Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Materiały i obróbka cieplna

Spełnianie wymagań w zakresie zdolności przenoszenia obciążeń i sprawności energetycznej

Badanie próbki metalu
SKF jest w pierwszej linii organizacji pracujących nad zrozumieniem oddziaływania i eksploatacji materiałów stalowych oraz metod obróbki cieplnej w celu spełnienia stale rosnących wymagań w zakresie zdolności przenoszenia obciążeń i sprawności energetycznej.

Dzięki stosowanym, procesom obróbki cieplnej SKF osiąga doskonałe właściwości stali kontrolując jej mikrostrukturę i naprężenia resztkowe. Ciągłe dążenie do optymalizacji oddziaływania pomiędzy materiałem a obróbką cieplną skupia się obecnie na miniaturyzacji urządzeń do obróbki cieplnej i zwiększenia ich sprawności przy utrzymaniu uzyskiwanych właściwości materiałów wymaganych dla poszczególnych zastosowań. Nowe techniki wykorzystujące komputery są stosowane w celu zrozumienia procesów deformacji i zachowania się stali utwardzonych w warunkach ekstremalnych obciążeń.

Ważne jest również opracowywanie nowych technologii wykorzystania materiałów niemetalicznych, takich, jak polimery lub materiały ceramiczne. SKF skupia uwagę na zjawiskach tarcia tych materiałów i właściwościach umożliwiających redukcje ciężaru produktów, co pozwala wspierać trendy rynkowe i utrzymywać przyjazny dla zasad zrównoważonego rozwoju charakter produktów SKF.
  • W roku 2011 SKF podpisała umowę o strategicznym partnerstwie z firmą CITIC Pacific Special Steel Co., Ltd mającą stworzyć możliwości zrównoważonego rozwoju obu stron.
  • W listopadzie 2011 roku SKF uzyskała nagrodę American Society for Testing and Materials (Amerykańskie Stowarzyszenie Testowania i Materiałów - ASTM International) w uznaniu licznych wyróżniających się osiągnięć prezentowanych na konferencjach Stowarzyszenia
  • Opracowany przez SKF lekki zespół piasty do kół z kołnierzem montażowym jest nową konstrukcją pozwalającą na znaczne zmniejszenie ciężaru pojazdów, pozwalając tym samym na zmniejszenie zużycia paliwa i emisji CO2. Dzięki połączeniu stali zapewniającej oczekiwane osiągi łożyska wałeczkowego z aluminium jako materiałem konstrukcyjnym elementu kołnierzowego całkowity ciężar zespołu, w porównaniu z analogicznym zespołem o standardowej konstrukcji, mógł być zredukowany nawet o 30%.
SKF logo