Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe z kanałkami do wkładania kulek

Łożysko kulkowe zwykłe z kanałkami do wkładania kulek
Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe z kanałkami do wkładania kulek mają kanałek do wkładania kulek w pierścieniu zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym (ilustr. 1), dzięki czemu w łożysku może zmieścić się więcej kulek niż w równoważnym wymiarowo standardowym łożysku kulkowym zwykłym.

Łożyska z kanałkami do wkładania kulek mogą przenosić wyższe obciążenia w kierunku promieniowym niż łożyska bez kanałków do wkładania kulek, jednak ich zdolność do przenoszenia obciążeń osiowych jest ograniczona. Nie mogą one również pracować z tak wysokimi prędkościami jak łożyska bez kanałków do wkładania kulek.

Łożyska kulkowe zwykłe z kanałkami do wkładania kulek są dostępne jako łożyska otwarte lub uszczelnione blaszkami ochronnymi z jednej lub z obu stron. Łożyska te oferowane są także w wykonaniu z rowkiem pod pierścień osadczy. Łożyska otwarte, które są wytwarzane również jako łożyska z blaszkami ochronnymi, mogą mieć wybrania w pierścieniu zewnętrznym (ilustr. 2).

Duże łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe z kanałkami do wkładania kulek, bez koszyka, są dostępne na specjalne zamówienie.

Łożyska z blaszkami ochronnymi

Szczegółowe informacje na temat przydatności blaszek ochronnych do określonych warunków pracy zawiera tabela 1. Wskazówki nie mogą jednak zastąpić testów skuteczności blaszek ochronnych w określonym zastosowaniu. Więcej informacji na ten temat zob. w rozdziale Uszczelnienie zintegrowane.

Blaszki ochronne (przyrostek Z w oznaczeniu, ilustr. 3)

 • są przeznaczone przede wszystkim do łożyskowań z wirującym pierścieniem wewnętrznym
 • mocowane w pierścieniu zewnętrznym, tworzą wąską szczelinę z pierścieniem wewnętrznym
 • są wykonane z blachy stalowej
 • są dostępne w wersji z niewielkim przedłużeniem w otworze oraz bez takiego przedłużenia
Smary do łożysk uszczelnionych blaszkami ochronnymi

Łożyska obustronnie uszczelnione są nasmarowane na cały okres eksploatacji i praktycznie bezobsługowe. Standardowo napełnia się je wysokotemperaturowym smarem plastycznym GJN.

Na specjalne zamówienie mogą zostać dostarczone łożyska wypełnione następującymi smarami specjalnymi:
 • smarem o szerokim zakresie temperatury pracy HT lub WT
 • smarem niskoszumowym o szerokim zakresie temperatury pracy LHT23
 • smarem niskotemperaturowym LT

Parametry techniczne poszczególnych smarów zamieszczono w tabeli 2.

Trwałość smaru w łożyskach uszczelnionych

 • jest przedstawiana jako wielkość L10, tzn. czas, po którego upływie 90% łożysk pozostaje niezawodnie nasmarowanych (wykres 1)
 • zależy od:
  • temperatury pracy
  • współczynnika prędkości
  • współczynnika parametrów użytkowych smaru (GPF) (tabela 2)
Wskazana trwałość smaru obowiązuje w przypadku następujących warunków pracy:
 • wał poziomy
 • wirujący pierścień wewnętrzny
 • małe obciążenie (P ≤ 0,05 C)
 • temperatura pracy w obrębie zielonego pola dla smaru (tabela 2)
 • maszyna stacjonarna
 • niskie poziomy drgań

W przypadku innych niż przedstawione warunków pracy, należy dokonać korekty trwałości smaru odczytanej z wykresu:

 • w przypadku wałów pionowych stosować 50% uzyskanej wartości
 • w przypadku wyższych obciążeń (P >0,05 C) stosować współczynnik redukcyjny podany w tabeli 3
Podczas pracy łożysk uszczelnionych w określonych skrajnych warunkach – na przykład z bardzo wysokimi prędkościami lub w wysokich temperaturach – może dochodzić do wycieków smaru spod elementu uszczelniającego. W łożyskowaniach, dla których może to być szkodliwe, należy stosować odpowiednie rozwiązania. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, skontaktuj się z serwisem technicznym SKF do spraw zastosowań.
Łożyska z rowkiem pod pierścień osadczy
 • pozwalają na uproszczenie konstrukcji łożyskowania poprzez
  • osiowe ustalenie łożyska w oprawie pierścieniem osadczym sprężynującym (ilustr. 5)
  • oszczędność miejsca
  • znaczne skrócenie czasu montażu

Odpowiednie pierścienie osadcze sprężynujące wskazano wraz z oznaczeniami i wymiarami w tablicy produktowej.

Dostępne są następujące odmiany wykonania (ilustr. 6):

 • łożyska otwarte z rowkiem pod pierścień osadczy (przyrostek N w oznaczeniu)
 • łożyska otwarte z pierścieniem osadczym sprężynującym (przyrostek NR w oznaczeniu)
 • łożyska z pierścieniem osadczym sprężynującym i z blaszką ochronną typu Z po stronie przeciwległej do rowka osadczego (przyrostek ZNR w oznaczeniu)
 • łożyska z pierścieniem osadczym sprężynującym i z blaszką ochronną typu Z po stronie rowka osadczego (przyrostek ZNBR w oznaczeniu)
 • łożyska z pierścieniem osadczym sprężynującym i z blaszkami ochronnymi typu Z z obu stron (przyrostek 2ZNR w oznaczeniu)
Koszyki

Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe SKF z kanałkami do wkładania kulek są wyposażone w nitowany, prowadzony (centrowany) na kulkach koszyk z blachy stalowej tłoczonej (brak przyrostka w oznaczeniu, ilustr. 7).

Więcej informacji na temat przydatności koszyków do określonych warunków pracy zob. w rozdziale Koszyki.

SKF logo