Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Temperatury graniczne

Dopuszczalna temperatura robocza dla łożysk kulkowych zwykłych może być ograniczona przez:
  • stabilność wymiarową pierścieni łożyskowych i kulek
  • koszyk
  • uszczelnienia
  • środek smarny
Jeżeli przewiduje się występowanie temperatur spoza dopuszczalnego zakresu, należy skontaktować się z SKF.

Pierścienie łożyskowe i kulki

Łożyska kulkowe zwykłe SKF są stabilizowane cieplnie do co najmniej +120°C (+250°F).

Koszyki

Koszyki stalowe, ze stali nierdzewnej, mosiężne oraz wykonane z polieteroetroketonu (PEEK) można stosować w takich samych temperaturach pracy jak pierścienie łożyskowe i kulki. Temperatury graniczne dla koszyków wykonanych z innych tworzyw polimerowych, patrz rozdział Materiały na koszyki.

Uszczelnienia

Temperatura pracy dopuszczalna dla uszczelnień zależy od materiału uszczelnienia:
  • kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy (NBR): od –40 do +100°C (–40 to +210 °F)
    Temperatury dochodzące do +120°C (250 °F) mogą być tolerowane przez krótkie okresy.
  • kauczuk fluorowy (FKM): od –30 do +200°C. (–20 to +390 °F)
    Temperatury dochodzące do +230°C (445 °F) mogą być tolerowane przez krótkie okresy. 
Wartości szczytowe temperatury występują zwykle na wardze uszczelniającej.

Środki smarne

Temperatury graniczne dla smarów stosowanych w obustronnie uszczelnionych łożyskach kulkowych zwykłych SKF zamieszczono w tabeli 1. Temperatury graniczne dla pozostałych smarów plastycznych SKF podano w rozdziale Smary plastyczne SKF.
Jeżeli przewiduje się stosowanie środków smarnych spoza oferty SKF, temperatury graniczne należy wyznaczyć zgodnie z Koncepcją świateł ulicznych SKF.
SKF logo