Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

System oznaczeń

Oznaczenia większości łożysk tocznych SKF konstruuje się w myśl systemu, zgodnie z którym pełne oznaczenie łożyska może składać się z oznaczenia podstawowego i jednego lub kilku oznaczeń dodatkowych: przedrostków i/lub przyrostków (→ System podstawowych oznaczeń łożysk).
Poniżej przedstawiono przykładowe oznaczenia oraz warianty znajdujące zastosowanie do łożysk kulkowych zwykłych SKF.
Basic bearing designation system

Przykłady

W 619/6 X-2RS1
gdzieW =
619/6 =
X =
-2RS1 =
Test Designation 1Przedrostki
D/W
Łożysko ze stali nierdzewnej, o wymiarach calowych
ICOS-Zespół łożyskowy z uszczelnieniem olejowym
W
Łożysko ze stali nierdzewnej, o wymiarach metrycznych
WBB1
Łożysko ze stali nierdzewnej, o wymiarach metrycznych; wymiary niezgodne z serią wymiarową ISO

Test Designation 2Oznaczenie podstawowe
Przedstawiony w tabeli 1.
2..
Łożysko jednorzędowe z kanałkami do wkładania kulek, z serii wymiarowej 02
3..
Łożysko jednorzędowe z kanałkami do wkładania kulek, z serii wymiarowej 03
EE, EEB, R, RLS, RMS
łożysko calowe
Rozmiar łożyska o wymiarach calowych
2
do
40
(/8) 1/4 in (6,35 mm) – średnica otworu

(/8) 5 in (127 mm) – średnica otworu

Catalogue image - Test Designation 3Przyrostki – Konstrukcja wewnętrzna
A, AA, C, Dkonstrukcja wewnętrzna odbiegająca od wykonania podstawowego lub zmodyfikowana
EWzmocniony zespół kulek

Test Designation 4Przyrostki – Konstrukcja zewnętrzna (uszczelnienia, rowek pod pierścień osadczy itd.)
Nrowek pod pierścień osadczy w pierścieniu zewnętrznym
NRRowek pod pierścień osadczy w pierścieniu zewnętrznym, z pierścieniem osadczym sprężynującym
N1jedno wycięcie ustalające (rowek) w jednej powierzchni czołowej pierścienia zewnętrznego
R
łożysko z kołnierzem na pierścieniu zewnętrznym
-RS1, -2RS1uszczelnienie stykowe z kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (NBR) z jednej lub z obu stron łożyska
-RS2, -2RS2Uszczelnienie stykowe z kauczuku fluorowego (FKM) z jednej lub z obu stron łożyska
-RSH, -2RSHuszczelnienie stykowe z kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (NBR) z jednej lub z obu stron łożyska
-RSH2, -2RSH2Uszczelnienie stykowe z kauczuku fluorowego (FKM) z jednej lub z obu stron łożyska
-RSL, -2RSLUszczelnienie o niskim tarciu z kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (NBR) z jednej lub z obu stron łożyska
-RST, -2RST
Uszczelnienie o niskim tarciu z kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (NBR) z jednej lub z obu stron łożyska
-RZ, -2RZUszczelnienie bezstykowe z kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (NBR) z jednej lub z obu stron łożyska
-Z, -2ZBlaszka ochronna z jednej lub z obu stron łożyska
-ZNBRBlaszka ochronna z jednej strony łożyska; po stronie blaszki ochronnej rowek pod pierścień osadczy w pierścieniu zewnętrznym, z pierścieniem osadczym sprężynującym
-ZNRBlaszka ochronna z jednej strony łożyska; po stronie przeciwległej do blaszki ochronnej rowek pod pierścień osadczy w pierścieniu zewnętrznym, z pierścieniem osadczym sprężynującym
-2ZNRBlaszka ochronna z obu stron łożyska, rowek pod pierścień osadczy w pierścieniu zewnętrznym, z pierścieniem osadczym sprężynującym
-2ZS
Blaszka ochronna z obu stron łożyska, utrzymywana przez pierścień ustalający
X
wymiary główne niezgodne z serią wymiarową ISO

