Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Dane techniczne łożysk

Normy
wymiarowe
Wymiary główne: ISO 15
Wyjątki:
 • łożysko 3200 A → szerokość 14 mm zamiast 14,3 mm
 • łożyska identyfikowane po numerze rysunku → wymiary nieznormalizowane
 • pierścienie osadcze i rowki → ISO 464 (tabela 1)
Tolerancje

Więcej informacji
→ Tolerancje
Dokładność wymiarowa i dokładność geometryczna - klasa Normalna
Wyjątki:
 • SKF Explorer i seria 33 DNRCBM:
  • Dokładność wymiarowa P6
  • Dokładność geometryczna P6
 • łożyska identyfikowane po numerze rysunku:
  • pierścień zewnętrzny zgodny z klasą Normalną
  • pierścień zewnętrzny zgodny z klasą P6 lub P5
  • dokładność geometryczna zgodna przynajmniej z klasą P6

Wartości: ISO 492 (tabela 2, tabela 3, tabela 4)

Kąt działania

 • Serie 32 A i 33 A: 30°
 • Seria 33 D: 45°
 • Seria 33 DNRCBM: 40°
Luz wewnętrzny

Więcej informacji
→ Luz wewnętrzny łożyska
Normalny

Sprawdź dostępność łożysk z luzem C2, C3 lub C4


Wartości: tabela 5, tabela 6

Wartości te obowiązują w odniesieniu do niezamontowanych łożysk przy zerowym obciążeniu pomiarowym.

Dopuszczalna niewspółosiowość

≈ 2 minuty kątowe


Niewspółosiowość podnosi poziom hałasu generowanego przez łożysko oraz pogarsza trwałość eksploatacyjną łożyska. Skutki te stają się szczególnie zauważalne przy przekraczaniu wartości wzorcowych (wytycznych).

SKF logo