Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Temperatury graniczne

Temperatura pracy dopuszczalna dla łożysk kulkowych skośnych jednorzędowych dwukierunkowych może być ograniczona przez:
  • stabilność wymiarową pierścieni łożyskowych i kulek
  • koszyk
  • środek smarny
Jeżeli przewiduje się występowanie temperatur spoza dopuszczalnego zakresu, należy skontaktować się z SKF.

Pierścienie łożyskowe i kulki

Łożyska są stabilizowane cieplnie do co najmniej +150°C (+300°F).

Koszyki

Koszyki stalowe, mosiężne oraz wykonane z polieteroetroketonu (PEEK) mogą być stosowane w takich samych temperaturach pracy jak pierścienie łożyskowe i kulki.

Środki smarne

Temperatury graniczne dla smarów plastycznych SKF zob. w rozdziale Dobór odpowiedniego smaru plastycznego SKF.
Jeżeli przewiduje się stosowanie środków smarnych spoza oferty SKF, temperatury graniczne należy wyznaczyć zgodnie z Koncepcją sygnalizacji świetlnej SKF.
SKF logo