Catalogue image - Test Designation 5Przyrostki – Konstrukcja koszyka
  • W przypadku łożysk ze stali nierdzewnej: koszyk tłoczony ze stali nierdzewnej, prowadzony (centrowany) na kulkach
  • W przypadku pozostałych łożysk: koszyk tłoczony stalowy, prowadzony (centrowany) na kulkach
MKoszyk masywny mosiężny wytwarzany metodą obróbki skrawaniem, prowadzony (centrowany) na kulkach; różne odmiany konstrukcyjne i materiały wskazywane cyfrą następującą po literze M, na przykład M2
MA(S)koszyk masywny mosiężny wytwarzany metodą obróbki skrawaniem, prowadzony (centrowany) na pierścieniu zewnętrznym; litera S wskazuje rowek smarowy w powierzchni prowadzącej
MB(S)Koszyk masywny mosiężny wytwarzany metodą obróbki skrawaniem, prowadzony (centrowany) na pierścieniu wewnętrznym litera S wskazuje rowek smarowy w powierzchni prowadzącej
TNKoszyk z poliamidu 66 (PA66), prowadzony (centrowany) na kulkach
TN9koszyk z poliamidu 66 (PA66) wzmocnionego włóknem szklanym, prowadzony (centrowany) na kulkach
TN9/VG1561Koszyk z poliamidu 46 (PA46) wzmocnionego włóknem szklanym, prowadzony (centrowany) na kulkach
TNHkoszyk z polieteroetroketonu (PEEK) wzmocnionego włóknem szklanym, prowadzony (centrowany) na kulkach

Catalogue image - Test Designation 6.1Przyrostki – Materiały, obróbka cieplna
HA1pierścienie wewnętrzny i zewnętrzny utwardzane powierzchniowo

Test Designation 6.2Przyrostki – Dokładność, luz wewnętrzny, napięcie wstępne, cichobieżność
P5Dokładność wymiarowa i dokładność obrotu zgodne z klasą tolerancji P5
P6Dokładność wymiarowa i dokładność obrotu zgodne z klasą tolerancji P6
P52P5 + C2
P62P6 + C2
P63P6 + C3
CNluz wewnętrzny promieniowy normalny; oznaczenie stosowane tylko z dodatkową literą określającą zawężony lub przesunięty zakres luzu:
  • H = zawężony zakres luzu odpowiadający górnej połowie podstawowego zakresu luzu
  • L = zawężony zakres luzu odpowiadający dolnej połowie podstawowego zakresu luzu
  • P = przesunięty zakres luzu obejmujący górną połowę podstawowego zakresu luzu oraz dolną połowę najbliższego większego zakresu luzu
Powyższe litery stosuje się także w połączeniu z klasami luzu C2, C3, C4 i C5; przykład: C2H.
C1Luz wewnętrzny promieniowy mniejszy niż C2
C2luz wewnętrzny promieniowy mniejszy niż Normalny
C3luz wewnętrzny promieniowy większy niż Normalny
C4luz wewnętrzny promieniowy większy niż C3
C5luz wewnętrzny promieniowy większy niż C4
CAZespół dopasowanych łożysk z małym luzem wewnętrznym osiowym
GAZespół dopasowanych łożysk z małym napięciem wstępnym

Catalogue image - Test Designation 6.3Przyrostki – Zestawy łożysk, łożyska dopasowane w zespoły
DBdwa łożyska dopasowane w zespół do montażu w układzie rozbieżnym (O)
DFdwa łożyska dopasowane w zespół do montażu w układzie zbieżnym (X)
DTDwa łożyska dopasowane w zespół do montażu w układzie tandem

Test Designation 6.4Przyrostki – Stabilizacja
S0Pierścienie łożyskowe stabilizowane cieplnie do temperatur pracy ≤ +150°C (+300°F)
S1Pierścienie łożyskowe stabilizowane cieplnie do temperatur pracy ≤ 200 °C (390 °F)

Test Designation 6.5Przyrostki – Smarowanie

GE2

GFJ

GJN

HT

LHT23

LT

LT10

MT33

MT47

VT378

WT

Przyrostki dotyczące smarów plastycznych (tabela 2)

Test Designation 6.6Przyrostki – Inne warianty
VP311Łożysko SKF Food Line (do przemysłu spożywczego): Z niebieskim uszczelnieniem stykowym wykonanym z zatwierdzonego przez FDA i WE kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (NBR), napełnione środkiem smarnym (GFJ) zaliczonym przez NSF do kategorii H1
VQ658Cichobieżność łożyska
SKF logo