podpisało ponad 2 300 firm – a SKF była jedną z pierwszych, które zobowiązały się do przestrzegania jej zasad, co miało miejsce już w roku 1992. Zgodnie z wymaganiami „Karty zobowiązań przedsiębiorstw…” ICC, SKF dostarcza i wyświadcza oferowane produkty i usługi z zastosowaniem podejścia zapobiegawczego. Regularnie przeprowadzane i realizowane oceny zagrożeń dla środowiska i programy działań zapobiegawczych są stałymi elementami systemu zarządzania środowiskowego Grupy SKF.
SKF logo