Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Łożyska kulkowe zwykłe ze stali nierdzewnej

Łożysko kulkowe zwykłe ze stali nierdzewnej

Łożyska kulkowe zwykłe ze stali nierdzewnej są dostępne jako łożyska uszczelnione (z uszczelnieniami kauczukowymi lub z blaszkami ochronnymi) lub otwarte. Łożyska otwarte, które wytwarzane są również w wersji uszczelnionej, mogą mieć wybrania w powierzchniach czołowych pierścienia (ilustr. 1).

Takie łożyska mają niższą nośność niż łożyska tego samego rozmiaru wykonane ze stali wysokochromowej.

Łożyska uszczelnione

Wskazówki dotyczące doboru poszczególnych elementów uszczelniających w zależności od warunków pracy zamieszczono w tabeli 1. Wskazówki nie mogą jednak zastąpić testów skuteczności blaszek ochronnych lub uszczelnień kauczukowych w określonym zastosowaniu. Więcej informacji na ten temat zob. w rozdziale Uszczelnienie zintegrowane.

Uszczelnienia, które są osadzone w wybraniach w pierścieniu zewnętrznym, zapewniają prawidłowy kontakt z wybraniem, bez deformacji pierścienia zewnętrznego. Dostępne są następujące elementy uszczelniające:

Blaszki ochronne (przyrostki Z oraz ZS w oznaczeniu, ilustr. 2)

 • są przeznaczone przede wszystkim do łożyskowań z wirującym pierścieniem wewnętrznym
 • mocowane w pierścieniu zewnętrznym, tworzą wąską szczelinę z pierścieniem wewnętrznym
 • są wykonane ze stali nierdzewnej
 • są dostępne w różnych odmianach wykonania:
  • przyrostek Z w oznaczeniu: z przedłużeniem w otworze (a) lub bez przedłużenia (b), albo z krawędzią otworu blaszki wchodzącą w wybranie w pierścieniu wewnętrznym (c)
  • mocowane w pierścieniu zewnętrznym przy pomocy pierścienia ustalającego, z możliwością wchodzenia blaszki w wybranie w pierścieniu (przyrostek ZS w oznaczeniu, ilustr. 3)
  • na specjalne zamówienie: osłony wykonane z politetrafluoroetylenu (PTFE)

Uszczelnienia bezstykowe (przyrostek RZ w oznaczeniu, ilustr. 4)

 • cechują się lepszą skutecznością uszczelnienia niż blaszki ochronne
 • mogą pracować z takimi samymi prędkościami jak blaszki ochronne
 • współtworzą bardzo wąską szczelinę z powierzchnią obrzeża pierścienia wewnętrznego
 • są wykonane ze wzmocnionego blachą stalową kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (NBR) (odpornego na działanie oleju i ścieranie)

Uszczelnienia stykowe (przyrostki RS1, RS1/VP311 oraz RS2 w oznaczeniu)

Dostępne są trzy opisane niżej odmiany wykonania:

 • Uszczelnienia RS1, wykonane ze wzmocnionego blachą stalową kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (NBR), uszczelniają względem obrzeża pierścienia wewnętrznego lub względem wybrania w powierzchni czołowej pierścienia wewnętrznego (ilustr. 5).
 • Łożyska z przyrostkiem VP311 w oznaczeniu są wyposażone w uszczelnienia wykonane z niebieskiego NBR dopuszczonego do użytku w przemyśle spożywczym.
  Materiał ten został zatwierdzony przez FDA i WE. Dopuszczenie do użytku przez Amerykańską Agencję Żywności i Leków (Food and Drug Administration, FDA) jest uzależnione od spełnienia wymogów zawartych w części 177.2600 tytułu 21 CFR: „Rubber articles intended for repeated use” – artykuły gumowe mające wielokrotny kontakt z żywnością, w szczególności z wyrobami spożywczymi zawierającymi wodę i tłustymi. Dopuszczenie do użytku przez WE jest uzależnione od spełnienia wymagań w zakresie ogólnej migracji ustanowionych przez zalecenie XXI Niemieckiego Federalnego Instytutu Analizy Zagrożeń (Bundesinstitut für Risikobewertung) dotyczące materiałów kategorii 3.
 • Uszczelnienia RS2 są podobne do uszczelnień RS1 – z tą różnicą, że wykonane ze wzmocnionego blachą stalową kauczuku fluorowego (FKM).

