Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Wizja, misja, czynniki i wartości

Wizja

dawać światu wiedzę, jaką dysponuje SKF

Misja

stanowić preferowany wybór wobec:


naszych klientów, dystrybutorów i dostawców
– dostarczając wiodące w branży, wartościowe produkty, usługi i rozwiązania technologiczne oparte na wiedzy

naszych pracowników
– stwarzając przyjazne środowisko pracy, gdzie starania są dostrzegane, pomysły cenione, a prawa jednostek respektowane

naszych udziałowców
– generując wartość za sprawą zrównoważonego wzrostu dochodów

Czynniki

rentowność
jakość
innowacje
prędkość
zrównoważony rozwój

Wartości

wysokie standardy etyczne
promowanie samodzielności
otwartość
praca zespołowa
SKF logo