Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska kulkowe zwykłe ze stali nierdzewnej

Łożysko kulkowe zwykłe ze stali nierdzewnej

Łożyska kulkowe zwykłe ze stali nierdzewnej są dostępne jako łożyska uszczelnione (z uszczelnieniami kauczukowymi lub z blaszkami ochronnymi) lub otwarte. Łożyska otwarte, które wytwarzane są również w wersji uszczelnionej, mogą mieć wybrania w powierzchniach czołowych pierścienia (ilustr. 1).

Takie łożyska mają niższą nośność niż łożyska tego samego rozmiaru wykonane ze stali wysokochromowej.

Łożyska uszczelnione

Wskazówki dotyczące doboru poszczególnych elementów uszczelniających w zależności od warunków pracy zamieszczono w tabeli 1. Wskazówki nie mogą jednak zastąpić testów skuteczności blaszek ochronnych lub uszczelnień kauczukowych w określonym zastosowaniu. Więcej informacji na ten temat zob. w rozdziale Uszczelnienie zintegrowane.

Uszczelnienia, które są osadzone w wybraniach w pierścieniu zewnętrznym, zapewniają prawidłowy kontakt z wybraniem, bez deformacji pierścienia zewnętrznego. Dostępne są następujące elementy uszczelniające:

Blaszki ochronne (przyrostki Z oraz ZS w oznaczeniu, ilustr. 2)

 • są przeznaczone przede wszystkim do łożyskowań z wirującym pierścieniem wewnętrznym
 • mocowane w pierścieniu zewnętrznym, tworzą wąską szczelinę z pierścieniem wewnętrznym
 • są wykonane ze stali nierdzewnej
 • są dostępne w różnych odmianach wykonania:
  • przyrostek Z w oznaczeniu: z przedłużeniem w otworze (a) lub bez przedłużenia (b), albo z krawędzią otworu blaszki wchodzącą w wybranie w pierścieniu wewnętrznym (c)
  • mocowane w pierścieniu zewnętrznym przy pomocy pierścienia ustalającego, z możliwością wchodzenia blaszki w wybranie w pierścieniu (przyrostek ZS w oznaczeniu, ilustr. 3)
  • na specjalne zamówienie: osłony wykonane z politetrafluoroetylenu (PTFE)

Uszczelnienia bezstykowe (przyrostek RZ w oznaczeniu, ilustr. 4)

 • cechują się lepszą skutecznością uszczelnienia niż blaszki ochronne
 • mogą pracować z takimi samymi prędkościami jak blaszki ochronne
 • współtworzą bardzo wąską szczelinę z powierzchnią obrzeża pierścienia wewnętrznego
 • są wykonane ze wzmocnionego blachą stalową kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (NBR) (odpornego na działanie oleju i ścieranie)

Uszczelnienia stykowe (przyrostki RS1, RS1/VP311 oraz RS2 w oznaczeniu)

Dostępne są trzy opisane niżej odmiany wykonania:

 • Uszczelnienia RS1, wykonane ze wzmocnionego blachą stalową kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (NBR), uszczelniają względem obrzeża pierścienia wewnętrznego lub względem wybrania w powierzchni czołowej pierścienia wewnętrznego (ilustr. 5).
 • Łożyska z przyrostkiem VP311 w oznaczeniu są wyposażone w uszczelnienia wykonane z niebieskiego NBR dopuszczonego do użytku w przemyśle spożywczym.
  Materiał ten został zatwierdzony przez FDA i WE. Dopuszczenie do użytku przez Amerykańską Agencję Żywności i Leków (Food and Drug Administration, FDA) jest uzależnione od spełnienia wymogów zawartych w części 177.2600 tytułu 21 CFR: „Rubber articles intended for repeated use” – artykuły gumowe mające wielokrotny kontakt z żywnością, w szczególności z wyrobami spożywczymi zawierającymi wodę i tłustymi. Dopuszczenie do użytku przez WE jest uzależnione od spełnienia wymagań w zakresie ogólnej migracji ustanowionych przez zalecenie XXI Niemieckiego Federalnego Instytutu Analizy Zagrożeń (Bundesinstitut für Risikobewertung) dotyczące materiałów kategorii 3.
 • Uszczelnienia RS2 są podobne do uszczelnień RS1 – z tą różnicą, że wykonane ze wzmocnionego blachą stalową kauczuku fluorowego (FKM).

