Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Odmiany konstrukcyjne i warianty

Standardowy asortyment SKF

 • łożyska serii 32 A i 33 A (ilustr. 1)
 • łożyska serii 33 D
 • łożyska uszczelnione
 • łożyska otwarte (wytwarzane również w wersji uszczelnionej), mogące mieć wybrania w powierzchniach czołowych pierścienia

Łożyska serii 52 i 53 zostały wycofane z oferty i zastąpione łożyskami serii 32 A i 33 A, zamiennymi wymiarowo. Tylko rozmiar 3200 A jest inny, a jego szerokość wynosi 14 mm zamiast 14,3 mm.

Łożyska o konstrukcji podstawowej
 • mają inne tolerancje i inne parametry eksploatacyjne niż łożyska klasy SKF Explorer
Łożyska z dwuczęściowym pierścieniem wewnętrznym
 • zawierają dużą liczbę kulek i mają większy kąt działania, dzięki czemu charakteryzują się wysoką obciążalnością, zwłaszcza w kierunku osiowym
 • w serii 33 D (ilustr. 2) są rozłączne, tzn. pierścień zewnętrzny z zespołami koszyka z kulkami można zamontować niezależnie od obydwu połówek pierścienia wewnętrznego
 • serii 33 DNRCBM (ilustr. 3) są nierozłączne
  • mają w pierścieniu zewnętrznym rowek pod pierścień osadczy z odpowiednim pierścieniem osadczym sprężynującym, co umożliwia proste i oszczędne przestrzennie ustalenie osiowe łożyska w oprawie
  • zostały zaprojektowane specjalnie pod kątem zastosowania w pompach odśrodkowych, ale mogą być wykorzystywane także w innych zastosowaniach
Łożyska uszczelnione

Łożyska SKF o konstrukcji podstawowej i łożyska SKF Explorer w najpowszechniej stosowanych rozmiarach są dostarczane również w wersjach uszczelnionych – z blaszkami ochronnymi lub z uszczelnieniami stykowymi z obu stron. Więcej informacji na ten temat zob. w rozdziale Uszczelnienie zintegrowane.

Blaszki ochronne (przyrostek 2Z w oznaczeniu, ilustr. 4)

 • są wykonane z blachy stalowej
 • sięgają w głąb wybrania w pierścieniu wewnętrznym

Uszczelnienia stykowe (przyrostek 2RS1 w oznaczeniu, ilustr. 5)

 • są wykonane z kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (NBR)
 • są wzmocnione wkładką z blachy stalowej
 • są osadzane w wybraniach w pierścieniu zewnętrznym i zachowują prawidłowy kontakt z wybraniem
 • mają wargę, która wywiera niewielki nacisk na wybranie w pierścieniu wewnętrznym, zapewniający skuteczne uszczelnienie

Podczas pracy łożysk uszczelnionych w określonych warunkach – na przykład z bardzo wysokimi prędkościami lub w wysokich temperaturach – może dochodzić do wycieków smaru między pierścieniem wewnętrznym i elementem uszczelniającym. W łożyskowaniach, dla których może to być szkodliwe, należy stosować w związku z tym specjalne środki.

Smary plastyczne do łożysk uszczelnionych

Łożyska uszczelnione z obu stron są nasmarowane na cały okres eksploatacji i praktycznie bezobsługowe. Wypełnia się je jednym z niżej wymienionych smarów plastycznych (tabela 1):

 • standardowo → GJN
 • w Europie → MT33 (powszechnie stosowany i szeroko dostępny)
 • smar plastyczny o niskim tarciu → GE2
 • inne smary (tabela 1) dostarczane na specjalne zamówienie

Standardowy smar nie jest identyfikowany w oznaczeniu łożyska (brak przyrostka w oznaczeniu). Wypełnienie smarem specjalnym wskazuje odpowiedni przyrostek w oznaczeniu.

Trwałość smaru w łożyskach uszczelnionych

 • jest przedstawiana jako wielkość L10, tzn. czas, po którego upływie 90% łożysk pozostaje niezawodnie nasmarowanych (wykres 1)
 • zależy od:
  • temperatury pracy
  • wartości ndm (współczynnika)
  • współczynnika parametrów użytkowych smaru (GPF) (tabela 1)
Wskazana trwałość smaru obowiązuje w przypadku następujących warunków pracy:
 • wał poziomy
 • wirujący pierścień wewnętrzny
 • małe obciążenie (P ≤ 0,05 C)
 • temperatura pracy w obrębie zielonego pola dla smaru (tabela 1)
 • maszyna stacjonarna
 • niskie poziomy drgań

W przypadku innych niż przedstawione warunków pracy, należy dokonać korekty trwałości smaru odczytanej z wykresu:

 • w przypadku wałów pionowych stosować 50% uzyskanej wartości
 • w przypadku większych obciążeń (P >0,05 C) stosować współczynnik redukcyjny podany w tabeli 2
Koszyki

Łożyska kulkowe skośne dwurzędowe SKF wyposaża się standardowo albo w koszyk wykonany z poliamidu 66 (PA66), albo tłoczony stalowy, albo inny, co ilustruje tabela 3.

W wysokich temperaturach niektóre środki smarne mogą szkodliwie wpływać na stan koszyków poliamidowych. Więcej informacji na temat przydatności koszyków do określonych warunków pracy zob. w rozdziale Koszyki.

SKF logo