OSTRZEŻENIE

Uszczelnienia wykonane z politetrafluoroetylenu (PTFE) lub kauczuku fluorowego (FKM) poddane działaniu otwartego ognia lub temperatur powyżej +300°C (+570°F) stanowią zagrożenie dla zdrowia i środowiska! Pozostają one niebezpieczne nawet po ostygnięciu.

Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa powiązanych z tym OSTRZEŻENIEM.

Smary plastyczne do łożysk uszczelnionych
Łożyska uszczelnione z obu stron są nasmarowane na cały okres eksploatacji i praktycznie bezobsługowe. Wypełnia się je jednym z następujących smarów plastycznych:
 • standardowo smarem niskoszumowym o szerokim zakresie temperatury pracy LHT23
 • smarem GFJ dopuszczonym do użytku w przemyśle spożywczym, zaliczonym przez NSF do kategorii H1 (przyrostek VP311 w oznaczeniu)
  • Dopuszczenie do użytku przez NSF oznacza, że smar spełnia wymogi ustanowione wytycznymi FDA zawartymi w części 178.3570 tytułu 21 CFR (dozwolony przypadkowy kontakt środka smarnego z żywnością w obrębie i w pobliżu stref przetwarzania żywności).
 • na specjalne zamówienie: specjalnym smarem nietoksycznym, zaliczonym przez NSF do kategorii H1 (przyrostek VT378 w oznaczeniu)

Parametry techniczne poszczególnych smarów zamieszczono w tabeli 2.

Trwałość smaru w łożyskach uszczelnionych

 • jest przedstawiana jako wielkość L10, tzn. czas, po którego upływie 90% łożysk pozostaje niezawodnie nasmarowanych (wykres 1)
 • zależy od:
  • temperatury pracy
  • współczynnika prędkości
  • współczynnika parametrów użytkowych smaru (GPF) (tabela 2)
Wskazana trwałość smaru obowiązuje w przypadku następujących warunków pracy:
 • wał poziomy
 • wirujący pierścień wewnętrzny
 • małe obciążenie (P ≤ 0,05 C)
 • temperatura pracy w obrębie zielonego pola dla smaru (tabela 2)
 • maszyna stacjonarna
 • niskie poziomy drgań

W przypadku innych niż przedstawione warunków pracy, należy dokonać korekty trwałości smaru odczytanej z wykresu:

 • w przypadku wałów pionowych stosować 50% uzyskanej wartości
 • w przypadku wyższych obciążeń (P >0,05 C) stosować współczynnik redukcyjny podany w tabeli 3
Podczas pracy łożysk uszczelnionych w określonych skrajnych warunkach – na przykład z bardzo wysokimi prędkościami lub w wysokich temperaturach – może dochodzić do wycieków smaru spod elementu uszczelniającego. W łożyskowaniach, dla których może to być szkodliwe, należy stosować odpowiednie rozwiązania. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, skontaktuj się z serwisem technicznym SKF do spraw zastosowań.
Łożyska z kołnierzem na pierścieniu zewnętrznym

Niektóre rozmiary łożysk kulkowych zwykłych SKF ze stali nierdzewnej są dostępne także w wersji z kołnierzem na pierścieniu zewnętrznym (przyrostek R w oznaczeniu, ilustr. 6). Łożyska te:

 • mogą być dostarczane jako łożyska otwarte lub uszczelnione
 • stosunkowo łatwo ustala się osiowo w oprawie
 • nie wymagając obrzeży, umożliwiają stosowanie prostszych i tańszych w wykonaniu otworów oprawy
Koszyki

Zależnie od konstrukcji, serii wymiarowej i rozmiaru, łożyska kulkowe zwykłe ze stali nierdzewnej SKF są wyposażone w jeden z koszyków wskazanych w tabeli 4. Standardowy koszyk tłoczony za stali nierdzewnej nie jest identyfikowany w oznaczeniu łożyska. Jeżeli potrzebne jest łożysko z koszykiem innym niż standardowy, należy sprawdzić jego dostępność przed złożeniem zamówienia.

W wysokich temperaturach niektóre środki smarne mogą szkodliwie wpływać na stan koszyków poliamidowych. Więcej informacji na temat przydatności koszyków do określonych warunków pracy zob. w rozdziale Koszyki.

SKF logo