OSTRZEŻENIE

Uszczelnienia wykonane z politetrafluoroetylenu (PTFE) lub kauczuku fluorowego (FKM) poddane działaniu otwartego ognia lub temperatur powyżej +300°C (+570°F) stanowią zagrożenie dla zdrowia i środowiska! Pozostają one niebezpieczne nawet po ostygnięciu.

Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa powiązanych z tym OSTRZEŻENIEM.

Smary plastyczne do łożysk uszczelnionych
Łożyska uszczelnione z obu stron są nasmarowane na cały okres eksploatacji i praktycznie bezobsługowe. Wypełnia się je jednym z następujących smarów plastycznych:
 • standardowo smarem niskoszumowym o szerokim zakresie temperatury pracy LHT23
 • smarem GFJ dopuszczonym do użytku w przemyśle spożywczym, zaliczonym przez NSF do kategorii H1 (przyrostek VP311 w oznaczeniu)
  • Dopuszczenie do użytku przez NSF oznacza, że smar spełnia wymogi ustanowione wytycznymi FDA zawartymi w części 178.3570 tytułu 21 CFR (dozwolony przypadkowy kontakt środka smarnego z żywnością w obrębie i w pobliżu stref przetwarzania żywności).
 • na specjalne zamówienie: specjalnym smarem nietoksycznym, zaliczonym przez NSF do kategorii H1 (przyrostek VT378 w oznaczeniu)

Parametry techniczne poszczególnych smarów zamieszczono w tabeli 2.

Trwałość smaru w łożyskach uszczelnionych

 • jest przedstawiana jako wielkość L10, tzn. czas, po którego upływie 90% łożysk pozostaje niezawodnie nasmarowanych (wykres 1)
 • zależy od:
  • temperatury pracy
  • współczynnika prędkości
  • współczynnika parametrów użytkowych smaru (GPF) (tabela 2)
Wskazana trwałość smaru obowiązuje w przypadku następujących warunków pracy:
 • wał poziomy
 • wirujący pierścień wewnętrzny
 • małe obciążenie (P ≤ 0,05 C)
 • temperatura pracy w obrębie zielonego pola dla smaru (tabela 2)
 • maszyna stacjonarna
 • niskie poziomy drgań

W przypadku innych niż przedstawione warunków pracy, należy dokonać korekty trwałości smaru odczytanej z wykresu:

 • w przypadku wałów pionowych stosować 50% uzyskanej wartości
 • w przypadku wyższych obciążeń (P >0,05 C) stosować współczynnik redukcyjny podany w tabeli 3
Podczas pracy łożysk uszczelnionych w określonych skrajnych warunkach – na przykład z bardzo wysokimi prędkościami lub w wysokich temperaturach – może dochodzić do wycieków smaru spod elementu uszczelniającego. W łożyskowaniach, dla których może to być szkodliwe, należy stosować odpowiednie rozwiązania. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, skontaktuj się z serwisem technicznym SKF do spraw zastosowań.
Łożyska z kołnierzem na pierścieniu zewnętrznym

Niektóre rozmiary łożysk kulkowych zwykłych SKF ze stali nierdzewnej są dostępne także w wersji z kołnierzem na pierścieniu zewnętrznym (przyrostek R w oznaczeniu, ilustr. 6). Łożyska te:

 • mogą być dostarczane jako łożyska otwarte lub uszczelnione
 • stosunkowo łatwo ustala się osiowo w oprawie
 • nie wymagając obrzeży, umożliwiają stosowanie prostszych i tańszych w wykonaniu otworów oprawy
Koszyki

Zależnie od konstrukcji, serii wymiarowej i rozmiaru, łożyska kulkowe zwykłe ze stali nierdzewnej SKF są wyposażone w jeden z koszyków wskazanych w tabeli 4. Standardowy koszyk tłoczony za stali nierdzewnej nie jest identyfikowany w oznaczeniu łożyska. Jeżeli potrzebne jest łożysko z koszykiem innym niż standardowy, należy sprawdzić jego dostępność przed złożeniem zamówienia.

W wysokich temperaturach niektóre środki smarne mogą szkodliwie wpływać na stan koszyków poliamidowych. Więcej informacji na temat przydatności koszyków do określonych warunków pracy zob. w rozdziale Koszyki.

SKF logo