Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Zarządzanie cyklem eksploatacji produktu

Badanie konsekwencji środowiskowych produktu lub procesu produkcyjnego

System pomiarowy
Rośnie udział w pracach badawczych prowadzonych przez SKF projektów, których podstawowym celem jest poprawa osiągnięć aplikacji klientów w zakresie ochrony środowiska w całym okresie ich eksploatacji. Oznacza to uwzględnianie konsekwencji środowiskowych produktu lub procesu produkcyjnego niezależnie od tego, w którym miejscu cyklu eksploatacji występują.

Aby wspierać ten pozytywny rozwój i promować stosowanie technologii o usprawnionych parametrach w zakresie ochrony środowiska, SKF prowadzi badania w dziedzinie zarządzania cyklem eksploatacji. Celem jest stały rozwój wiedzy na temat osiągnięć produktów i procesów produkcyjnych SKF w zakresie ochrony środowiska i wdrożenie tej wiedzy do praktyki poprzez dostosowanie odpowiednich metod postępowania i narzędzi.

Konwencjonalne metody oceny wpływu produktów lub procesów na środowisko, takie, jak ocena cyklu eksploatacji czy ocena zagrożeń dla środowiska naturalnego są wykorzystywane do uchwycenia całościowego charakteru wpływów wywieranych na środowisko naturalne. Ponadto w trakcie badań nad zarządzaniem cyklami eksploatacji, prowadzonych przez SKF we współpracy z renomowanymi uniwersytetami i centrami ekspertyz przemysłowych, metody te są dalej rozwijane tak, aby można je było lepiej dostosować do potrzeb przemysłu.

SKF logo