Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Zarządzanie cyklem eksploatacji SKF

Zarządzający zakładami przemysłowymi na całym świecie rozumieją doskonale, że efektywne zarządzanie zasobami w ciągu całego okresu ich eksploatacji może być źródłem znacznej wartości dodanej i może zmniejszyć całkowity koszt posiadania. Żadna pojedyncza firma nie jest lepiej przygotowana, aby pomóc ci osiągnąć te cele, niż SKF.

SKF - w sercu zasobów klientów OEM

SKF działa w samym centrum budowy maszyn od roku 1907. Nasza historia to dostarczanie łożysk, uszczelnień, układów smarowania, systemów ruchu liniowego, układów wykonawczych i rozwiązań z zakresu mechatroniki dla klientów OEM we wszystkich głównych gałęziach przemysłu, co daje nam wyjątkowo głęboką i szeroką wiedzę na temat zasobów przemysłowych. Poczynając od założeń technicznych, poprzez projekt i opracowanie, produkcje i testowanie, SKF zawsze współpracowała z klientami OEM nad wyzwaniami występującymi w zastosowaniach w celu dostarczania w skali globalnej rozwiązań światowej klasy.

Wspieranie zasobów na rynkach wtórnych

W oparciu o tę wiedzę SKF opracowała szereg zaawansowanych usług i rozwiązań technologicznych w celu utrzymania ruchu, monitorowania, napraw i optymalizacji zasobów klienta w ciągu całego ich okresu eksploatacji. Zapewniamy optymalną wymianę części we właściwym czasie i pomagamy naszym klientom optymalizować wydajność ich zasobów.

Zamykanie pętli cyklu eksploatacji zasobów

Zamykamy pętlę systemu SKF zarządzania cyklem eksploatacji zasobów gdy wykorzystujemy wiedzę naszego "klienta końcowego" wracając do fazy specyfikacji następnej generacji urządzeń. Technologie, takie, jak monitorowanie stanu urządzeń, mogą być projektowane jako nowe zasoby klientów OEM lub mogą być unowocześniane, stale ulepszane przez co stanowią przewagę konkurencyjną na rynku, zapewniając wartość dodaną i rozszerzając możliwości oferowania usług na rynku wtórnym oraz usprawniania procesu utrzymania ruchu maszyn i urządzeń.

Zapewnianie korzyści naszym klientom

Na każdym etapie cyklu eksploatacji zasobów produkty, zaawansowane usługi i rozwiązania dostarczane przez SKF pomagają naszym klientom zwiększyć zdolność produkcyjną, zmniejszyć koszty utrzymania ruchu, poprawić sprawność energetyczną i efektywność wykorzystania zasobów oraz zoptymalizować projekty wydłużając okres eksploatacji i zwiększając niezawodność urządzeń. W rezultacie pomagamy klientom odnosić większe sukcesy, dbać o zrównoważony rozwój i zwiększać dochodowość.

Przyjrzyj się dokładniej, w jaki sposób system zarządzania cyklem eksploatacji SKF może dostarczyć wartości dodanej twojej organizacji.

Maksymalizacja zdolności produkcyjnej i obniżenie całkowitego kosztu posiadania na każdym etapie

Czym jest oferowany przez SKF system zarządzania cyklem eksploatacji?

System zarządzania cyklem eksploatacji SKF jest sprawdzonym podejściem, umożliwiającym maksymalizację zdolności produkcyjnej przy jednoczesnym obniżeniu całkowitego kosztu posiadania maszyn na każdym etapie, od momentu tworzenia specyfikacji i projektowania poprzez eksploatację i konserwację. SKF opierając się na ponad 100-letniej tradycji wprowadzania innowacji w dziedzinie łożysk, doświadczeniu w zakresie zastosowań oraz wiedzy z zakresu wielu różnorodnych dziedzin techniki, chce nieść pomoc klientom, zarówno z grupy OEM, jak i z rynku wtórnego, optymalizując zdolność produkcyjną maszyn i ich sprawność.

Niezależnie od tego, czy odpowiadasz za projekt techniczny, utrzymanie ruchu czy niezawodność działania, system zarządzania cyklem eksploatacji SKF może ci pomóc:

  • Zoptymalizować projekty
  • Skrócić czas wprowadzenia produktu na rynek i koszty prac rozwojowych
  • Poprawić sprawność energetyczną i sprawność wykorzystania zasobów
  • Zwiększyć niezawodność
  • Wydłużyć czas eksploatacji maszyn
  • Zwiększyć wydajność
  • Podwyższyć poziom bezpieczeństwa
  • Zminimalizować nakłady na konserwację
  • Obniżyć całkowity koszt posiadania
SKF logo