Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Temperatury graniczne

Dopuszczalna temperatura robocza dla łożysk kulkowych zwykłych może być ograniczona przez:
  • stabilność wymiarową pierścieni łożyskowych i kulek
  • koszyk
  • uszczelnienia
  • środek smarny
Jeżeli przewiduje się występowanie temperatur spoza dopuszczalnego zakresu, należy skontaktować się z SKF.

Pierścienie łożyskowe i kulki

Łożyska kulkowe zwykłe SKF są stabilizowane cieplnie do co najmniej +120°C (+250°F).

Koszyki

Koszyki stalowe, ze stali nierdzewnej, mosiężne oraz wykonane z polieteroetroketonu (PEEK) można stosować w takich samych temperaturach pracy jak pierścienie łożyskowe i kulki. Temperatury graniczne dla koszyków wykonanych z innych tworzyw polimerowych zob. w rozdziale Koszyki polimerowe.

Uszczelnień

Temperatura pracy dopuszczalna dla uszczelnień zależy od materiału uszczelnienia:
  • kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy (NBR): od -40 do +100 °C (od -40 do +210 °F)
    W krótkich okresach dopuszczalne są temperatury dochodzące do 120 °C (250 °F).
  • kauczuk fluorowy (FKM): od -30 do +200 °C (od -20 do +390 °F)
    W krótkich okresach dopuszczalne są temperatury dochodzące do 230 °C (445 °F)
Wartości szczytowe temperatury występują zwykle na wardze uszczelniającej.

Środki smarne

Temperatury graniczne dla smarów stosowanych w obustronnie uszczelnionych łożyskach kulkowych zwykłych SKF zamieszczono w tabeli 1. Temperatury graniczne dla pozostałych smarów plastycznych SKF zob. w rozdziale Dobór odpowiedniego smaru plastycznego SKF.
Jeżeli przewiduje się stosowanie środków smarnych spoza oferty SKF, temperatury graniczne należy wyznaczyć zgodnie z Koncepcją sygnalizacji świetlnej SKF.
SKF logo